Katalog Stron WWW

 
 

wakacje w Portugalii

Opis wakacje w Portugalii Portugalia - wyczerpuj?ce informacje dla wszystkich planuj?cych wyjazd na wakacje do Portugalii
Historie, opisy miast i regionów, zwyczaje i zabytki.Portugalia przyci?ga wielu turystów, swoj? przyrod?,pi?kne rzeki,lasy,doliny oraz atrakcyjna linia brzegowa, gdzie mo?na zobaczy? cudowne pla?e,klify oraz jaskinie.

Kraj zachwyca tak?e ciekawymi stylami architektonicznymi, najbardziej fascynuj?cy to styl manueli?ski.
Url http://www.portugalia-przewodnik.pl
Kategoria Sport Turystyka > Wczasy i wakacje
Słowa kluczowe Portugalia   wczasy Portugalia   wakacje w Portugalii   przewodnik po Portugalii
Data dodania May 5, 2009
ID linku 705
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Sport Turystyka > Wczasy i wakacje

Maroko to pa?stwo wielu kultur oraz kontrastów. Ró?ne obyczaje oraz przepi?kna przyroda,niew?tpliwie idealne miejsce na wakacyjny urlop.

Do kraju przybywaj? wielbiciele górskich wspinaczek,dlatego wielk? atrakcj? s? Góry Atlas. Jest to równie? idealne miejsce do uprawiania sportów zimowych.
Urzeka przyjezdnych równie? architektura pi?knych,ma?ych miasteczek. Mo?na zobaczy? ciekawe targi wielb??dów.
Kategoria:   Sport Turystyka > Wczasy i wakacje
Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne „RESURS” oferuje szerok? baz? o?rodków wypoczynkowych, z przeznaczeniem na: turnusy rehabilitacyjne, wczasy wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacj?. Ponadto w ofercie: obozy sportowe, wyjazdy szkoleniowe, integracyjne, pobyty spa&wellness. Zapewniamy opiek? medyczn? (podstawow? i specjalistyczn?), sprz?t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i ?rodki pomocnicze. Po szczegó?owe informacje zapraszamy na nasz? stron? www: resurs.com.pl.
Kategoria:   Sport Turystyka > Wczasy i wakacje
Izreal - wyczerpuj?ce informacje dla wszystkich planuj?cych wyjazd na wakacje do Izrealu
Historie, opisy miast i regionów, zwyczaje i zabytki.Izrael po?o?ony jest na Bliskim Wschodzie,pomi?dzy Morzem ?ródziemnym, Morzem Martwym i Morzem Czerwonym.

J?zykiem urz?dowym jest hebrajski, arabski u?ywany oficjalnie przez mniejszo?? arabsk?, najbardziej znanym j?zykiem obcym jest angielski.Izrael po?o?ony jest na Bliskim Wschodzie,pomi?dzy Morzem ?ródziemnym, Morzem Martwym i Morzem Czerwonym.

J?zykiem urz?dowym jest hebrajski, arabski u?ywany oficjalnie przez mniejszo?? arabsk?, najbardziej znanym j?zykiem obcym jest angielski.
Kategoria:   Sport Turystyka > Wczasy i wakacje
Parking znajduje si? w pobli?u Portu Lotniczego im. Lecha Wa??sy w Gda?sku. Dojazd do lotniska zajmuje ok 15 min. Parking jest strze?ony, monitorowany oraz ubezpieczony. Teren parkingu jest utwardzony i otoczony betonowym ogrodzeniem. Parking jest wyposa?ony w czujniki ruchu. W cenie postoju zapewniamy dowóz na lotnisko, pod drzwi terminala, i pó?niejszy odbiór z portu. Dysponujemy dwoma samochodami osobowymi w tym busem 8-mio osobowym.Parking ko?o r?biechowa
Kategoria:   Sport Turystyka > Wczasy i wakacje

5. Sibenik

W pó?nocnej cz??ci Dalmacji, tu? przy uj?ciu rzeki Krka znajduje si? Šibenik. Miasto za?o?one w XI w, by?o wówczas jednym z pierwszych s?owia?skich osad na tym terenie.
To dalmaty?skie miasteczko wielokrotnie by?o pod ró?nym panowaniem. Najd?u?ej, bo od 1412 r. do 1797 r., Šibenik znajdowa? si? w obr?bie Republiki Weneckiej. Jego bujny rozkwit przypad? na wieki ?rednie i czasy odrodzenia. Warto zwiedzi?: katedr? ?w. Jakuba, jedn? z najpi?kniejszych w Dalmacji, któr? wzniesiono w latach 1431-1536 z marmuru i kamienia ciosanego, Pa?ac Rektorów (Kneževa Pala?a), ko?ció? ?w. Jana Chrzciciela z XVI w. i cerkiew ?w. Spasa z XIV w., w której znajduje si? pi?kny zbiór ikon.
Kategoria:   Sport Turystyka > Wczasy i wakacje
Sport Turystyka > Last minute