Katalog Stron WWW

 
 
Opis regalit.pl Prowadzisz magazyn i dobrze wiesz, ?e rega?y, na których trzymasz towar musz? by? trwa?e, wytrzyma?e i odporne na dzia?anie wielu czynników zewn?trznych? Chcesz kupi? takie produkty? Znajdziesz je w naszej ofercie. Mamy spory wybór i pomo?emy Ci dobra? rega? spe?niaj?cy Twoje oczekiwania. Posiadamy mi?dzy innym rega?y pó?kowe, wspornikowe i paletowe.
Url http://regalit.pl
Kategoria Firmy wg bran? > Rega?y
Słowa kluczowe rega?y magazynowe   rega?y biurowe   meble socjalne
Data dodania Jun 17, 2017
ID linku 19282
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Firmy wg bran? > Rega?y

Firma Consiglio International jest producentem mebli metalowych w tym szaf i rega?ów metalowych, szaf na bro?. Specjalizujemy si? równie? w produkcji wyrobów metalowych z blach zimnowalcowanych, rur cienko?ciennych oraz profili czarnych, a tak?e stali nierdzewnej, aluminium oraz chromu-niklu. Historia naszej firmy si?ga roku 1989. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzin na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Rega?y
Dom Wn?trze > Meble

2. rega?y

Rega?y przesuwne ?KOMPAKT BIS? znalaz?y szerokie zastosowanie wsz?dzie tam, gdzie konieczne by?o optymalne wykorzystanie powierzchni pomieszcze? zaj?tych pod archiwa, biblioteki, magazyny.
Specyficzne w?a?ciwo?ci rega?ów ?KOMPAKT BIS? sprawi?y, ?e sta?y si? one w pe?ni nowoczesn? i jedynie w?a?ciw? odpowiedzi? na problemy zwi?zane z magazynowaniem stale przyrastaj?cej liczby druków i innych towarów.
Poni?ej przedstawiamy zalety proponowanego przez nas systemu rega?ów ?KOMPAKT BIS?. Powinny one przekona? Pa?stwa, ?e je?li stoicie obecnie przed konieczno?ci? utworzenia b?d? modernizacji archiwum, biblioteki, podr?cznego magazynu, to powinni?cie skorzysta? z tej w?a?nie propozycji.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Rega?y
Firma Fer jest znanym w Polsce producentem rega?ów metalowych. Rega?y sklepowe oraz magazynowe wyprodukowane przez tego warszawskiego producenta budz? uznanie na ca?ym ?wiecie. Fer specjalizuje si? tak?e w wyposa?eniu sklepów oraz magazynów. Produkcja szaf metalowych tak?e nie stanowi dla nich najmniejszego problemu. Sprzeda? prowadzona jest w ilo?ciach hurtowych i detalicznych.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Rega?y
Specjalizujemy si? w produkcji trwa?ych, odpornych, bezpiecznych stojaków reklamowych o stabilnej konstrukcji. S? to produkty przeznaczone do u?ytku w sklepach oraz innych miejscach u?yteczno?ci publicznej. Zakres naszych dzia?a? obejmuje m.in. gi?cie drutów, ci?cie i gi?cie blach, gi?cie rur i profili oraz spawanie i malowanie proszkowe gotowych produktów. Korzystamy z innowacyjnych rozwi?za? i najnowocze?niejszych maszyn, które pozwalaj? nam na wierne powielanie elementów, z których jeste?my w stanie zrobi? seri? identycznych produktów. Zatrudniamy wykwalifikowany i do?wiadczony personel, dzi?ki czemu mo?emy oferowa? wysoki standard obs?ugi. Na zamówienie klienta mo?emy wykona? produkty uniwersalne b?d? o sprecyzowanych przez niego parametrach technicznych. Gwarantujemy, ?e zlecenie zostanie wykonane w ustalonym terminie i zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez klienta. W naszym katalogu produktów mo?na znale?? takie artyku?y jak: stojaki reklamowe, standy multimedialne, rega?y przykasowe czy podajniki multimedialne. Warto jeszcze doda?, ?e proponowane przez nas ceny s? jednymi z najatrakcyjniejszych na rynku.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Rega?y
Firmy wg bran? > Handel
Oferujemy urz?dzenia ch?odnicze a w tym: lady ch?odnicze, szafy ch?odnicze, rega?y ch?odnicze. Wszystkie nasze urz?dzenia s? nowe i posiadaj? gwarancj? producenta. Nasze urz?dzenia ch?odnicze doskonale nadaj? si? do sklepów oraz innych punktów gastronomicznych. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? - najlepsze urz?dzenia ch?odnicze tylko w firmie Kalimpex.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Rega?y
Firmy wg bran?