Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Edukacja Nauka > Kursy  

Linki
 • Szkolenia BHP
 • ocena:
 • ocena gości:
Szkolenia BHP. Nadzór BHP. Nowoczesne szkolenia z zakresu BHP i PPO? dla wszystkich grup zawodowych, ocena ryzyka zawodowego, post?powania powypadkowe. Szkolenia bhp wst?pne oraz szkolenia bhp okresowe.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szkolenia
Edukacja Nauka > Kursy
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kurs Rysunku Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Kurs Rysunku odr?cznego przygotowuj?cy do egzaminów na kierunki Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Sztuka Ogrodowa, Projektowanie wn?trz. W programie podstawy historii architektury i sztuki. Zaj?cia prowadzone przez wyk?adowców, architektów z do?wiadczeniem bran?owym i dydaktycznym. Sprawdzony program i wysoka skuteczno?? to nasze atuty. Zapraszamy.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka
Edukacja Nauka > Szkolenia

Data dodania: Feb 19, 2009 Trafień: 5 Ocena: 4.33 Głosów: 6
 • Prawo jazdy oraz jazdy doszkalaj?ce z ABC-TRANS - Strona G?ówna
 • ocena:
 • ocena gości:
ABC-TRANS
Centrum Kszta?cenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców

Oferujemy szkolenia na kategori? A i B oraz jazdy doszkalaj?ce w obu kategoriach. Zapisuj?c si? na kurs prawo jazdy s?uchacz otrzymuje bezp?atnie:4 podr?czniki prawo jazdy, p?yt? CD z testami. Zaj?cia teoretyczne odbywaj? si? w salach wyk?adowych o?rodka na terenie Bródna. Dla osób pracuj?cych w ci?gu tygodnia mamy dogodne rozwi?zanie, spotkania mog? trwa? przez trzy kolejne tygodnie w dni wolne od pracy. Zaj?cia praktyczne - jazdy - rozpoczynaj? si? po uko?czeniu zaj?? teoretycznych w godzinach 9-20 w ci?gu ca?ego tygodnia. Gor?co polecam odwiedzenie naszej strony internetowej www.abc-trans.pl gdzie mo?na sprawdzi? aktualn? ofert? lub pod numerami telefonów 0-22 811-83-74, 0-502-425-706. Nasze biuro i place manewrowe znajduj? si? na przeciwko o?rodka egzaminowania kierowców na Warszawskim ?eraniu (ul. Odlewnicza 7)

Cena kursu :
Kat. A - 900 z?
Kat. B - 1090 z?
ZAPRASZAMY

>>MO?LIWO?? P?ATNO?CI W RATACH
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka > Szkolenia
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa

Data dodania: Feb 23, 2009 Trafień: 4 Ocena: 3.00 Głosów: 2
 • Studio Ta?ca Styl - profesjonalna szko?a ta?ca i zespó? taneczny
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalna szko?a ta?ca oraz show taneczne, wychodz?ce na przeciw najbardziej wymagaj?cym oczekiwaniom.

STUDIO TA?CA STYL zajmuje si? ró?norodnymi formami ruchu: show dance, taniec klasyczny, towarzyski, charakterystyczny, jazz, modern, funky, break dance, hip-hop, akrobatyka i inne. W sk?ad zespo?u wchodz? tancerze i choreografowie o du?ym dorobku artystycznym i pedagogicznym.

STUDIO TA?CA STYL wspó?pracuje ze znanymi firmami w kraju i poza jego granicami, organizuj?c, wspó?organizuj?c lub uczestnicz?c w ró?nego rodzaju spektaklach, projektach, przedsi?wzi?ciach oraz eventach, z zakresu ta?ca, teatru, muzyki i sztuk wizualnych.

NASZE PROGRAMY:
Lata dwudzieste, lata trzydzieste...
Fiesta, fiesta - hiszpa?skie rytmy flamenco i corridy
Czar Wiednia - kombinacja ta?ców standardowych
Gor?ce rytmy Ameryki Po?udniowej - kombinacja ta?ców latynoameryka?skich
Techno Party - po??czenie ostrych rytmów muzyki m?odego pokolenia z ta?cem nowoczesnym
Step into the Future - program oparty na muzyce elektronicznej, elementy ta?ca wspó?czesnego po??czone z break dance, hip-hop, funky, akrobatyka
Piknik country - w rytmach Dzikiego Zachodu
Cyga?ska biesiada” - ta?ce romskie i ba?ka?skie
Magia odleg?ych krain - afro-ameryka?skie rytmy
Cudowny czas prywatek - przeboje lat 50-tych, 60-tych, 70-tych i 80-tych
Piek?o i niebo - wspó?czesne uj?cie walki dobra ze z?em
Gor?czka sobotniej nocy - niezapomniane przeboje Abby i Bee Gees skojarzone z klimatem takich musicali jak: Hair, Grease i Chorus Line
Piracka bijatyka - shanty i nie tylko.

SZKO?A TA?CA:
Zapraszamy na sta?e zaj?cia taneczne i rekreacyjne:
Show Dance
Break Dance
Rock & Roll
Taniec wspó?czesny
Taniec orientalny
Zaj?cia taneczne dla Pa? 40+
Indywidualne lekcje ta?ca dla par
Lekcje ta?ca dla singli.
Kategoria:   Kultura Sztuka > Taniec
Edukacja Nauka > Kursy
Hobby Rozrywka > Imprezy

Data dodania: Mar 26, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Techniki sprzeda?y
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapisz si? na szkolenia otwarte z Midwest. Jeste?my wiod?c? firm? szkoleniow? w Polsce, specjalistami w profesjonalnej edukacji doros?ych z zakresu technik sprzeda?y i profesjonalnej obs?ugi Klienta, umiej?tno?ci kierowniczych i osobistych oraz marketingu. Szkolenia otwarte z Midwest Twoj? przepustk? do kariery!
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pierwsza pomoc
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma wykonuje szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej, pierwsze szkolenie odby?o si? jesieni? 2002 roku w Warszawie. W obecnym czasie posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie z tego zakresu. Od 2004 roku prowadzimy szkolenia w ca?ym kraju. Posiadamy sprz?t multimedialny i dydaktyczny oraz wykwalifikowan? kadr? pedagogiczn?. Wykonujemy profesjonalne szkolenia dla dla firm i osób indywidualnych.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka
Inne

Data dodania: Apr 21, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kursy komputerowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Kursy komputerowe KOVEX to nauka w ekspresowym tempie i w mi?ej atmosferze :) . Najlepsi wyk?adowcy wykonuj? szereg ?wicze? praktycznych przekazuj?c swoj? wiedz?. Ko?cz?c kurs komputerowy otrzymuje si? ?wiadectwa sygnowane przez MEN oraz ?wiadomo?? profesjonalnego poziomu swoich umiej?tno?ci. Kurs dla pocz?tkuj?cych oraz kursy dla zaawansowanych, dostosowywane do potrzeb klienta. Szkolenia s obs?ugi oprogramowania renomowanych marek: AutoCAD kursy podstawowe oraz zaawansowane; Corel; MS Orfice; PhotoSHOP oraz inne... Szkolenia CISCO CCNA oraz z wystawiania ?wiadectw Energetycznych. Czynne 7 dni w tygodniu!
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Szkolenia warsztaty dla nauczycieli
 • ocena:
 • ocena gości:
Organizujemy szkolenia oraz warsztaty na terenie ca?ego kraju, posiadamy najlepszych wyk?adowców. Oferujemy us?ugi na najwy?szym poziomie, z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje. Po zako?czeniu szkolenia uczestnicy otrzymuj? certyfikat potwierdzaj?cy uczestnictwo. W koszty szkolenia wliczone s? równie? materia?y szkoleniowe i catering.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szkolenia
Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: May 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Prawo jazdy ARTOM Osrodek Szkolenia Kierowców Nauka
 • ocena:
 • ocena gości:
Kursy na prawo jazdy kategorii A B C C+E w Gda?sku. Osrodek Szkolenia Kierowców ARTOM Gda?sk Przymorze Zaspa Orunia orunii ZREMB w klubie Macius I. G?ównym celem naszego o?rodka jest jak najlepsze przygotowanie

uczestnika kursu do egzaminu pa?stwowego na prawo jazdy. Nasi

instruktorzy ze stoickim spokojem wyja?niaj? trudne aspekty jazdy

samochodem oraz wyt?umacz? jak w najprostszy sposób pokona? manewry.

Nauka jazdy w naszym o?rodku to bezstresowe i efektywne przygotowanie

do egzaminu na prawo jazdy.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nauka jazdy COOL Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Nauka jazdy COOL Kraków

Zapraszamy na kurs prawa jazdy oraz jazdy doszkalaj?ce w OS COOL !

Nasze atuty :
+ zni?ki za przyprowadzone osoby
+ mo?liwo?? zap?aty w dowolnych, nieoprocentowanych ratach
+ mo?liwo?? ustalenia indywidualnego grafiku zaj?? teoretycznych
+ kursy ekspresowe
+dojazd do domu, pracy

Pytania? W?tpliwo?ci?
Jeste?my do dyspozycji:

biuro (czynne pn.-czw. 14.00 - 18.00 )

ul. Morsztynowska 1/4 (naprzeciwko Hali Targowej, za wiaduktem) Kraków
tel.(012) 423 76 02
tel. kom.501 363 105
cool@prawojazdy.com.pl

Rozpoczecie kursu: 11 maja 2009
Zajecia : poniedzialek - piatek 17.00-20.00
Rozpoczecie jazd: 20 maja
Planowane zakonczenie calego kursu : koniec czerwca 2009
Koszt : 1299zl, 1250zl dla uczniów i studentów
Kategoria:   Edukacja Nauka
Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags