Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe  

Linki
 • Sprz?tanie Bydgoszcz
 • ocena:
 • ocena gości:
4House-Nieruchomo?ci - po?redniczymy w sprzeda?y i wynajmie nieruchomo?ci, zajmujemy si? równie? sprz?taniem posiad?o?ci, obiektów handlowych, biur i rezydencji w Bydgoszczy i okolicach.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe
Kraje Miasta Regiony > Kujawsko-pomorskie

Data dodania: Feb 1, 2009 Trafień: 5 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Sprz?tanie biur w Warszawie tylko z firm? EcoLux
 • ocena:
 • ocena gości:
Wbrew wszystkim pozorom sprz?tanie biur nie jest a? tak ?atwe jak mogliby?my my?le?. Je?li wi?c zdajesz sobie z tego spraw? powiniene? koniecznie odwiedzi? nasz? witryn? internetow? i zapozna? si? z oferowanymi us?ugami porz?dkowymi, które wykonujemy. Opisujemy tam równie? metody prania wyk?adzin i tapicerki meblowej na sucho lub na mokro, oddajemy do dyspozycji innowacyjne urz?dzenia i technologi?. Je?li wi?c nie mo?esz znale?? solidnej firmy sprz?taj?cej ?wiadcz?cej tego rodzaju us?ugi sprz?tania, która umie zaj?? si? ka?dym problemem zwi?zanym z profesjonalnym utrzymaniem czysto?ci to rzeczywi?cie powiniene? si? z nami skontaktowa?. Firma sprz?taj?ca EcoLux jest szybka, skuteczna a co najwa?niejsze równie? tania ! Sprawd? sam, co mo?emy dla Ciebie zaoferowa? !
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa
Biznes Ekonomia

Data dodania: Oct 24, 2014 Trafień: 11 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Wywóz gruzu i innych odpadów, Jelenia Góra
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona firmy Eko Trans. Podstawow? us?ug?, oferowan? przez nasz? firm?, jest wywóz gruzu od osób prywatnych mieszkaj?cych w blokach lub w domkach jednorodzinnych jak równie? od firm remontowo-budowlanych, Dzia?amy na terenie Jeleniej Góry i okolic. Posiadamy niewielkie kontenery na gruz wystarczaj?ce do wywiezienia gruzu powsta?ego przy remoncie mieszkania lub domu. Ich zalet? jest to, ?e zajmuj? niewiele miejsca i mo?na je ustawi? w bezpo?redniej blisko?ci wej?cia do domu lub bloku, nie utrudniaj?c ?ycia s?siadom, Jak równie? niska cena. Przy wi?kszych remontach podstawiamy sukcesywnie puste kontenery po uprzednim zabraniu pe?nych. Zapraszamy do wspó?pracy.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Transport
Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe

Data dodania: Jun 24, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Czyszczenie dywanów, pranie tapicerki.
 • ocena:
 • ocena gości:
Specjalnie dla naszych Klientów wykonujemy us?ugi prania i czyszczenia wyk?adzin dywanowych, dywanów i wszelkiego rodzaju tapicerek meblowych oraz samochodowych. Ofert? kierujemy zarówno dla firm, biur jak i do osób prywatnych. Proponujemy dogodne terminy realizacji zlecenia w wymiarze ca?ego tygodnia jak i ca?ej doby. Aby w pe?ni sprosta? Pa?stwa oczekiwaniom wykorzystujemy tylko najlepsze urz?dzenia i ?rodki pior?ce dost?pne na rynku. Nasz park maszynowy jest w pe?ni profesjonalny i nowoczesny oraz wystarczaj?cy na pot??ne powierzchnie. Nasza flota pojazdów i sztab ludzi pozwala dostarczy? us?ug? w promieniu 50 km poza teren miasta Warszawa. Firma to ludzie, dlatego te? nasz personel jest w pe?ni kompetentny i mi?y. Jako firma profesjonalna, podkre?lamy, ?e na wszystkie wykonane przez nas us?ugi, Klienci otrzymuj? nasz? gwarancj? "LUX".
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe

Data dodania: Mar 17, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Czyszczenie dywanów. Gda?sk, Gdynia, Sopot.
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalne * czyszczenie * dywanów * wyk?adzin * mebli tapicerowanych * mebli skórzanych *tapicerek samochodowych.
Wysokowydajne urz?dzenia firmy KARCHER, typu PUZII 200 pior?-czyszcz? na mokro, jednocze?nie odsysaj?c wod? wraz z rozpuszczonym brudem.
Dwukrotne odessanie nadmiaru wody, daje efekt jedynie wilgotno?ci czyszczonej powierzchni, która do kilku godzin w warunkach temperatury pokojowej wysycha. Nie zostawiamy czyszczonych powierzchni ociekaj?cych wod?.
Zastosowanie nowoczesnej G?OWICY PIOR?CEJ - KARCHER gwarantuje, ?e dywan staje si? czysty i puszysty.

Kontakt:
Tel. 0-505-478-626
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe

Data dodania: Mar 30, 2009 Trafień: 4 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy

6. Raden

 • Raden
 • ocena:
 • ocena gości:
Wykonujemy us?ugi doczyszczania dla firm, fabryk, hut. Czy?cimy linie produkcyjne,ci?gi technologiczne,maszyny,hale.Stosujemy innowacje takie jak czyszczenie suchym lodem, piaskujemy w os?onie z poch?aniaczami odpadu. Posiadamy ca?? gam? myjek karcher. Pracowali?my dla Saint-Gobain, Rockwool, Rasch Poland, Budimex-Dromex. Dzi? jeste?my w stanie wykona? zlecenia na doczyszczanie ka?dego materia?u i rozwi?za? ka?dy problem z zanieczyszczeniami w ka?dej firmie w Polsce.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Organizacja odzysku
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma AURAEKO zajmuje si? odzyskiwaniem, recyklingiem, organizacj? odzysku, ZSEE, WEEE. Odzyskujemy sprz?t elektryczny i elektroniczny oraz odpady elektryczne, elektro?mieci. Na ka?dym etapie odzyskiwania s?u?ymy wiedz? i bogatym do?wiadczeniem. Nasza Firma jest profesjonaln? organizacj?, zapewniamy przez d?ugie lata uczciw? obs?ug? firm prosperuj?cym na naszym rynku. Auraeko zosta?a za?o?ona w dniu 26 czerwca 2006 r.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pranie dywanów, tapicerki samochodowej
 • ocena:
 • ocena gości:
Perfect-Service jest firm? zajmuj?c? si? profesjonalnym czyszczeniem dywanów, tapicerki - równie? samochodowej. U?ywamy wy??cznie profesjonalnego sprz?tu – g?owice pior?ce firmy karcher oraz profesjonalne ?rodki pior?ce zapewni?, ?e Wasza tapicerka b?dzie czysta jak nigdy dot?d. Nasz teren dzia?ania to Warszawa i Piaseczno. Tanio i profesjonalnie – darmowy dojazd do klienta.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kompleksowe sprz?tanie Leszno Wielkopolska
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedsi?biorstwo Lespin specjalizuje si? w ochronie mienia i prowadzeniu konwojów, a tak?e w montowaniu monitoringu. Dodatkowo ?wiadczone s? te? us?ugi czysto?ci, utryzmywania porz?dku i sprz?tania obiektów.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Czyszczenie dywanów Sosnowiec
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferta uslug obejmuje profesjonalne czyszczenie tapicerek meblowych i samochodowych oraz wykladzin dywanowych znajdujacych sie w biurach, domach oraz w mieszkaniach prywatnych. Dysponujemy profesjonalnym sprzetem czyszczacym Karcher. Czysc swoje dywany za niewielkie pieniadze. Oferujemy takze czyszczenie tapicerek welurowych w samochodach ciezarowych.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags