Katalog Stron WWW

 
 

Czartery jachtów na Mazurach, najszybsze us?ugi szkutnicze i ?eglarskie, Tes 32 dreamer , Cobra 33.

Opis Czartery jachtów na Mazurach, najszybsze us?ugi szkutnicze i ?eglarskie, Tes 32 dreamer , Cobra 33. Pragniemy zapozna? Pa?stwa z ofert? naszej firmy. Obejmuje ona zabudowy, remonty jachtów ?aglowych oraz ?odzi motorowych. Proponujemy kompleksowe us?ugi szkutnicze i ?eglarskie oraz us?ugi czarterowe. W swojej dzia?alno?ci stosujemy wysokiej klasy materia?y, korzystamy z najnowszych technologii. Staramy si? by nasze zabudowy by?y estetyczne, funkcjonalne i solidne. A wszystko to na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Przez lata zdobywali?my do?wiadczenia, które pragniemy wykorzystywa? w naszej pracy. W wieloletniej dzia?alno?ci zawsze najwa?niejsze by?o to by nasze us?ugi by?y na najwy?szym poziomie. Dzi?ki temu Pa?stwo p?ywaj?c na wykonanych przez nas jednostkach, b?dziecie czuli si? bezpiecznie i komfortowo.
Url http://www.osmolik.com.pl
Kategoria Sport Turystyka > ?eglarstwo
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Sport Turystyka > Sprz?t sportowy
Słowa kluczowe czartery jachtu   us?ugi szkutnicze   tes 32 dreamer   laguna 730   czarter jachtu   us?ugi ?eglarskie   czartery jachtów   czartery na mazurach
Data dodania Aug 18, 2009
ID linku 1953
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Sport Turystyka > ?eglarstwo

Firma Spinaker pozwala na realizacj? wymarzonego urlopu w gronie najbli?szych. Czarter jachtów (Mazury, w tym W?gorzewo) pozwala na upragniony wypoczynek na czystych mazurskich jeziorach i przepi?knych szlakach wodnych. Dla osób bez jakiegokolwiek do?wiadczenia w ?eglarstwie przygotowali?my wyj?tkow? ofert? czarteru z do?wiadczonym sternikiem. Serdecznie Pa?stwa zapraszamy.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
The Tall Ships Races 2013 - w dniach od 3 do 6 sierpnia fina? regat po raz kolejny odb?dzie si? w Szczecinie. Tegoroczne regaty wielkich ?aglowców maj? by? imprez? wi?ksz?, ni? regaty TTSR 2007, kiedy Szczecin by? równie? gospodarzem goszcz?cym uczestników zlotu. ?aglowce i jachty wystartuj? z portu w Aarhus w Danii 7 lipca, nast?pnie pop?yn? do Helsinek, gdzie b?d? cumowa? od 17 do 20 lipca. Kolejnym portem b?dzie Ryga, w tym ?otewskim porcie od 25 do 28 lipca b?dzie trwa? ?eglarski festiwal i na pocz?tku sierpnia uczestnicy TTSR 2013 przyp?yn? do Szczecina. Miasto szuka ju? wolontariuszy na tegoroczne regaty The Tall Ships Races. Cho? do imprezy zosta?o jeszcze kilka miesi?cy, to nabór ch?tnych, którzy chc? pracowa? przy zlocie ?aglowców w Szczecinie ju? trwa. Kandydaci powinni zna? przynajmniej j?zyk angielski i mie? uko?czone 21 lat. Dla nich b?dzie to przede wszystkim niezapomniana przygoda. Znajd? si? w samym centrum wydarze?, do którego zwykli tury?ci nie b?d? mieli dost?pu.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
Sport Turystyka > Serwisy turystyczne
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek

3. Regaty

Tawernaskipperów.pl jest to niespotykana witryna w naszej globalnej sieci, jaka scala w sobie niespe?na wszystkie poj?cia odnosz?ce si? do regat lub rejsów morskich. Nieistotne czy jest to laik, lub te? zawodowiec w tym zakresie, ka?dy znajdzie w tym miejscu co? dla siebie. Odkryjemy na niej mi?dzy innymi pomys?y osób, które prze?y?y morskie wyprawy, fachowe przestrogi itd. Poszukuj?cy impulsu mog? skorzysta? z dost?pnych ofert czarterów jachtów albo informacji a propos regat. Oczywi?cie plusem jest mo?liwo?? zapisania si? na kursy ?eglarskie, które w przysz?o?ci pozwalaj? na samodzielne p?ywanie.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Sport Turystyka > Biura podró?y
Pragniemy zapozna? Pa?stwa z ofert? naszej firmy. Obejmuje ona zabudowy, remonty jachtów ?aglowych oraz ?odzi motorowych. Proponujemy kompleksowe us?ugi szkutnicze i ?eglarskie oraz us?ugi czarterowe. W swojej dzia?alno?ci stosujemy wysokiej klasy materia?y, korzystamy z najnowszych technologii. Staramy si? by nasze zabudowy by?y estetyczne, funkcjonalne i solidne. A wszystko to na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Przez lata zdobywali?my do?wiadczenia, które pragniemy wykorzystywa? w naszej pracy. W wieloletniej dzia?alno?ci zawsze najwa?niejsze by?o to by nasze us?ugi by?y na najwy?szym poziomie. Dzi?ki temu Pa?stwo p?ywaj?c na wykonanych przez nas jednostkach, b?dziecie czuli si? bezpiecznie i komfortowo.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Sport Turystyka > Sprz?t sportowy
Mi?o?nicy ta?ca, którzy pragn? pozna? podstawy kroków tanecznych i zab?ysn?? na parkiecie powinni wybra? si? na obóz prowadzony przez profesjonalnych choreografów i instruktorów ta?ca. Wandrus oferuje wdro?enie w podstawowe kroki i elementy popularnych ta?ców nowoczesnych, dyskotekowych i towarzyskich. Poza tym proponowane s? zaj?cia rytmiczne, zaj?cia z improwizacji tanecznej i choreografii. Oryginalnym po??czeniem i wzbogaceniem programu jest mo?liwo?? pop?yni?cia w krótsze b?d? d?u?sze rejsy ?eglarskie. Paintball, quady, gokarty i wiele wi?cej atrakcji jest realizowanych za dop?at?.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
Sport Turystyka > Wakacje
Sport Turystyka > Wczasy i wakacje