Katalog Stron WWW

 
 
Opis Firma sprz?taj?ca Warszawa Sprz?tanie na 5 Jeste? zainteresowany znalezieniem firmy sprz?taj?cej osiedla mieszkaniowe? Chcesz mie? do czynienia z profesjonaln? ekip?, która zaproponuje Ci korzystne pakiety cenowe? Jeste?my do Twojej dyspozycji i z przyjemno?ci? zaprezentujemy Ci zakres naszych us?ug. Specjalizujemy si? w sprz?taniu osiedli, mamy spor? wiedz? na temat dobierania ?rodków czysto?ci i wiemy, jak utrzymywa? porz?dek na klatkach schodowych i w piwnicach w Warszawie czy Woroc?awiu. Zakres dzia?a? zawsze omawiamy z naszymi zleceniodawcami i mo?emy sprz?ta? nawet kilka razy w tygodniu.
Url http://www.sprzataniena5.pl
Kategoria Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe
Słowa kluczowe firma sprz?taj?ca   sprz?tanie   pomoc domowa   us?ugi porz?dkowe
Data dodania Aug 1, 2017
ID linku 19360
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe

Firma sprz?taj?ca Pozna? poleca sprz?tanie firm i domów, mycie okien, czyszczenie pranie wyk?adzin i dywanów (karcher) oraz sprz?tanie po remontach! Sprz?tanie Pozna?. Specjalizacja - sprz?tanie pomieszcze?, biur - dla domów i firm! Sprawdzony i wyslekcjonowany oraz przeszkolony personel, odpowiednio dobrana baza i w?a?ciw? ilo?? ?rodków chemicznych, plany czysto?ci, harmonogramy dostaw oraz cykliczny nadzór pracowników - o nasza recepta na pewne sprz?tanie! Us?uga realizowana w oparciu o umow? z indywidualnie dostosowanym - szczegó?owym zakresem prac porz?dkowych! Zapraszamy!
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe
Ka?dego dnia posprz?tane czyste biuro, przygotowane do kolejnego dnia pracy przez firm? sprz?taj?c? Marcusmp. Kompleksowe sprz?tanie biur jest jej specjalno?ci?, od wielu lat wspó?pracuje na sta?e z wieloma znacz?cymi korporacjami, kancelariami, i innymi podmiotami gospodarczymi. Jest to niew?tpliwie du?y atut firm, które mog? udokumentowa? w ten sposób swoj? renom? na rynku warszawskim. Z chwil? potrzeby posprz?tania jednorazowego czy regularnego sprz?tania polecamy kontakt z firm? htpp: //www.marcusmp.pl / Oprócz standardowej oferty posiadaj? szereg dodatkowych us?ug specjalistycznych, jakich mo?na potrzebowa? jak: pranie wyk?adzin czy mycie okien. Dla sta?ych kontrahentów oferowane s? atrakcyjne rabaty. Prócz wy?ej wymienionych zalet posiadaj? równie? szereg u?atwie? dla biur, regularne dostawy na miejsce ?rodków czysto?ci po najlepszych cenach z dostaw? gratis. To bardzo ciekawa oferta, wypróbuj raz i przekonaj si? sam.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe

3. Raden

Wykonujemy us?ugi doczyszczania dla firm, fabryk, hut. Czy?cimy linie produkcyjne,ci?gi technologiczne,maszyny,hale.Stosujemy innowacje takie jak czyszczenie suchym lodem, piaskujemy w os?onie z poch?aniaczami odpadu. Posiadamy ca?? gam? myjek karcher. Pracowali?my dla Saint-Gobain, Rockwool, Rasch Poland, Budimex-Dromex. Dzi? jeste?my w stanie wykona? zlecenia na doczyszczanie ka?dego materia?u i rozwi?za? ka?dy problem z zanieczyszczeniami w ka?dej firmie w Polsce.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe
Jeste?my firm? z wieloletnim do?wiadczeniem na nowos?deckim rynku. Prowadzimy us?ugi prania dywanów, wyk?adzin oraz czyszczenia tapicerek meblowych i samochodowych na terenie Nowego S?cza i okolic.Firma Carpet zajmuje si? us?ugami zwi?zanymi z czyszczeniem dywanów, wyk?adzin, tapicerek samochodowych oraz meblowych, pokry? skórzanych i materia?owych. Dzia?alno?? na terenie Nowego S?cza i okolic.Carpet zajmuje si? us?ugami zwi?zanymi z praniem dywanów oraz wyk?adzin, czyszczeniem tapicerek meblowych oraz samochodowych.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe
Wykonujemy tanio i solidnie us?ugi w zakresie: odrobaczania, odszczurzania, dezynfekcji wody i pomieszcze?, fumigacji magazynów zbo?owych. Us?ugi wykonujemy w systemie HACCP. Prowadzimy tak?e sprzeda? ?rodków deratyzacyjnych i dezynfekcyjnych. Gwarantujemy skuteczno?? i odpowiedzialno?? w t?pieniu wszelkiego rodzaju robactwa i gryzoni. Cena us?ug zale?y od ilo?ci i jako?ci zu?ytego ?rodka. Dla sta?ych klientów udzielamy korzystnych rabatów. Wystawiamy faktury VAT. Prowadzimy tak?e sprzeda? szerokiej gamy ?rodków dla odbiorców indywidualnych.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe