Katalog Stron WWW

 
 

Wymiennik ciep?a

Opis Wymiennik ciep?a Firma oferuje innowacyjne uk?ady klimatyzacji mechanicznej. Jest to mi?dzy innymi GWC, który pozwala uzyska? prawdziw?, odnawialn? energi?, co pozwoli dostarcza? trwa?e konsekwencje dla ochrony ?rodowiska. Produkt ten sprawdza sie przy zastosowaniach w domach jednorodzinnych, czy te? halach sportowych. Firma wspó?pracuje z gabinetami projektowymi w obszarze wdra?ania gruntowych wymienników ciep?a do modeli systemu ogrzewania dodatkowo wentylacji. Oferta tyczy si? równie? transportu i monta?u gruntowych wymienników ciep?a. Warto?? przeprowadzenia us?ugi dla bezpo?redniego klienta jest osobna.
Url http://www.swp.net.pl
Kategoria Budownictwo > Ogrzewanie
Słowa kluczowe gwc   wymiennik ciep?a   energia
Data dodania Mar 2, 2010
ID linku 4833
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Ogrzewanie

Robur to lider w produkcji urz?dze? grzewczych i klimatyzacyjnych zasilanych gazem. Sukces firmy jest oparty na inwestycjach w wiedz? oraz infrastruktur? badawcz?. Nasze pompy ciep?a dorównuj? tym najlepszym na ?wiecie! W naszej ofercie mo?na znale?? tak?e niezawodne systemy grzewcze, które spe?niaj? wszelkie normy. Najwa?niejsz? osob? w naszej firmie jest Klient - gwarantujemy najwy?sz? jako?? produktów oraz obs?ugi.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Firma Boren oferuje Pa?stwu produkty armatury gazowej najnowszej generacji. Nasze produkty s? nowoczesne i energooszcz?dne. W naszej ofercie mo?na znale?? filtry gazu, zawory gazowe, zawory odcinaj?ce, zawory upustowe oraz regulatory i filtroregulatory gazu. Jako firma z du?ym do?wiadczeniem posiadamy w naszej ofercie równie? inne produkty do ogrzewania hal i du?ych przestrzeni produkcyjnych. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? pe?n? ofert? dost?pn? na naszych stronach http://armatura.boren.com.pl.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo
Budowa od podstaw pieców kaflowych oraz pieco-kominków
zarówno z kafli nowych, jak i u?ywanych.

- Budowa kominków wed?ug projektu klienta lub wykonanego przeze mnie.

- Monta? kominków zakupionych np. Markecie lub u innego dostawcy

- Demonta? kominków, pieców kaflowych (z odzyskiem i bez odzysku kafli)

- Przeróbki pieców na kominki kaflowe

- Budowa pieców kaflowych pokojowych oraz kuchennych

-Czyszczenie kana?ów dymnych, robienie rozprowadze?, oraz inne dodatkowe prace zdu?skie.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Dom Wn?trze > Kominki
Firma Optymal System oferuje urz?dzenia do osuszania i ogrzewania powietrza oraz klimatyzacji. W ofercie firmy znajduj? si? m.in. osuszacze, nagrzewnice olejowe, klimatyzatory, grzejniki, kurtyny powietrzne. Wszystkie urz?dzenia wysy?ane s? do klienta na koszt firmy. Du?ym udogodnieniem dla klientów jest mo?liwo?? zakupu urz?dze? przez internet. Sklep internetowy - Optymal System to sprawdzony wybór. Zapraszamy na stron? optymalsystem.pl - nagrzewnice olejowe.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie
Galeria kominków.pl jest stron? prezentuj?c? sie? salonów kominkowych znajduj?cych si? na terenie ca?ej Polski. Nasza bogata oferta handlowa zawiera akcesoria kominkowe, w tym m.in.: kasety, piece wolnostoj?ce oraz wk?ady kominkowe. Dzi?ki wspó?pracy z grup? polskich dostawców oraz najlepszymi zagranicznymi producentami bran?y grzewczej zapewniamy wysokiej jako?ci us?ugi. Promujemy prywatne dzia?alno?ci gospodarcze oznaczone znakiem „Galeria Kominków”. W pracy staramy si? zrobi? wszystko, aby nasi klienci byli w pe?ni usatysfakcjonowani.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie