Katalog Stron WWW

 
 

FSG - Financial Support Group

Opis FSG - Financial Support Group Financial Support Group Sp. z o.o. - Twój zewn?trzny dyrektor finansowy. Proponujemy kompleksowe wsparcie biznesu, dokonujemy oceny wygl?du firmy, jednocze?nie pod k?tem wewn?trznym oraz zewn?trznym. Oferujemy opiek? dedykowanego doradcy, za którym stoi wiedza zgromadzona przez ca?y zespó? FSG. Posiadamy autorskie narz?dzia analityczne, scoringowe i ratingowe. W naszej ofercie znajduj? si? doradztwo finansowe i kredytowe, kredyty inwestycyjne i obrotowe, optymalizacja kosztów, biznes plany, restrukturyzacje, projekty inwestycyjne, inwestycje, analiza kondycji finansowej, ocena sprawozda? i wiarygodno?ci firm, nadzór nad finansami, tworzenie raportów finansowych, negocjacja warunków wspó?pracy. Zapraszamy!
Url http://www.fsg.pl
Kategoria Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Słowa kluczowe Financial Support Group   FSG   finanse   doradztwo finansowe i kredytowe   kredyty inwestycyjne i obrotowe   optymalizacja kosztów   biznes plan   restrukturyzacja   inwestycje   analizy kondycji   ocena sprawozda? i wiarygodno?ci   nadzór nad finansami   raport
Data dodania Mar 22, 2010
ID linku 5248
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Biznes Ekonomia > Analiza finansowa

Notatnik finansowy, czyli finanse ?atwo i przejrzy?cie dla laików i nie tylko. Portal finansowy ca?kowicie po?wi?cony zagadnieniom polskich i zagranicznych rynków finansowych. Tylko aktualne i najwa?niejsze informacje odno?nie poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz konkretnych jego elementów, czy podmiotów dzia?aj?cych na tych rynkach. Nasz portal oferuje Pa?stwu pe?na i kompleksow? wiedz?, która, przedstawiona w sposób ?atwy i przejrzysty dla ka?dego, pozwoli w sposób w?a?ciwy zadba? o finanse domowe oraz o finanse firmy. Ponadto, wiedza odno?nie mechanizmów dzia?ania rynków (finansowych czy nieruchomo?ci) pozwoli ka?demu uczestnikowi rynków ustrzec si? przed wieloma kosztownymi b??dami. Analizujemy rynek, produkty finansowe, radzimy i przestrzegamy. Oddajemy równie? do Pa?stwa dyspozycji forum ca?kowicie po?wi?cone problemom przeci?tnego klienta banków oraz innych instytucji finansowych, gdzie mog? pa?stwo wyrazi? swoj? opinie na konkretne, interesuj?ce Pa?stwa tematy.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Statystyka medyczna przeprowadzana w Instytucie Analiz im. Karola Gaussa posiada szerok? gam? us?ug z zakresu analizy danych. Analizy statystyczne s? doskona?ym narz?dziem mog?cym odpowiedzie? na wiele pyta? pomocnych przy prowadzeniu biznesu. Mog? to by? zarówno kwestie sprzeda?owe jak i personalne. Za pomoc? naszych analiz, mo?liwa jest ocena kompetencji zawodowych, naturalnych predyspozycji pracowników co mo?e okaza? si? niezwykle przydatne w HR. Ponadto jeste?my w stanie przeprowadzi? data mining, czyli eksploracyjne badanie danych pod k?tem przydatnych i u?ytecznych informacji.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Kancelaria prawna Olga Wawrzynkiewicz - prawnik, adwokat Pozna?, Wielkopolska. Kancelaria adwokacka w Poznaniu ?wiadczy us?ugi prawne dla firm i osób fizycznych od wielu lat. Specjalizacja to rozwód, prawo rodzinne, karne, cywilne, prawo pracy, prawo medyczne. Ca?o?ciowa pomoc prawna, sprawy cywilne - zapraszamy do kontaktu z nami - prawnik Pozna?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Odszkodowanie w uk Kto i kiedy mo?e ubiega? si? o odszkodowanie w Anglii? Zobacz na stron?. Wypadek drogowy w uk wypadek w pracy w uk. Wypadki zdarzaj? si? wsz?dzie, o ka?dej porze i mog? nas spotka? w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Korzystaj?c z naszej pomocy nie ponosisz ?adnych kosztów. Odszkodowanie za wypadki w UK
Jeste?my zarejestrowanymi cz?onkami w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci na stronie www.claimsregulation.gov.uk (the Ministry of Justice - Claims Management Regulation Monitoring & Compliance Unit) dzia?aj?cymi w zgodzie z prawodawstwem Wielkiej Brytanii.

Firma zosta?a wpisana do rejestru pod numerem: CRM20152
Numer firmy na stronie Companies House: 06847499
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Analiza finansowa
Prowadzisz firm?, ale jest sytuacja finansowa jest do?? trudna? Twoi odbiorcy i klienci zalegaj? Ci z nale?no?ciami? Nie wiesz, jak odzyska? swoje pieni?dze? Skorzystaj z pomocy fachowców. Firmy windykacyjne z ch?ci? udziela Ci pomocy i odzyskaj? dla Ciebie Twoje pieni?dze. Je?li szukasz takiej firmy, zajrzyj koniecznie na stron? Finansowykatalog.pl, gdzie w kategorii Windykacja, znajdziesz firmy windykacyjne z ca?ej Polski. Na stronie znajdziesz te? pomocne informacje na temat ka?dej z nich i dane do kontaktu.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Analiza finansowa