Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Hobby Rozrywka > Konkursy  

Linki
 • Konkursy sms
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ciekawymi konkursami, do wygrania miedzy innymi telefony, notebooki aparaty cyfrowe i inne. Na konkursik.pl znajdziesz wiele konkursów w których mo?esz wzi?? udzia?. Aby wygra? dany przedmiot musisz tylko wys?a? sms'a na podany numer o tre?ci podanej przy danym artykule. W wiadomo?ci zwrotnej otrzymasz informacje czy wygra?e?. Ide? serwisu jest udost?pnienie naszym U?ytkownikom dost?pu do towarów, które normalnie by?y by poza ich zasi?giem lub wi?za?y by si? z du?ymi nak?adami pieni??nymi. Konkursik.pl umo?liwia otrzymanie dowolnego przedmiotu za przys?owiowego “esa” czyli sms'a. W naszym asortymencie znajdziesz takie produkty jak: telefony, komputery, notebooki jak równie? sprz?t rtv i agd tj. suszarki, golarki i inne. P?atno?ci sms ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci? w internecie, Nasza Grupa postanowi?a wyj?? naprzeciw oczekiwaniom internautów tworz?c serwis konkusik.pl, który otwiera szerok? drog? do wielu artyku?ów za bardzo ma?e pieni?dze, zatem zapraszamy do gry!
Kategoria:   Hobby Rozrywka > Konkursy

Data dodania: Mar 11, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • DARMOWE DZWONKI
 • ocena:
 • ocena gości:
DZWONKI MP3 - codziennie nowe darmowe dzwonki dodawane przez naszych u?ytkowników! W serwisie GreenMP3.pl znajdziesz ju? ponad 2000 dzwonków dodanych przez najlepszych u?ytkowników.
Najciekawsze kategorie muzyczne dzwonków jak: techno, dance, rap, disco, filmowe, pop, sygna?y sms i wiele wi?cej. Dodawaj, pobieraj za FREE DZWONKI i wygrywaj co miesi?c odtwarzacz MP3!
Kategoria:   Internet > Portale
Hobby Rozrywka > Konkursy

Data dodania: Apr 19, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Konkursy
 • ocena:
 • ocena gości:
Ty te? mo??sz stworzy? swój w?asny konkurs. Konkursy to ?wietna zabawa w postaci rywalizacji. Najpopularniejsze konkursy u?ytkowników staj? si? konkursami z nagrodami. Taka sama nagroda przypada twórcy i zwyci?zcy! Nagrody najcz??ciej sponsoruje sam Yeppas.pl. Organizuj? tak?e konkursy sponsorowane z wieloma nagrodami. Stwórz swój pierwszysy konkurs, promuj go na forach, swojej stronie, w?ród znajomych i zdob?d? nagrod? dla swojego konkursu.
Kategoria:   Hobby Rozrywka > Konkursy

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • imprezy warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Warszawa noc? - jeste?my portalem imprezowym. Zobacz co si? dzieje w Twoim mie?cie noc?. Ogl?daj i dodawaj aktualne imprezy, wydarzania które odbywaj? si? w warszawie. Wyra?aj Ci? tu wiele konkursów, ciekawych informacji i wiele zabawy. Sprawd? gdzie si? dzi? wybra?. Nie zapomnij doda? swoich zdj?? i porozmawia? na forum.
Kategoria:   Hobby Rozrywka > Imprezy
Hobby Rozrywka > Konkursy

Data dodania: Feb 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zespó? weselny
 • ocena:
 • ocena gości:
Double Wings - niebanalny zespó? weselny. Sze?cioro muzyków (w tym troje wokalistów) - sto procent na ?ywo. ?adnych podk?adów, playbacków, mp3. Muzycy po Akademii muzycznej. Ró?norodny repertuar. Klasa, kunszt i zadziorno??! Zespó? wspó?pracuje z wodzirejem Sylwestrem Laskowskim. Na stronie znajduje si? równie? prezentacja darmowego kursu emailowego: Jak zorganizowa? ciekawe wesele i bawi? si? dobrze do rana - ods?ona arkanów sztuki wodzirejskiej. Zapraszamy do wspó?pracy!
Kategoria:   Kultura Sztuka > Muzyka > Zespo?y
Hobby Rozrywka > Imprezy
Hobby Rozrywka > Konkursy

Data dodania: Mar 12, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Notebooki
 • ocena:
 • ocena gości:
Najta?szy w internecie sklep z notebookami firmy Dell oraz Alienware. Dell to ?wiatowa marka przeznaczona dla wszystkich, udost?pniony na stronie www konfigurator laoptopów pozwala na dostosowanie i dobranie podzespo?ów notebooka w taki sposób ?eby odpowiada? naszym potrzebom. Nie wa?ne czy pracujemy jako grafik komputerowy, ksi?gowa, czy potrzebujemy laptopa tylko do wysy?ania i odbierania poczty, konfigurator i profesjonalna obs?uga sklepu (zarówno on-line jak i na miejscu) pozwol? na dobór najbardziej odpowiedniego dla nas notebook'a po najbardziej okazyjnych cenach. MM-notebooks to nie tylko sklep, to równie? serwis notebook'ow. Zajmujemy si? napraw? sprz?tu, komputerów, drukarek i laptopów. MM-Notebooks prowadzi równie? sprzeda? laptopów marki Alienware przeznaczonej dla graczy. Notebooki te s? wyposa?one w najlepszej jako?ci karty graficzne nowej generacji oraz pancerne procesory gwarantuj?ce najmocniejsze prze?ycia podczas gry. Podzespo?y te z?o?one w jedn? ca?o?? pod mark? notebook'ów Alienware to gwarancja dla zwyk?ych graczy oraz takich którzy zajmuj? si? tym profesjonalnie (progamers). Satysfakcja z us?ug ?wiadczonych przez MM-Notebooks oraz z tytu?u zakupionego tutaj sprz?tu gwarantowana. Nie jest to firma która istnieje na rynku krótko w zwi?zku z czym mo?na liczy? na wysok? jako?? us?ug zarówno przy kupnie jak i po kupnie (gwarancje etc.).
Kategoria:   Komputery > Sprz?t komputerowy
Internet > Sklepy internetowe
Hobby Rozrywka > Konkursy

Data dodania: Jul 1, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zamba.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Zamba.pl to polska wersja najpopularniejszego serwisu spo?eczno?ciowego w Estonii – rate.ee i Serbii – karike.com. Serwis jest ju? obecny w 28 krajach.
Strona oferuje mnóstwo ró?nych funkcjonalno?ci w jednym miejscu. U?ytkownicy zawieraj? znajomo?ci, pos?uguj? si? wirtualn? walut?, oceniaj? i komentuj? zdj?cia, zak?adaj? kluby, pisz? blogi i bior? udzia? w sondach. Zamba to serwis spo?eczno?ciowy tworzony z my?l? o was! Fotki, albumy, rankingi, gry, blogi, rss-y! Baw si? i zapraszaj znajomych! Oceniaj i poznawaj ludzi!
Zamba jest zarz?dzana przez esto?sk? firm? Rate Solutions, która dzia?a na rynku internetowym ju? 10 lat. Polska Zamba ruszy?a w maju 2008 roku i jej spo?eczno?? stale si? powi?ksza. W lipcu 2009 zosta? wprowadzony nowy layout serwisu. Odmieniona Zamba jest bardziej przejrzysta wizualnie, opiera si? na 3 kolumnach równej szeroko?ci, a menu nawigacyjne zosta?o uproszczone do zak?adek tematycznych w górnej cz??ci strony. Nad zmianami pracowa? wewn?trzny zespó? programistów powo?any przez w?a?ciciela serwisu. Celem zmiany szaty graficznej Zamby jest d??enie do ujednolicenia witryn firmy Rate Solutions we wszystkich 28 krajach, w których jest obecna. Jeszcze w tym roku nast?pi otwarcie lokalnych serwisów w kolejnych 5 pa?stwach w Europie i w Ameryce Po?udniowej.
Kategoria:   Hobby Rozrywka
Internet > Fora dyskusyjne
Hobby Rozrywka > Konkursy

Data dodania: Sep 3, 2010 Trafień: 8 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Sortuj wg :
Przejdź do kategorii:

Popular Tags