Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Dom Wn?trze > Baseny  

Linki
 • Sauny domowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Na witrynie internetowej nale??cej do przedsi?biorstwa Wandex odnajdziesz szerok? ofert? urz?dze? odnowy biologicznej w tym saun fi?skich, jacuzzi, ?a?ni parowych i innych. Oferta firmy skierowana jest zarówno do klientów zainteresowanych budow? sauny w mieszkaniu, jak i do firm dzia?aj?cych w bran?y wypoczynkowej. Urz?dzenia dost?pne w ofercie firmy produkowane s? z materia?ów bardzo dobrej jako?ci - gwarantuje to wysok? ich jako?? i daje pewno??, ?e b?d? s?u?y? ich u?ytkownikom przez d?ugie lata. Sauny i ?a?nie Wandex posiadaj? pa?stwowe atesty higieniczne, a sama firma pracuje w normie ISO 9001.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz
Zdrowie Uroda > Uroda
Dom Wn?trze > Baseny

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

2. Sauny

 • Sauny
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? produktow?, która obejmuje produkcj? i monta? saun fi?skich, ?a?ni parowych, kabin Infrared (na podczerwie?), saun DUO (zastosowanie w jednej saunie fi?skiej tradycyjnego pieca elektrycznego, oraz ceramicznych promienników podczerwieni). W swojej ofercie posiadamy równie? profesjonalne wanny i minibaseny SPA z maszynowni? i stacj? chemii przeznaczone do obiektów u?yteczno?ci publicznej zgodne z norm? DIN 19643, przeno?ne wanny SPA oraz beczki do sch?adzania po k?pielach saunowych.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Dom Wn?trze > Baseny
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 5 Ocena: 4.20 Głosów: 5
 • Kosiarki - od?nie?arki
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy wyposa?enie basenowe, ?rodki chemiczne przeznaczone do uzdatniana wody basenowej, sauny. Prowadzimy tak?e sprzeda? spalinowych urz?dze? do piel?gnacji terenów zielonych - kosiarki, pilarki, traktorki, od?nie?arki, kosy. Serdecznie zapraszamy na zakupy
Posiadamy w ofercie asortyment renomowanych firm. Zapraszamy do odwiedzenia sta?ej ekspozycji mieszcz?cej si? w Bielsku-Bia?ej, przy ul. Bystrza?skiej 85a (trasa Bielsko - Szczyrk) .
Kategoria:   Dom Wn?trze > Baseny
Dom Wn?trze > Ogrody

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Baseny ogrodowe Basenland
 • ocena:
 • ocena gości:
Baseny producent Basenland oferuje baseny k?pielowe, baseny ogrodowe, baseny poliestrowe, basen k?pielowy. Budowa basenu k?pielowego jest powa?n? inwestycj?, któr? nale?y przemy?le? oraz wybra? profesjonaln? firm?, która inwestycj? t? wykona. Pomo?emy Ci zaprojektowa? basen oraz doradzimy i otoczymy Ci? opiek?, aby? czu?, ?e zwi?za?e? si? z godnym Twego zaufania partnerem.
Kategoria:   Dom Wn?trze
Dom Wn?trze > Baseny

Data dodania: Feb 5, 2010 Trafień: 11 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • stacja uzdatniania wody
 • ocena:
 • ocena gości:
Oczyszczamy wod? zarówno dla ma?ych domków jednorodzinnych jak i dla celów przemys?owych oferuj?c skomplikowane stacje uzdatniania wody. Zajrzyj na proekojp.pl i zobacz nasz? szczegó?ow? ofert? na zmi?kczacze, od?elaziacze, demineralizatory, odwrócon? osmoz? i wszelkie inne filtry do uzdatniania wody. Zapewniamy wybór odpowiedniej stacji oczyszczania wody, a tak?e serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny. Oczyszczamy tak?e wod? ze szkodliwych wirusów i bakterii stosuj?c lampy UV (dezynfekcja wody).
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Dom Wn?trze > Baseny

Data dodania: Mar 2, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • swimmER Baseny Ogrodowe stela?owe rozporowe INTEX
 • ocena:
 • ocena gości:
W sprzeda?y naziemne przydomowe baseny ogrodowe firmy INTEX. Sprzeda? towarów dokonywana jest zarówno w formie przesy?ek kurierskich jak równie? poprzez odbiór osobisty. Baseny oferowane s? w dwóch g?ównych grupach- jako baseny na konstrukcji oraz baseny z pompowan? obr?cz?- dmuchane. Baseny na konstrukcji- stela?owe to modele: 457x122 488x122 549x122 549x132 549x274x132 732x366x132 975x488x132. Istnieje równie? mo?liwo?? zakupu basenu na konstrukcji w obudowie imituj?cej drewno sekwoi. Baseny oferowane przez nasz? firm? zbudowane s? w oparciu o kszta?t ko?a, jak równie? wyst?puj? jako baseny prostok?tne oraz baseny owalne. Konstrukcja basenów stela?owych oparta jest na metalowym stela?u wykonanym z galwanizowanych stalowych rur, na którym osadzona jest niecka basenowa zbudowana z trzech warstw w?ókien polipropylenowych przeplatanych dodatkowo stalow? nitk?. W kompletach zawarte s? niezb?dne do funkcjonowania basenów akcesoria, jak pompa filtruj?ca z wk?adem, mata pod basen, okrycie basenu i zestaw czyszcz?cy. Cz??? modeli basenów posiada równie? zestaw basenowej pi?ki siatkowej. Opatentowana technologia budowy basenów daje mo?liwo?? d?ugoletniego u?ytkowania. Udzielamy 12 miesi?cznej gwarancji.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Baseny
Dom Wn?trze > Ogrody
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie

Data dodania: Mar 11, 2010 Trafień: 16 Ocena: 5.00 Głosów: 5
 • Sauny fi?skie
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona firmy SAUNA - R w ofercie której znajduj? si? produkty renomowanych fi?skich producentów takie jak sauny fi?skie, sauny infrared, ?a?nie i kabiny, generatory oraz piece do saun i mini baseny. Nasza firma rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w 1985 roku, wspó?pracujemy z fi?skimi producentami saun ju? od ponad 15 lat. Jeste?my elastyczni, w naszej ofercie znajd? Pa?stwo sauny wszelkich rozmiarów i kszta?tów. Saun stworzonych ze ?wierku skandynawskiego, który jest w specjalny sposób obrabiany i segregowany. Serdecznie zapraszamy na nasz? stron?.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Baseny

Data dodania: Mar 17, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ogloszenia towarzyskie, og?oszenia towarzyskie
 • ocena:
 • ocena gości:
W?a?cicielem portalu www.ogloszenia-towarzyskie.net.pl jest firma seolider.pl

Ka?dy, który próbowa? kiedy? znale?? sobie pani? do towarzystwa na poziomie bardzo dobrze wie jakie to trudne. Dlatego postanowili?my otworzy? serwis w którym b?d? si? og?asza? jedynie panie o wysokiej kulturze i nienagannych manierach. U nas og?oszenia towarzyskie s? odpowiednio uporz?dkowane tak aby bardzo ?atwo mo?na by?o znale?? interesuj?c? osob? w swojej okolicy.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Baseny

Data dodania: Jun 11, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zabudowa tarasu Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Balkon Profil - specjalizujemy si? w monta?u zabudowy balkonów, tarasów, basenów, wn?trz oraz werand i loggii. Zapewniamy niezwykle atrakcyjne ceny - dostosowane do ka?dego portfela oraz szybk? i w pe?ni profesjonaln? realizacj? zlecenia. Sprawd? sam - skorzystaj z naszej wiedzy oraz wieloletniego do?wiadczenia - zaufaj specjalistom, którzy ?wietnie znaj? si? na swojej pracy, domach i balkonach i ju? dzi? mieszkaj pi?knie, wygodnie i funkcjonalnie.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Baseny
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa
Budownictwo > Remonty

Data dodania: Jul 27, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Baseny - System Universal Sp. z o.o.
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedmiotem dzia?alno?ci firmy System Universal Sp. z o.o. jest projektowanie i wykonywanie basenów k?pielowych, p?ywackich oraz budowa basenów prywatnych jak i u?ytku publicznego, parków wodnych oraz hal basenowych wraz z pe?nym zestawem najnowocze?niejszych urz?dze? techniki basenowej. System Universal z powodzeniem realizuje remonty, modernizacje oraz przebudow? ju? istniej?cych basenów. Zakres prowadzonych przez firm? prac obejmuje wszystkie etapy inwestycji budowlanych realizowanych na terenie ca?ego kraju.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Baseny

Data dodania: Jul 16, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags