Katalog Stron WWW

 
 

The Tall Ships Races 2013

Opis The Tall Ships Races 2013 The Tall Ships Races 2013 - w dniach od 3 do 6 sierpnia fina? regat po raz kolejny odb?dzie si? w Szczecinie. Tegoroczne regaty wielkich ?aglowców maj? by? imprez? wi?ksz?, ni? regaty TTSR 2007, kiedy Szczecin by? równie? gospodarzem goszcz?cym uczestników zlotu. ?aglowce i jachty wystartuj? z portu w Aarhus w Danii 7 lipca, nast?pnie pop?yn? do Helsinek, gdzie b?d? cumowa? od 17 do 20 lipca. Kolejnym portem b?dzie Ryga, w tym ?otewskim porcie od 25 do 28 lipca b?dzie trwa? ?eglarski festiwal i na pocz?tku sierpnia uczestnicy TTSR 2013 przyp?yn? do Szczecina. Miasto szuka ju? wolontariuszy na tegoroczne regaty The Tall Ships Races. Cho? do imprezy zosta?o jeszcze kilka miesi?cy, to nabór ch?tnych, którzy chc? pracowa? przy zlocie ?aglowców w Szczecinie ju? trwa. Kandydaci powinni zna? przynajmniej j?zyk angielski i mie? uko?czone 21 lat. Dla nich b?dzie to przede wszystkim niezapomniana przygoda. Znajd? si? w samym centrum wydarze?, do którego zwykli tury?ci nie b?d? mieli dost?pu.
Url http://www.tallshipsraces.net
Kategoria Sport Turystyka > ?eglarstwo
Sport Turystyka > Serwisy turystyczne
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Słowa kluczowe tall ships races   tall ships regatta   gdynia   ?eglarstwo   ?aglowce   blog ?eglarski
Data dodania Jan 20, 2013
ID linku 14569
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy tego użytkownika

Baltic Amber Gda?sk Apartment - mieszkanie w sercu gda?skiego Starego Miasta. Zabytki gda?skiego Starego Miasta, liczne muzea, galerie, Jarmark Dominika?ski - gwarantuj? doskona?e warunki do sp?dzenia urlopu, pozwol? poczu? atmosfer? ?ycia starego grodu nad Mot?aw?. Baltic Amber Gda?sk Apartment jest idealn? propozycj? zarówno na wypoczynek jak i pobyt w interesach. Mieszkanie mo?na wynaj?? na weekendowy wypad do Gda?ska, kilka dni lub nawet kilka miesi?cy. Wybieraj?c nasz? ofert? mo?ecie Pa?stwo liczy? na czyste, komfortowo wyposa?one mieszkanie, po?o?one w doskona?ej lokalizacji. Baltic Amber Apartment posiada w?asn? ?azienk? z wann?, w pe?ni wyposa?on? kuchnie, telewizor oraz wygodne ?ó?ka z po?ciel?. Do dyspozycji Go?ci przygotowane s? 3 miejsca noclegowe. Wyposa?enie kuchni: czajnik elektryczny, lodówka, kuchenka gazowa oraz talerze, szklanki, sztu?ce itp. umo?liwiaj? samodzielne przygotowywanie posi?ków. Parking strze?ony w odleg?o?ci 100 m. W mie?cie funkcjonuje kilka teatrów, filharmonia, scena operowa, letnia scena muzyczna, trzy multipleksy kinowe oraz kilka mniejszych sal kinowych, popularne kluby m?odzie?owe, puby i dyskoteki. Liczne muzea, koncerty, jarmarki - 750 letni Jarmark ?w. Dominika, wystawy, uliczne spektakle teatralne - FETA dope?niaj? bogat? ofert? kulturaln?, w której ka?dy, zale?nie od zainteresowa? i nastroju, znajdzie co? interesuj?cego dla siebie. Odwiedzasz Gda?sk - zatrzymaj si? u nas, zapraszamy!
Kategoria:   Sport Turystyka > Apartamenty
Kraje Miasta Regiony > Gda?sk
Sport Turystyka > Noclegi
Nasz sklep Magiczny Kuferek w Gda?sku zosta? stworzony z my?l? o klientach, którzy ceni? sobie dobre znane marki za rozs?dn? cen?. Mo?na u nas znale?? zupe?nie nowe ubrania ?wiatowych marek, a tak?e u?ywane, ale za to ?wietnej jako?ci i w super stanie. Klienci mog? zaopatrzy? si? w naszym sklepie równie? ubrania outlet, co oznacza, ?e s? zupe?nie fabrycznie nowe, lecz s? to ostanie sztuki danej partii lub te? posiadaj? one drobne wady produkcyjne, które nie wp?ywaj? absolutnie na komfort ich noszenia jak i efekt wizualny takiej odzie?y. Niew?tpliw? zalet? sklepu Magiczny Kuferek, jest oferowanie produktów, za które klient zap?aci o wiele mniej ni? w tradycyjnym centrum handlowym, a otrzyma dok?adnie taki sam produkt. Jednocze?nie wychodz?c naprzeciw potrzebom swoich klientów oferujemy tak?e ró?nego rodzaju dodatki do odzie?y. Serdecznie zapraszamy i ?yczymy zadowolenia z zakupów!
Kategoria:   Firmy wg bran? > Odzie?
Zakupy Online > Odzie?
Kraje Miasta Regiony > Gda?sk
Og?oszenia ?eglarskie Busola - baza ofert ?eglarskich: gie?da ?eglarska, jachty, czartery, rejsy, wolna koja, sprzedam jacht, skipper do wynaj?cia, skipperzy, praca w ?eglarstwie. Oferty publikowane s? bezp?atnie – wystarczy si? zarejestrowa?. Je?li chcesz co? kupi?, sprzeda? lub wynaj??, szukasz za?ogi na rejs, czarter, jacht, zajrzyj na nasz? stron?, mo?e co? zwróci Twoj? uwag? lub po prostu dodaj og?oszenie. Do ka?dego og?oszenia ?eglarskiego mo?na doda? 5 zdj??, co uczyni publikowan? ofert? bardziej atrakcyjn?. Wakacje nad Ba?tykiem, na Mazurach, jachty ?aglowe i motorowe, do?wiadczeni skipperzy, to wszystko znajdziesz tylko u nas. Og?oszenia ?eglarskie Busola to w?a?ciwy kurs, a hoj!
Kategoria:   Internet > Og?oszenia
Sport Turystyka > ?eglarstwo
The Tall Ships Races 2013 - w dniach od 3 do 6 sierpnia fina? regat po raz kolejny odb?dzie si? w Szczecinie. Tegoroczne regaty wielkich ?aglowców maj? by? imprez? wi?ksz?, ni? regaty TTSR 2007, kiedy Szczecin by? równie? gospodarzem goszcz?cym uczestników zlotu. ?aglowce i jachty wystartuj? z portu w Aarhus w Danii 7 lipca, nast?pnie pop?yn? do Helsinek, gdzie b?d? cumowa? od 17 do 20 lipca. Kolejnym portem b?dzie Ryga, w tym ?otewskim porcie od 25 do 28 lipca b?dzie trwa? ?eglarski festiwal i na pocz?tku sierpnia uczestnicy TTSR 2013 przyp?yn? do Szczecina. Miasto szuka ju? wolontariuszy na tegoroczne regaty The Tall Ships Races. Cho? do imprezy zosta?o jeszcze kilka miesi?cy, to nabór ch?tnych, którzy chc? pracowa? przy zlocie ?aglowców w Szczecinie ju? trwa. Kandydaci powinni zna? przynajmniej j?zyk angielski i mie? uko?czone 21 lat. Dla nich b?dzie to przede wszystkim niezapomniana przygoda. Znajd? si? w samym centrum wydarze?, do którego zwykli tury?ci nie b?d? mieli dost?pu.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
Sport Turystyka > Serwisy turystyczne
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
 Inne wpisy w Sport Turystyka > ?eglarstwo

Tortuga Yachting - serwis dla prawdziwych ?eglarzy i mi?o?ników pi?knych jachtów. Jeste?my grup? ludzi dla których ?eglarstwo prawdziw? pasj?, któr? pragniemy si? dzieli? z innymi. Je?li chcesz prze?y? niezapomnian? przygod?, to jeste? w odpowiednim miejscu. Najcieplejsze wody ?wiata, cudowne rafy koralowe, bezludne atole. To wszystko na Ciebie czeka. Organizujemy rejsy morskie i wyprawy jachtem przez ca?y rok, podczas których mo?na naby? niezb?dn? praktyk? i umiej?tno?ci. Ponadto prowadzimy profesjonalne szkolenia na patenty ?eglarskie. ?eglarstwo wymaga przygotowania i wszechstronnej wiedzy, a tak?e obycia na morzu. Mu pomo?emy Wam je zdoby?. Dzi?ki temu zobaczysz wyj?tkowe miejsca i rozwiniesz swoj? pasj?.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Najwi?ksza Galeria Zdj?? o tematyce morskiej, ?eglarskiej. Tysi?ce zdj?? ukazuj?cych pi?kno oceanów, mórz, jezior, fotografie pokazuj?ce histori? i tera?niejszo?? ?aglowców i ?eglarstwa, zdj?cia z rejsów i wypraw nad wod?, porty i mariny z ca?ego ?wiata na fotografiach oraz kultur? i styl marynistyczny na zdj?ciach – galeria fotografii i zdj?? marynistycznych, prawdziwie morskich, ?eglarskie wspomnienia na zdj?ciach, fotografie z wakacji nad Ba?tykiem – konkurs na najlepsze zdj?cie marynistyczne z atrakcyjnymi nagrodami. Dodaj swoje zdj?cia z nad wody, podziel si? marynistycznymi uj?ciami, poka? innym najlepsze morskie, ?eglarskie kadry.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
Rejsy morskie po Ba?tyku i morzu Pó?nocnym, kursy oraz obozy ?eglarskie. Szeroki wybór jachtów, atrakcyjne trasy rejsów. Czartery jachtów morskich na Ba?tyku. Najwi?ksza szko?a ?eglarstwa w Polsce z 50-cio letni? tradycj?. Zapoznaj si? z nasz? ofert?. Rejsy morskie po Ba?tyku i morzu Pó?nocnym, kursy oraz obozy ?eglarskie. Szeroki wybór jachtów, atrakcyjne trasy rejsów. Czartery jachtów morskich na Ba?tyku. Najwi?ksza szko?a ?eglarstwa w Polsce z 50-cio letni? tradycj?. Zapoznaj si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo

4. Rejsy

Sp?d? niezapomniane, udane wakacje na morzach i oceanach. Pop?y? na rejsy wycieczkowe statkami i jachtami najwy?szej klasy, z wygodnymi, luksusowymi warunkami. Zarezerwój miejsce ju? teraz i pop?y? na otwarte wody teog lata.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
4winds Szko?a ?eglarstwa ma jeden cel pomóc wszystkim, którzy zachwycili si? ?eglarstwem i motorowodniactwem. Wszystkim, którzy chocia? raz poczuli zew wolno?ci ogarniaj?cy ka?dego, kto postawi ?agle i spróbuje zajrze? za horyzont.

W sposób prosty, ciekawy i zabieraj?cy tylko tyle czasu ile trzeba, nauczamy Was bezpiecznego ?eglowania i p?ywania na wszystkim co ma silnik. Stosujemy si? przy tym do wszelkich wytycznych PZ?, ISSA i PZMiNW. Organizujemy te? rejsy szkoleniowo-sta?owe niezb?dne do otrzymania stopnia Sternika Jachtowego. Zaj?cia prowadz? do?wiadczeni ?eglarze praktycy i instruktorzy motorowodni. Proponujemy tez szkolenie w formie e-lerningu. Dla ch?tnych zapewniamy wy?ywienie i zakwaterowanie o ró?nym standardzie.

W naszej szkole stawiamy na metody nauczania na najwy?szym poziomie. Wykorzystujemy ?rodki multimedialne, symulacje komputerowe, a uczestnicy naszych kursów otrzymuj? bezp?atnie materia?y opracowane przez wykwalifikowanych instruktorów. Bazuj?c na naszym wieloletnim do?wiadczeniu organizujemy równie? eventy, regaty, imprezy firmowe, rejsy rekreacyjne jak równie? zaj?cia dla zorganizowanych grup szkolnych.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
Kraje Miasta Regiony > Gdynia
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek