Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Dom Wn?trze > Alarmy  

Linki
 • VIDOM. Systemy alarmowe, CCTV, systemy termowizyjne
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma VIDOM - ?ód? prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? od 1986 roku.
Od lutego 1998 zajmuje si? elektronicznymi systemami zabezpiecze?:
- sygnalizacj? w?amania i napadu
- telewizj? obserwacyjn? CCTV
- kontrol? dost?pu
- sygnalizacj? po?aru
- nag?o?nieniem
- monitoringiem (telefonicznym i internetowym podgl?dem central alarmowych)
Firma ?wiadczy us?ugi kamer? termowizyjn? w zakresie pomiarów termoizolacyjnych budynków, stacji rozdzielczych, wykrywania wad instalacji grzewczych i elektrycznych, przegrzania silników, transformatorów i izolatorów linii wysokiego napi?cia, poszukiwania ognisk zapalnych lasów, poszukiwa? zaginionych osób.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Alarmy
Kraje Miasta Regiony > ?ódzkie

Data dodania: Feb 25, 2009 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Automatyka Budynków - Inteligentne instalacje - Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Zastanawia?e? si? kiedy?, co to jest inteligentny budynek? Chcia?by?, ?eby ogrzewanie samo si? w??cza?o, rolety zamyka?y, a ?wiat?o w ogrodzie ?wieci?o lub nie w zale?no?ci od Twoich potrzeb. W ten sposób widzisz w marzeniach swój dom. Inteligentny system, który dla Ciebie zaprojektujemy, wykonamy i uruchomimy spe?ni Twoje marzenia. Inteligentny budynek to rozwi?zanie w?a?nie dla Ciebie. Inteligentny dom to system sterowania o?wietleniem, roletami, ogrzewaniem i innymi urz?dzeniami.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Dom Wn?trze > O?wietlenie
Dom Wn?trze > Alarmy

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zamki, Zabezpieczenia. Sprzeda? - Monta? - Serwis. Drzwi Antyw?amaniowe, Masterkey. Dojazd, doradztw
 • ocena:
 • ocena gości:
Sprzeda? - Monta? - Serwis zamków, zabezpiecze? mechanicznych i elektronicznych w mieszkaniach, domach, firmach. Systemy jednego klucza master key, elektroniczna kontrola dost?pu na karty, drzwi antyw?amaniowe, zamki i zabezpieczenia gerda, mottura, kassel, keso, gardesa, iseo, cr, sab, evva, bab, abloy, assa, winkhaus, witex, dom, wilka, abus, rom, optimus, lob, sias, mul-t-lock, dierre, tesa, mcm, i wiele innych... Dojazd, doradztwo GRATIS !!!
Kategoria:   Budownictwo > Drzwi
Dom Wn?trze > Zabezpieczenia
Dom Wn?trze > Alarmy

Data dodania: May 15, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • PROELECTRONICS profesjonalny monta? elektroniczny SMT i THT
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Proelectronics zajmuj? si? monta?em elektroniki w technologii SMT i THT na zlecenie. Kilkuletnie do?wiadczenie w bran?y zaowocowa?o tym, ?e priorytetem dla nas jest najwy?sza jako?? monta?u. Wykonujemy zlecenia prototypowe, ma?o i ?rednioseryjne w technologii o?owiowej i bez o?owiowej z ochron? ESD. Monta? odbywa si? metod? bezdotykow? (na past? lutownicz?) z automatu lub r?czny (przewlekany).
Kategoria:   Firmy wg bran? > Automatyka
Firmy wg bran? > Elektryczne
Dom Wn?trze > Alarmy

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Profesjonalna Kontrola Dost?pu
 • ocena:
 • ocena gości:
ControlSYS jest producentem oprogramowania oraz urz?dze? do rejestracji czasu pracy i kontroli dost?pu. Nowoczesne urz?dzenia wykorzystuj? technologie biometrii - odcisk palca jako rozwi?zanie którego nie mo?na oszuka?, a tak?e karty zbli?eniowe wszystkich standardów: mifare, rfid. Zamienniki kart w postaci breloków rfid i opasek. Oprogramowanie pozwala tworzy? godzinowe raporty z ilo?ci przepracowanych godzin uwzgl?dniaj?c spó?nienia i wyj?cia s?u?bowe. Mo?liwo?? zintegrowania raportów z popularnymi programami p?acowo-kadrowymi i automatyczne rozliczanie dla ksi?gowych. W ofercie tak?e rozwi?zania Kontroli Dost?pu, zwory elektromagnetyczne, wideodomofony a tak?e cyfrowe zamki SAMSUNG. Wszystko niezb?dne do zbudowania profesjonalnego systemu RCP i KD.
Kategoria:   Budownictwo > Drzwi
Dom Wn?trze > Alarmy
Firmy wg bran? > Automatyka

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • monitoring
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma OTECH specjalizuje si? w instalacjach z zakresu: telewizja przemys?owa (monitoring wizyjny), sieci komputerowe oraz ?wiat?owodowe, kontrola dost?pu oraz rejestracja czasu pracy, systemy sygnalizacji po?aru i oddymiania oraz instalacje specjalistyczne, tak?e prace wysoko?ciowe. Stawiamy do Pa?stwa dyspozycji 10 lat do?wiadczenia w sieciach niskonapi?ciowych.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Alarmy

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Miwi Urmet - Domofony, Telewizja przemys?owa, Systemy Alarmowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma MIWI-URMET Sp. z o.o. jest wiod?cym producentem i dystrybutorem systemów zabezpiecze? mienia, obejmuj?cych m.in. systemy domofonowe i videdomofonowe, systemy telewizji przemys?owej (CCTV), systemy Alarmowe (SSWiN), kontrol? dost?pu i automatyk? bram. W ofercie firmy znajduj? si? urz?dzenia skutecznie podnosz?ce bezpiecze?stwo, kontroluj?ce i ograniczaj?ce dost?p do mieszka?, biur, magazynów oraz otwartych przestrzeni.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Automatyka
Firmy wg bran? > Alarmy
Dom Wn?trze > Alarmy

Data dodania: Nov 10, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Automatyka Domowa
 • ocena:
 • ocena gości:
ControlHome Automatyka Domowa - Kompleksowa obs?uga inwestycji w zakresie automatyki domowej (Inteligentnego Domu), systemów multimedialnych oraz systemów bezpiecze?stwa.
System automatyki domowej umo?liwia sterowania o?wietleniem, sterowanie roletami, sterowanie ogrzewaniem i wentylacj?. Dodatkowo mo?liwe s? sceny ?wietlne, czasowe za??czanie/wy??czanie obwodów oraz symulacja obecno?ci domowników.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Dom Wn?trze > Alarmy
Dom Wn?trze > O?wietlenie

Data dodania: Nov 23, 2009 Trafień: 18 Ocena: 4.85 Głosów: 27
 • Xcomfort
 • ocena:
 • ocena gości:
ControlHome: Opis bezprzewodowego systemu Inteligentego Domu Xcomfort. Xcomfort jest to niemiecki system automatyki domowej, który dzi?ki prostocie instalacji zdoby? du?? popularno?? w Polsce.
Nasza firma zajmuje si? projektowaniem i wykonywaniem inteligentnych domów w systemie EIB, LCN i Xcomfort. Zakres dzia?alno?ci firmy to automatyka domowa oraz systemy alarmowe. System inteligentnego domu oferuje sterowanie o?wietleniem, sterowanie ogrzewaniem, sterowanie roletami, sterowanie ogrodem oraz sterowanie sprz?tem audio i AGD.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Dom Wn?trze > Alarmy
Dom Wn?trze > O?wietlenie

Data dodania: Nov 23, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Inteligentny Dom Warszawa - inteliSystem.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
InteliSystem - Inteligentny dom Warszawa - to firma projektuj?ca i wykonuj?ca instalacje inteligentnych budynków. Tworzymy zaawansowane rozwi?zania pozwalaj?ce na podniesienie komfortu i bezpiecze?stwa mieszka?ców w oparciu o najnowsze technologie automatyki. Dzi?ki naszym rozwi?zaniom b?dziesz móg? mieszka? bezpiecznie, komfortowo i oszcz?dnie. Nasza oferta obejmuje równie? systemy alarmowe, kino domowe, automatyk?.

Szczegó?y naszej oferty:
Automatyka domowa
Sterowanie o?wietleniem
Sterowanie ogrzewaniem
Sterowanie wentylacj? i klimatyzacj?
Sterowanie roletami, ?aluzjami, zas?onami itp.
Sterowanie nawadnianiem i o?wietleniem ogrodu
Kontrola dost?pu
Instalacje elektryczne
Instalacje teleinformatyczne
Instalacje domofonowe i video-domofonowe
Instalacje audio/video
Instalacje alarmowe
Instalacje systemu telewizji dozorowej (CCTV)
Instalacje zasilania bezprzerwowego
Zarz?dzanie domem przez Internet i telefon
Kategoria:   Dom Wn?trze > O?wietlenie
Budownictwo > Instalacje sanitarne
Dom Wn?trze > Alarmy

Data dodania: Dec 15, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags