Katalog Stron WWW

 
 

Zlecenia

Opis Zlecenia Najwi?kszy polski serwis z darmowymi og?oszeniami pracy dla wolnych strzelców. Zlecaj prac? wykonawcom, szukaj zlece? do wykonania. To pierwszy tego rodzaju serwis na polskim rynku gdzie ka?dy wykonawca i zleceniodawca mo?e wystawi? dok?adn? recenzje po wykonaniu us?ug. Serwis posiada mo?liwo?? tworzenia swojego portfolio co u?atwia znalezienie pracy.
Url http://www.freelancer.pl
Kategoria Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Przetargi
Biznes Ekonomia > Zarabianie w internecie
Słowa kluczowe praca   zlecenia   oferty pracy   og?oszenia praca   praca zlecenie   freelancer   dam prac?   praca zdalna   praca na zlecenie   telepraca   praca w internecie   zleceniodawcy   wykonawcy   aukcje zlece?   aukcje pracy   gie?da zlece?   freelancerzy
Data dodania Dec 18, 2009
ID linku 3529
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia > Praca

Je?li jeste? kierownikiem restauracji, przygotowujesz konferencje w temacie, podstawowe umiej?tno?ci wyszukiwania w katalogi OPAC albo Skutki ekonomiczne niew?a?ciwych warunków pracy (np. ?wiadczenia z tytu?u warunków pracy, sk?adka na ubezpieczenia spo?eczne pracowników) dla fachowców Konstrukcje metalowe, aluminiowe i Agregaty pr?dotwórcze. Podajesz Warzywa duszone w miodzie, Zupa jarzynowa, Ziemniaki, bukiet jarzyn to najlepszych kucharzy znajdziesz na stronie pracakierowca.gsm.pl. Po smacznym posi?ku pracownicy dzia?ów obs?ugi klienta czy te? kadry mened?erskie z przyjemno?ci? pobawi? si? w Ko?ci czy Narty .
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
RozliczeniePIT.pl, to strona informacyjna dla podatników. Znajduj? si? tutaj potrzebne wiadomo?ci na temat: formy rozliczania si? lub ró?nych ulg i odlicze?. Przeczytaj? tu Pa?stwo te? w jaki sposób mo?na odda? 1% swojego podatku na Organizacje Po?ytku Publicznego. Poza dost?pem do warto?ciowych wiadomo?ci, ze strony serwisu mo?na ?ci?gn?? darmowe oprogramowania do wype?niania formularzy PIT, a tak?e pozwalaj?cy na wysy?ania ju? uzupe?nionych zezna? podatkowych do odpowiedniego dla pa?stwa Urz?du Skarbowego.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Szukasz dobrej pracy? Koniecznie szukaj jej z najlepszymi. Serwis Infopraca.pl to lider w?ród portali prezentuj?cych oferty pracy - co miesi?c z naszych us?ug korzysta ju? ponad milion osób. Swoje oferty umieszcza ju? ponad dwadzie?cia tysi?cy pracodawców. Odwied? nasz serwis - szybko przekonasz si?, ?e mo?na nam zaufa? i ?e dzi?ki naszej pomocy bez problemów znajdziesz now?, wymarzon? prac?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Working together with Crewlink, one of Europe's leading cabin crew recruitment agency we are recruiting people for Cabin Crew positions throughout Europe, to work with Ryanair, Europe's No. 1 Low Fares Airline.
Ryanair is the World's favourite airline with 44 bases and 1100+ low fare routes across 27 countries, connecting 160 destinations.

Ryanair operates a fleet of 250 new Boeing 737-800 aircraft and currently has a team of more than 8,000 people and expects to carry approximately 73.5 million passengers in the current fiscal year. Find out more at www.ryanair.com
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Sport Turystyka
Poznaj tajniki zarabiania w internecie. Jak stworzy? w?asn? stron? Squeeze page. Jak uruchomi? i zsynchronizowa? wielokrotny, automatyczny autoresponder. Jak stworzy? list? adresow? i skuteczny mailing. Otrzymasz dost?p do materia?ów video, dzi?ki którym uruchomisz swój w?asny e-biznes. Jak wykorzysta? marketing sieciowy do budowy swojego biznesu. Jak pozyskiwa? nowych wspó?pracowników. Otrzymasz ode mnie gotowy system biznesu.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Praca
Biznes Ekonomia > Zarabianie w internecie
Internet > Zarabianie przez internet