Katalog Stron WWW

 
 

stawy rybne

Opis stawy rybne Gospodarstwo Rybackie Stawy w województwie ?wi?tokrzyskim , hodowla ryb s?odkowodnych .Produkujemy narybek, kroczek, ryb? handlow?, karp, sandacz, amur, to?pyga, kara?, lin, ja?, sum, pstr?g. Woda ?ródlana , produkcja ekologiczna, ryby karmione zbo?em. Sprzeda? hurtowa i detaliczna. Karp królewski , ekologiczny. Ryby w ci?g?ej sprzeda?y. Obiekt znajduje si? w Nadnidzia?skim Parku Krajobrazowym.Wi?kszo?? stawów oparta jest na wodzie opadowej i ma?ych ciekach, pierwszej klasy czysto?ci. Jako?? produkowanych ryb gwarantuje ?cis?a wspó?praca z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynaryjnym w Kielcach
Url http://www.stawyrybne.com.pl
Kategoria Kraje Miasta Regiony > ?wi?tokrzyskie
Firmy wg bran? > Handel
Słowa kluczowe karp ekologiczny   ryba ekologiczna   Gospodarstwo rybackie   stawy rybne   hodowla ryb   sprzeda? ryb   narybek   kroczek   sprzeda? karpia   karp królewski
Data dodania Apr 16, 2010
ID linku 5820
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Kraje Miasta Regiony > ?wi?tokrzyskie

Pierwsza specjalistyczna poradnia zoopsychologiczna na górnym ?l?sku mie?ci si? w Katowicach. Placówka ?wiadczy pomoc w postaci porad i konsultacji osobistych, e-mailowych, oraz telefonicznych. Wykonuje testy osobowo?ci zwierz?t, testy predyspozycji, testy adopcyjne. Pomaga przy wyborze zwierz?cia oraz przy rozwi?zywaniu problemów zwi?zanych z zachowaniem si? zwierz?t towarzysz?cych (np. psy). W ramach profilaktyki prowadzone s?: terapia agresji, zachowa? l?kowych zwierz?t, fobii, zdiagnozowanego zespo?u nadpobudliwo?ci (ADHD), depresji i innych. Poradnia ?wiadczy profesjonaln? pomoc bez wzgl?du na rodzaj czy stopie? skomplikowania problemu. Pomoc udzielana jest 24 godz./dob?, przez 7 dni w tygodniu.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > ?wi?tokrzyskie
Ro?liny Zwierz?ta > Weterynaria
Ro?liny Zwierz?ta > Psy
Kamerowania.com.pl to wszystko co zwi?zane jest z organizacj? i produkcj? filmow? oraz telewizyjn?. Prowadzimy projekty od momentu powstania pomys?u po emisj?. W ofercie: spoty reklamowe, filmy promocyjne, szkolenia z komunikacji medialnej, produkcja teledysków, po?rednictwo w sprzeda?y czasu antenowego w mediach regionalnych i ogólnopolskich. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > ?wi?tokrzyskie
Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Firma Biomedic proponuje odbiorcom bardzo innowacyjne rozwi?zania w zakresie technologii informatycznych oferuj?cych pe?na gam? produktów Systemów zarz?dzania Forte, szkole?, konsultacji, wdra?ania oprogramowa?, jak i ich tworzenia, rozszerzanie u?yteczno?ci, us?ug zdalnego dost?pu. Nowoczesna technika, mi?a obs?uga , a dodatkowo porada w doborze odpowiednich towarów s? na 100% wizytówka Biomedic.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > ?wi?tokrzyskie
Komputery > Oprogramowanie
Biznes Ekonomia
Gospodarstwo Rybackie Stawy w województwie ?wi?tokrzyskim , hodowla ryb s?odkowodnych .Produkujemy narybek, kroczek, ryb? handlow?, karp, sandacz, amur, to?pyga, kara?, lin, ja?, sum, pstr?g. Woda ?ródlana , produkcja ekologiczna, ryby karmione zbo?em. Sprzeda? hurtowa i detaliczna. Karp królewski , ekologiczny. Ryby w ci?g?ej sprzeda?y. Obiekt znajduje si? w Nadnidzia?skim Parku Krajobrazowym.Wi?kszo?? stawów oparta jest na wodzie opadowej i ma?ych ciekach, pierwszej klasy czysto?ci. Jako?? produkowanych ryb gwarantuje ?cis?a wspó?praca z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynaryjnym w Kielcach
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > ?wi?tokrzyskie
Firmy wg bran? > Handel