Katalog Stron WWW

 
 

Gamucci - elektroniczne papierosy

Opis Gamucci - elektroniczne papierosy Gamucci jako jeden z najwi?kszych producentów elektronicznych papierosów i cygar pragnie przedstawi? Pa?stwu produkt, dzi?ki któremu mo?ecie pozna? uczucie luksusu i sta? si? ekskluzywnym, a przede wszystkim pozna? zdrowsz? alternatyw? tradycyjnego papierosa.

W?ród asortymentu Gamucci s? e-papierosy które zawieraj? dawk? nikotyny, natomiast s? pozbawione 4000 gro?nych i szkodliwych substancji jakie zawiera tradycyjny papieros, jak i równie? s? e-papierosy beznikotynowe.
Url http://www.gamucci.com
Kategoria Biznes Ekonomia
Słowa kluczowe gamucci   elektroniczne papierosy   e papierosy
Data dodania Nov 13, 2009
ID linku 2996
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia

Biuro rachunkowo-podatkowe reprezentowane przez Danut? Thomeyer obs?uguje firmy, a tak?e przedsi?biorstwa, zapewniaj?c fachow? i rzeteln? obs?ug?. funkcjonuje na rynku od 1992 roku oraz mo?e poszczyci? si? obszern? list? usatysfakcjonowanych klientów. Zdobyte do?wiadczenie w?a?cicielki biura w organizacji kontroli pa?stwowej i osi?gni?ta wiedza przek?adaj? si? na obszerny wachlarz us?ug, kompetencj? i siln? pozycj? w bran?y. Ma?o tego Danuta Thomeyer czuje si? zobowi?zana do podnoszenia swoich umiej?tno?ci przez co dysponuje interdyscyplinarn? wiedz?. Klienci biura mog? liczy? na kompleksow? obs?ug? w zakresie: prowadzenie ksi?g rachunkowych, dokumentacji pracowniczej, doradztwa podatkowego, prowadzenia ewidencji podatkowych, a tak?e profesjonaln? pomoc przy kontrolach m.in. skarbowych i podatkowych. Biuro rachunkowo-podatkowe Thomeyer zlokalizowane jest na obszarze Elbl?ga. Wi?cej danych o ofercie znajduje si? na stronie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne
Witamy serdecznie. Zapraszamy do serwisu w którym znajdziesz oferty pracy w kraju i zagranic?, baz? CV oraz wiadomo?ci na temat kariery, edukacji, przepisów BHP i emerytur. Dowiesz si? równie? jak korzysta? z dotacji i ulg oraz jakie przys?uguj? Ci prawa w walce z nieuczciwym pracodawc? lub pracownikiem. Wiadomo?ci s? codziennie aktualizowane. To wszystko znajdziesz na naszym portalu pracy. Sprawd? to: www.wortalpraca.pl
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Prawo Spo?ecze?stwo
Produkcja Przemys?
Firma Zelnar tworzy, modernizuje i regeneruje urz?dzenia i narz?dzia technologiczne w zakresie: form do przetwórstwa tworzyw sztucznych, do odlewnictwa ci?nieniowego metalu, t?oczników, wykrojników, gi?tników, narz?dzi specjalnych i skrawaj?cych. Zak?ad produkcyjny wytwarza tak?e prototypy nowych rozwi?za? konstrukcyjnych. Do kluczowych us?ug korporacji Zelnar nale?? w?glanie, hatowanie w atmosferach ochronnych na piecach PEKAT 1 Elterma ?wiebodzin, azotowanie gazowe NH3+N2 na piecu SECO-WARWICK, hartowanie pró?niowe na piecach RVFOQ 424 Elterma ?wiebodzin oraz dodatkowo hartowanie intuicyjne, odpuszczenie i odpr??anie.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
M?y?ska 12 to miejsce w Poznaniu, w którym mo?na zorganizowa? spotkania biznesowe. Obiekt dysponuje nowoczesnymi salami konferencyjnymi i bankietowymi, eleganck? restauracj?, w której mog? odbywa? si? uroczysto?ci rodzinne i biznesowe, a tak?e bankiety. M?y?ska 12 posiada profesjonalne powierzchnie biurowe do wynaj?cia. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?!
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Hobby Rozrywka > Imprezy
Firmy wg bran?
Do?wiadczona firma badawcza oferuje szeroki wachlarz us?ug badawczych. W ci?gu minionych dziesi?ciu lat dzia?ania agencji zdobywali?my do?wiadczenie, które dzisiaj procentuje znakomitymi realizacjami w takich dziedzinach jak badania spo?eczne, spo?eczno-gospodarcze, czy rynkowe. W?ród bada? prowadzonych na rynkach bran?owych warto wymieni? rynek medyczny, dla którego wykonujemy badania leków rx i otc, a tak?e oferujemy niezb?dny software. Zapoznaj si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Marketing Reklama
Komputery > Oprogramowanie