Katalog Stron WWW

 
 

CO? Trzebie? - rejsy morskie, rejsy ?eglarskie, kursy i obozy ?eglarskie, czartery jachtów

Opis CO? Trzebie? - rejsy morskie, rejsy ?eglarskie, kursy i obozy ?eglarskie, czartery jachtów Rejsy morskie po Ba?tyku i morzu Pó?nocnym, kursy oraz obozy ?eglarskie. Szeroki wybór jachtów, atrakcyjne trasy rejsów. Czartery jachtów morskich na Ba?tyku. Najwi?ksza szko?a ?eglarstwa w Polsce z 50-cio letni? tradycj?. Zapoznaj si? z nasz? ofert?. Rejsy morskie po Ba?tyku i morzu Pó?nocnym, kursy oraz obozy ?eglarskie. Szeroki wybór jachtów, atrakcyjne trasy rejsów. Czartery jachtów morskich na Ba?tyku. Najwi?ksza szko?a ?eglarstwa w Polsce z 50-cio letni? tradycj?. Zapoznaj si? z nasz? ofert?.
Url http://www.coz.com.pl
Kategoria Sport Turystyka > ?eglarstwo
Słowa kluczowe rejsy morskie   rejsy ?eglarskie   rejsy po morzu   rejsy po ba?tyku   rejsy po pó?nocnym   rejsy jachtem   czartery jachtów   czartery ba?tyk   kursy ?eglarskie   obozy ?eglarskie   kursy na stopnie ?eglarskie
Data dodania Dec 11, 2009
ID linku 3447
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Sport Turystyka > ?eglarstwo

The Tall Ships Races 2013 - w dniach od 3 do 6 sierpnia fina? regat po raz kolejny odb?dzie si? w Szczecinie. Tegoroczne regaty wielkich ?aglowców maj? by? imprez? wi?ksz?, ni? regaty TTSR 2007, kiedy Szczecin by? równie? gospodarzem goszcz?cym uczestników zlotu. ?aglowce i jachty wystartuj? z portu w Aarhus w Danii 7 lipca, nast?pnie pop?yn? do Helsinek, gdzie b?d? cumowa? od 17 do 20 lipca. Kolejnym portem b?dzie Ryga, w tym ?otewskim porcie od 25 do 28 lipca b?dzie trwa? ?eglarski festiwal i na pocz?tku sierpnia uczestnicy TTSR 2013 przyp?yn? do Szczecina. Miasto szuka ju? wolontariuszy na tegoroczne regaty The Tall Ships Races. Cho? do imprezy zosta?o jeszcze kilka miesi?cy, to nabór ch?tnych, którzy chc? pracowa? przy zlocie ?aglowców w Szczecinie ju? trwa. Kandydaci powinni zna? przynajmniej j?zyk angielski i mie? uko?czone 21 lat. Dla nich b?dzie to przede wszystkim niezapomniana przygoda. Znajd? si? w samym centrum wydarze?, do którego zwykli tury?ci nie b?d? mieli dost?pu.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
Sport Turystyka > Serwisy turystyczne
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Tortuga Yachting - serwis dla prawdziwych ?eglarzy i mi?o?ników pi?knych jachtów. Jeste?my grup? ludzi dla których ?eglarstwo prawdziw? pasj?, któr? pragniemy si? dzieli? z innymi. Je?li chcesz prze?y? niezapomnian? przygod?, to jeste? w odpowiednim miejscu. Najcieplejsze wody ?wiata, cudowne rafy koralowe, bezludne atole. To wszystko na Ciebie czeka. Organizujemy rejsy morskie i wyprawy jachtem przez ca?y rok, podczas których mo?na naby? niezb?dn? praktyk? i umiej?tno?ci. Ponadto prowadzimy profesjonalne szkolenia na patenty ?eglarskie. ?eglarstwo wymaga przygotowania i wszechstronnej wiedzy, a tak?e obycia na morzu. Mu pomo?emy Wam je zdoby?. Dzi?ki temu zobaczysz wyj?tkowe miejsca i rozwiniesz swoj? pasj?.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Szko?a ?eglarstwa Albatros oferuje, w?drowny i stacjonarny:obóz ?eglarski na patent ?eglarski, m?odszego instruktora ?eglarstwa, instruktora ?eglarstwa. Organizujemy morskie rejsy sta?owe w s?onecznej Chorwacji , rejsy po morzu Ba?tyckim, Pó?nocnym, Egejskim. Proponujemy rejsy turystyczne po Mazurach ze sternikiem.Nasza kadra instruktorzy i skipperzy, wywodzi si? w ca?o?ci ze ?rodowiska akademickiego gwarantuje to wysoki poziom szkole? ?eglarskich, które w szczególno?ci adresujemy do m?odzie?y gimnazjalnej, licealnej i studentów.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
Nasza firma zajmuje si? czarterem jachtów ?aglowych. Umo?liwiamy Pa?stwu sp?dzenie wolnego czasu na nowoczesnych jednostkach p?ywaj?cych po wodach Wielkich Jezior Mazurskich. Nale?y podkre?li?, ?e czarter jachtów na Mazurach jest nasz? specjalno?ci?, a zadowolenie klientów priorytetem, dlatego te? nieustannie podnosimy jako?? naszych us?ug. Nasze jachty to bezpieczne i nowoczesne jednostki, posiadaj?ce bogate wyposa?enie, które powinno zaspokoi? nawet najbardziej wymagaj?cych. Poza zwyk?ym czarterem proponujemy Pa?stwu rejsy one way Ruciane Nida - Pi?kna Góra umo?liwiaj?ce p?yni?cie w jednym kierunku bez konieczno?ci powrotu. Mazury s? niew?tpliwie idealnym miejscem do sp?dzenia udanych wakacji. Zapraszamy Pa?stwa do portu "U Faryja" w miejscowo?ci Ruciane Nida oraz do zapoznania si? z nasz? ofert? czarteru jachtów ?aglowych.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Klub ?eglarski "Yacht Club Bergline" z Wroc?awia oferuje nauk? ?eglarstwa dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Oferta skierowana jest zarówno do dzieci rozpoczynaj?cych nauk? z ?eglarstwem, jak i tych, co potrafi? ju? p?ywa?. Kursy prowadz? wykwalifikowani trenerzy, gwarantuj?cy bezpieczne, pe?ne zabawy i interesuj?ce zaj?cia. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?!
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
Sport Turystyka