Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Edukacja Nauka > Opracowania  

Linki
 • Arkusze maturalne
 • ocena:
 • ocena gości:
MATURALNE.NET to zbiór wszelkich materia?ów dla maturzystów. Kiedy stoisz przed swoim pierwszym powa?nym egzaminem w ?yciu, arkusze maturalne mog? si? wydawa? wielkim wyzwaniem. Dlatego zamieszczamy dziesi?tki arkuszy z poprzednich lat aby za pomoc? treningu ka?dy móg? dobrze si? przygotowa? do testu. Polecamy wszystkim, którym zale?y na miejscu w dobrej uczelni wy?szej. Matura wcale nie musi by? taka straszna!
Kategoria:   Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne
Edukacja Nauka > Opracowania
Edukacja Nauka > Matematyka

Data dodania: Feb 12, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • streszczenia ksi??ek
 • ocena:
 • ocena gości:
Dla czytelników ksi??ek wszelkie opracowania równie? streszczenia to pewnego rodzaju profanacja.Niemniej prawdziwi czytelnicy nie rozumiej? dylematów prawdziwych uczniów.Gdy w trakcie roku szkolnego w ci?gu jednego dnia przychodzi odrobi? prac? domow? z geografii, fizyki, historii i na dodatek na pó?ce le?y nie przeczytany Popió? i diament Jerzego Andrzejewskiego,Wi?c na serio odechciewa si? ?y?. Z pomoc? biednym uczniom przychodzi portal Streszczenia.pl, Który oferuje multum publikacji oraz opracowa? lektur oraz ksi??ek nie wchodzacych w zestaw programu nauczania w szko?ach podstawowych,Gimnazjach i liceach. Dla wielu jest to nies?ychana frajda. Od Staro?ytno?ci do Wspó?czesno?ci, ca?a mnogo?? autorów, tytu?ów i wszystko to na stronach portalu Streszczenia.pl.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Opracowania

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Prace magisterskie, prace dyplomowe, prace licencjackie
 • ocena:
 • ocena gości:
Pracedyplomowe.net.pl oferuje Pa?stwu przyk?adowe prace dyplomowe, magisterskie, licencjackie, in?ynierskie mi?dzy innymi z nast?puj?cych dziedzin: Administracja i Samorz?d Terytorialny, Bankowo?? i Finanse, Ekonomia, Europeistyka, Filozofia, Historia, Hotelarstwo, Informatyka i wiele innych. Je?li brakuje Ci pomys?u na Twoj? prac? lub nie wiesz jak zacz?? skontaktuj si? z nami.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Opracowania
Edukacja Nauka

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 11 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Korepetycje z chemii Sosnowiec, D?browa Górnicza, Katowice
 • ocena:
 • ocena gości:
Korepetycje chemia, tanio i solidnie! Rozwi?zywania zada? z chemii on-line, pomoc przy pracach pisemnych.
Korepetycje z chemii z zakresu gimnazjum i szko?y ?redniej.
Przygotowanie do matury, egzaminów, sprawdzianów.
Korepetycji udziela mgr farmacji ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego
z 5 letnim do?wiadczeniem w udzielaniu korepetycji z chemii.
Profesjonalne przygotowanie do matur i sprawdzianów, du?a ilo?? autorskich materia?ów i pomocy dydaktycznych.
Korepetycje chemia na terenie : Sosnowiec, D?browa Górnicza, Katowice
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy
Edukacja Nauka > Opracowania
Edukacja Nauka > Szkolenia

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pisanie Prac po Angielsku
 • ocena:
 • ocena gości:
Pisanie autorskich prac licencjackich, magisterskich i zaliczeniowych po angielsku.
Terminowo??, jako??, profesjonalizm. G?ównie dziedziny z zakresu filologii angielskiej. Ka?da praca przygotowywana jest w oparciu o konsultacje z klientem uwzgl?dniaj?c wszelkie wytyczne i wymagania co zapewnia oryginalno?? pracy oraz wi?ksz? orientacj? w temacie dla osoby zamawiaj?cej. Absolwent filologii angielskiej z wyró?nieniem posiadaj?cy wieloletnie do?wiadczenie w pisaniu.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Opracowania
Edukacja Nauka > Serwisy edukacyjne
Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Prace zaliczeniowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Pomoc w pisaniu prac licencjackich i zaliczeniowych oferowanych przez nasz? firm? to najlepszy sposób na rozwiazanie problemu.
Prace licencjackie oraz prace zaliczeniowe pisane przez naszych ekspertów charakteryzuj? si? najwy?sz? warto?ci? merytoryczn?.
Do projektów podchodzimy profesjonalnie i w sposób indywidualny. Dzi?ki solidno?ci, rzetelno?ci oraz profesjonalizmowi naszych specjalistów proponujemy prace na wysokim poziomie, za rozs?dn? cen?.
Zamówienia realizujemy w krótkim terminie.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Opracowania

Data dodania: Dec 3, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Program do wystawiania faktur
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? zajmuj?c? si? tworzeniem oprogramowania zarówno dla indywidualnych klientów jak i dla szerszych grup odbiorców.


Program FOMS umo?liwia:
- wystawianie faktur w sposób elastyczny
- porz?dkowanie zada? w terminarzu
- efektywnie obs?ugiwanie klientów
- stworzenie wewn?trznej platformy komunikacyjnej w organizacji
- ci?g?y dost?p do danych przez Internet

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony internetowej : www.foms.pl . Tam uzyskacie Pa?stwo wi?cej informacji.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza
Edukacja Nauka > Opracowania

Data dodania: Feb 16, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

8. Lektury

 • Lektury
 • ocena:
 • ocena gości:
Uprzejmie zapraszamy do przegl?dania tekstów prezentowanych w naszym portalu. Przeczytasz tutaj opisy du?ej cz??ci lektur z liceum, gimnazjum oraz szko?y podstawowej. Wszystkie dost?pne teksty s? bezp?atne. Nasze kompendium ?wietnie nadaje si? do powtórki wiadomo?ci do prac klasowych, sprawdzianów oraz do egzaminów ko?cowych, tak?e matury z j?zyka polskiego. Jeste?my przekonani, ?e nasze streszczenia oka?? si? przydatne w nauce.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Opracowania
Edukacja Nauka > ?ci?gi

Data dodania: Mar 11, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Biografie pisarzy
 • ocena:
 • ocena gości:
Odwiedzaj?c nasz? stron? polski.edu.pl ju? w ogóle nie musisz obawia? si? matury z j?zyka polskiego. Dzi?ki nam przyst?pienie do ustnej cz??ci matury z polskiego oraz przygotowanie prezentacji stanie si? o wiele ?atwiejsze. Pami?taj, i? my ?wietnie zdali?my ju? dawno temu. Na naszej stronce internetowej znajdziesz ca?e mnóstwo omówie? i opracowa? aktualnych lektur. W ten sposób poznasz w odpowiednim zakresie ka?d? lektur?, jaka b?dzie tematem twojej pracy maturalnej.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Opracowania

Data dodania: Mar 26, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ogrody przydomowe - darmowe porady!!
 • ocena:
 • ocena gości:
Poradnik dla dzia?kowicza i ogrodnika amatora. Podpowiadamy jak za?o?y? i piel?gnowa? ogród ozdobny, warzywnik i sad, oczko wodne oraz jak uprawia? kwiaty doniczkowe. Zachwycaj?ce rabaty kwiatowe, nasadzenia iglaków, ogrody skalne, romantyczne miejsca do wypoczynku, nieskazitelny trawnik, czy g?sty ?ywop?ot, s? w zasi?gu Twojej r?ki. A je?eli masz problem z chorobami lub szkodnikami kwiatów, u nas szybko znajdziesz rozwi?zanie.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Ogrody
Edukacja Nauka > Opracowania
Ro?liny Zwierz?ta

Data dodania: May 21, 2010 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags