Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Firmy wg bran? > Firmy budowlane  

Linki
 • Szkolenia BHP
 • ocena:
 • ocena gości:
Szkolenia BHP. Nadzór BHP. Nowoczesne szkolenia z zakresu BHP i PPO? dla wszystkich grup zawodowych, ocena ryzyka zawodowego, post?powania powypadkowe. Szkolenia bhp wst?pne oraz szkolenia bhp okresowe.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szkolenia
Edukacja Nauka > Kursy
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Przydomowe oczyszczalnie
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma PROEKO jest producentem ekologicznych zbiorników na ?cieki, osadników gnilnych oraz kompletnych, przydomowych oczyszczalni ?cieków. Produkty firmy PROEKO wykonane s? z laminatu poliestrowo-szklanego, na bazie wysokiej klasy ?ywic poliestrowych, co czyni je produktami o d?ugiej ?ywotno?ci i bardzo wysokiej wytrzyma?o?ci na czynniki zewn?trzne i wewn?trzne. Dodatkow? zalet? produktów firmy PROEKO jest ich niska waga, co powoduje ?e transport, magazynowanie i monta? nie wymaga kosztownego sprz?tu transportowego i d?wigowego.
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Automatyka
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Feb 8, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nagrobki - Sacrum Granity - Polska - Profesjonalne projektowanie nagrobków w Auto-CAD. Nagrobki proj
 • ocena:
 • ocena gości:
Do ka?dego zakupionego nagrobka realizujemy za darmo szczegó?owy trójwymiarowy projekt w programach CADowych. Jest to mo?liwo?? wspólnego zaprojektowania pi?knego i oryginalnego nagrobka dla Pa?stwa bliskich. Programy CADowe odwzorowuj? wszystkie wymiary nagrobka co do centymetra. Projekt mo?na b?dzie modyfikowa? a? do uzyskania satysfakcjonuj?cego Pa?stwa rezultatu a raz uchwycone poprawne proporcje zostan? zachowane i odwzorowane w rzeczywistym nagrobku . Dzi?ki projektowi 3D macie Pa?stwo pewno??, ?e nagrobek b?dzie wygl?da? dok?adnie tak jak tego chcieli?cie a ostateczny wygl?d pomnika mo?na b?dzie zobaczy? w trójwymiarowej prezentacji.
Profesjonalne projektowanie nagrobków w Auto Cad. Zaprojektuj wspólnie z nami oryginalny nagrobek i zobacz rezultat (wizualizacj?) na d?ugo przed jego monta?em.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Feb 8, 2009 Trafień: 39 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • KOMINKI, KUCHNIE W?GLOWE, PIECE, KAFLE. KOMINKOWE SYSTEMY GRZEWCZE I NIE TYLKO
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona przedstawia opisy (zalety i wady) wk?adów kominkowych, piecokominków, kot?ów kominkowych, kaset grzewczych, kuchni w?glowych i na drewno, kot?ów c.o., innych urz?dze? grzewczych na paliwa sta?e. Zawiera du?o rad i wskazówek nie tylko dotycz?cych prawid?owego palenia, przygotowania opa?u, lecz pomaga rozwi?za? konkretne problemy zwi?zane z ogrzewaniem ca?ego domu.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Budownictwo > Ogrzewanie
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Mar 7, 2009 Trafień: 21 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Domy z bali
 • ocena:
 • ocena gości:
Zajmujemy si? budow? domów z drewna oraz domów z bali. Posiadamy gotowe projekty. Zapewniamy szybkie terminy realizacji. Na ka?dy domek z drewna udzielamy wieloletniej gwarancji. Budujemy na terenie ca?ej Polski, a tak?e za granic?.
Ka?dy dom mo?e by? wybudowany wed?ug projekty inwestora.

Oferujemy:
- domy z bali drewnianych
- domy z drewna
- gara?e drewniane
- domki z drewna
- altanki
- domy szkieletowe
Kategoria:   Budownictwo > Projekty domów
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Mar 17, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ci?cie plazmowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Ci?cie plazmowe w firmie Kalmet to jedna z us?ug budowlanych jak? zajmuje si? ta firma. W swojej ofercie poza ci?ciem plazmowym mo?emy zaoferowa? profesjonalne spawanie, ?rutowanie czy malowanie przemys?owe. Aby pozna? pe?n? ofert? firmy Kalmet zapraszamy na nasz? oficjaln? stron? internetow?. Gwarantujemy profesjonalne oraz powa?ne podej?cie do klienta, dzi?ki temu nasza firma swobodnie mo?e mówi? o wysokiej jako?ci wykonywanych us?ug.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Mar 21, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • COMERCJA - posadzki przemys?owe
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalnie wykonujemy posadzki przemys?owe, betonowe, ?ywiczne: poliuretanowe b?d? epoksydowe w tym antystatyczne. P?yty betonowe, ?elbetowe. Jastrychy cementowe. Kompleksowe remonty posadzek. Na wykonywane posadzki udzielamy gwarancji. Posadzki wykonane przez nas cechuj? si? du?? odporno?ci? mechaniczn? i doskona?? przyczepno?ci? do pod?o?a, które bezwarunkowo jest przez nas szlifowane a gdy zachodzi konieczno?? frezowane lub ?rutowane. Wszystkie te prace wykonujemy w systemie bezpy?owym. U?ywane przez nas ?ywice s? materia?ami sprawdzonymi a producenci to ?cis?a czo?ówka europejska. W niektórych dziedzinach nasze posadzki uznawane s? za wzór wykonawstwa i technologii a parametry niejednokrotnie daleko przewy?szaj? standardy oraz normy dla nich przewidziane. Dlatego wybieraj?c nasze posadzki stawiacie Pa?stwo na dobr?, tani? i sprawdzon? technologi?. Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug. W przypadku zainteresowania nasz? ofert? s?u?ymy dodatkowymi informacjami na http://www.comercja.eu
Kategoria:   Firmy wg bran? > Firmy budowlane
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Budownictwo > Wylewki

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Walbud szamba betonowe wodoszczelne oraz zbiorniki na gnojówk? i gnojowic?. Producent.
 • ocena:
 • ocena gości:
Szamba betonowe wodoszczelne oraz zbiorniki na gnojowic? i gnojówk? produkcja, sprzeda? Radom, Wsola, mo?liwo?? dowozu, najwy?szej klasy beton, najni?sze ceny w regionie. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w produkcji szamb betonowych. Sprzeda? prowadzimy na terenie ca?ego kraju. Nie boimy si? ?adnego wyzwania. Zawsze stramy si? aby klient wyszed? od nas w 100% zadowolony.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 12 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Szamba betonowe. Zbiorniki ?elbetonowe. Przydomowa oczyszczalnia ?cieków. Zbiorniki na gnojówk? i gn
 • ocena:
 • ocena gości:
Szczelne i ekologiczne szamba. Oferujemy szamba betonowe, zbiorniki ?elbetonowe, przydomowe oczyszczalnie scieków, zbiorniki na gnojówk?. Zajmujemy sie produkcja, sprzedazem i montazem. Posiadamy wlasny transport. Dzialamy na terenie calej Polski. Zbiorniki posiadaja atest PZH. Gwarantujemy fachowa obsluge . Telefon kontaktowy 792-513-664 MOntaz gratis.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Hydraulik Warszawa, Remonty Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
?wiadczymy us?ugi w zakresie kompleksowych prac hydraulicznych oraz prac remontowo-budowlanych. Z du?ym sukcesem funkcjonujemy na terenie Warszawy. Jeste?my zespo?em z wieloletnim do?wiadczeniem, który posiada spor? praktyk? oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Zespó? sk?ada si? z wyspecjalizowanych pracowników, którzy znaj? swój fach i posiadaj? odpowiedni? wiedz?. Naszym atutem jest w szczególno?ci wysok? jako?? us?ug oraz konkurencyjne ceny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami: 608 030 767 us?ugi hydrauliczne oraz 728 138 293 us?ugi remontowo-budowlane
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo > Remonty
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags