Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Dom Wn?trze > Remonty  

Kategorie

Tynki gipsowe (5)


Linki
 • Materia?y budowlane
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma ANMAR w swojej ofercie posiada wszelkiego rodzaju wyroby z drewna, pocz?wszy od elementów budowlanych takich jak wi??ba dachowa do wyrobów stolarskich oraz wszelkiego rodzaju opakowa? drewnianych. Oprócz wyrobów drewnianych firma ANMAR w ofercie posiada materia?y budowlane najlepszych producentów na rynku. W ofercie mo?na znale?? mi?dzy innymi dachówki, ceg?y, akcesoria dachowe takie jak ta?my wentylacyjne, a tak?e rynny. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y budowlane
Dom Wn?trze > Remonty

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pod?oga drewniana
 • ocena:
 • ocena gości:
Proponujemy lakiery i oleje do pod?óg drewnianych, radzimy parkieciarzom, jak dba? o pod?og? drewnian? i parkiet. U nas wybior? Pa?stwo odpowiedni olej do pod?óg. Venga jest firm? specjalizuj?c? si? w dziedzinie produktów do zabezpieczania, konserwacji i dekoracji drewna. Nasza bogata oferta skierowana jest zarówno do profesjonalistów jak i indywidualnego wykonawcy.
Dostarczamy Pa?stwu, znane od ponad 15 - u lat na polskim rynku, lakiery do drewna marki HartzLack®. Ze wzgl?du na swoj? wysok? jako?? i parametry u?ytkowe jest to grupa produktów szeroko znana i wyj?tkowo ceniona przez klientów w ca?ym kraju.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Remonty

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • G?adzie gipsowe, remonty
 • ocena:
 • ocena gości:
Wykonujemy g?adzie gipsowe, tynki dekoracyjne, kompleksowe wyko?czenia wn?trz oraz inne us?ugi budowlano-remontowe. Dzia?amy na terenie woj. ?l?skiego, ma?opolskiego i okolic. Powierzone zadania realizujemy na wysokim poziomie jako?ciowym, solidnie, rzetelnie i terminowo. Dysponujemy do?wiadczon? kadr? in?ynieryjno-techniczn?, wykwalifikowanymi pracownikami budowlanymi, nowoczesnym sprz?tem i ?rodkami transportu potrzebnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Pomagamy równie? naszym klientom przy wyborze atrakcyjnego sposobu wyko?czenia pomieszcze?. Firma posiada Certyfikat Rzetelno?ci oraz oraz referencje wielu Inwestorów.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Remonty
Dom Wn?trze > Remonty kompleksowe
Budownictwo > Remonty

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Uk?adanie parkietu cyklinowanie lakierowanie i olejowanie do wykonania szybko i tanio
 • ocena:
 • ocena gości:
Zajmujemy si? renowacj? i wykonywaniem pod?óg drewnianych.
Mamy du?e do?wiadczenie w uk?adaniu parkietów, deski i mozaiki.
Realizujemy najtrudniejsze inwestycje.
Realizujemy wyko?czenie pod?ogi wed?ug ?yczenia zleceniodawcy zarówno pod?ogi bejcowane, olejowane jak i lakierowanie.
Uk?adamy wzory z parkietu, mo?liwo?? wykonania loga firmy na pod?odze drewnianej jak i napisu dowoln? czcionk? zapraszamy do wspó?pracy.
Tel 513 52 66 42
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Dom Wn?trze > Remonty
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Projektowanie wn?trz warszawa - sebastianbajerdesign.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Jestem po to, aby pomóc Wam zaprojektowa? atrakcyjne i nieszablonowe wn?trze. Ka?de oferowane przeze mnie projektowanie wn?trz warszawa to po??czenie wyszukanego stylu, dobrego smaku i czysto?ci formy. Ka?dy projekt, który trafia w Pa?stwa r?ce to niezwyk?a jako?? wykonania w po??czeniu z dba?o?ci? o ka?dy detal. Serdecznie zapraszam do wspó?pracy!
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Dom Wn?trze > Remonty
Budownictwo

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • killer kom-plex
 • ocena:
 • ocena gości:
Bazuj?c na wiedzy i do?wiadczeniu w oparciu o wykwalifikowany personel proponujemy naszym Klientom pe?n? gam? us?ug w zakresie sprz?tania wewn?trznego i zewn?trznego, piel?gnacji terenów zielonych i ogrodów oraz innych prac konserwatorskich w tym prace remontowo – budowlane z profesjonalnym wyko?czeniem wn?trz i aran?acj? artystyczn? oraz projektowania i uk?adania kostki brukowej. ?wiadczymy równie? us?ugi fotograficzne i videofilmowanie.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Kot?y
Dom Wn?trze > Remonty
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • architekci
 • ocena:
 • ocena gości:
As Architekci to biuro architektoniczne posiadaj?ce pracownie w Warszawie i ?odzi. Biuro architektoniczne zosta?o za?o?one w 2001 roku. Poprzez ci?g?? wspó?prac? z renomowanymi biurami in?ynierskimi, firma gwarantuje wysokiej jako?ci us?ugi w zakresie kompleksowej obs?ugi inwestycji. Zespó? architektów liczy 13 osób. Tworz? go wykwalifikowani i do?wiadczeni architekci. Wspó?pracuj?ce biura in?ynierksie z bran?y sanitarnej, elektrycznej oraz konstrukcyjnej to SEKO i ARKIN. ??cznie zatrudniaj? 17 wysoce wykwalifikowanych projektantów.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Wystrój wn?trz
Dom Wn?trze > Remonty

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi wyko?czeniowo - budowlane, stolarka, tarasy, elewacje
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma zajmuje si? realizacj? inwestycji g?ównie na terenie
Wroc?awia i okolic, ale tak?e poza Dolnym ?l?skiem. Jeste?my w stanie wykona? ka?de zamówienie wed?ug w?asnego lub gotowego projeku: elewacje drewniane, monta? elewacji drewnianej, monta? tarasów drewnianych, tarasy drewniane, deska egzotyczna, podbitki, deski moco, szafy, garderoby, zabudowy wn?trz, wiaty i gara?e drewniane.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Budownictwo
Dom Wn?trze > Remonty

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Okna ?ód?
 • ocena:
 • ocena gości:
VILLACOMPLEX - Oferujemy okna ?ód?, drzwi ?ód?, roletki materia?owe ?ód? - szeroki wybór w ?odzi i Pabianicach. Nasze produkty s? oparte na najnowszych technologiach. Ofert? jak? stworzyli?my dla Pa?stwa dostosowali?my do potrzeb i wymaga? wszystkich tych, którzy oczekuj? czego? wyj?tkowego. St?d te? swoj? dzia?alno?? wi??emy mi?dzy innymi z takimi producentami profili okiennych jak DECEUNINCK czy TROCAL. Natomiast drzwi to bogata oferta producentów takich znanych marek jak DRE, PORTA, GERDA, KMT, DIERRE.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Remonty

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Remonty Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Studio projektowe Nickel Design oferuje profesjonalne aran?acje wn?trz mieszka? i domów. Firma oferuje projekty kuchni, ?azienek, salonów i garderób. Pomaga w doborze mebli oraz zajmuje si? projektowaniem mebli na wymiar, zgodnie z potrzebami klienta, do kuchni, ?azienek i salonów oraz oferuje rolety rzymskie. Nikel design nadzoruje i przeprowadza kompleksowe remonty i budow? domu lub mieszkania, oddaj?c do u?ytku w pe?ni urz?dzone mieszkania pod klucz.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Remonty

Data dodania: Dec 3, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags