Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Komputery > Us?ugi komputerowe  

Linki
 • IC service - Najta?sze we Wroc?awiu us?ugi informatyczne dla Ciebie i Twojej firmy
 • ocena:
 • ocena gości:
Kompleksowa obs?uga informatyczna klientów indywidualnych oraz firm. Zajmujemy si? praktycznie wszystkim co zwi?zane z infrastruktur? informatyczn? w Twoim domu oraz firmie.
Pocz?wszy od instalacji oprogramowania, konfiguracji sprz?tu sieciowego, uruchamiania serwerów pocztowych, sql, www po zapewnianie im infrastruktury sprz?towej w postaci okablowania strukturalnego i sprz?tu aktywnego. Gwarantujemy profesjonalizm oraz NAJNI?SZE ceny we Wroc?awiu.
Kategoria:   Komputery > Us?ugi komputerowe
Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Mar 30, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • SoftManager oprogramowanie dla firm, program dla biura rachunkowego, ?l?skie, Gliwice
 • ocena:
 • ocena gości:
SOFTMANAGER jest integratorem oprogramowania biznesowego dla sektora ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw (MSP). Ofert? handlow? tworzy oprogramowanie dostosowane (funkcjonalnie i kosztowo) do ka?dego etapu rozwoju firmy.
Oferujemy programy do prowadzenia:
-Biur Rachunkowych - kompletne i profesjonalne rozwi?zanie wspomagaj?ce wszystkie obszary dzia?alno?ci biura rachunkowego dla dowolnej liczby klientów: ewidencj? ksi?gow?, ewidencj? ?rodków trwa?ych i wyposa?enia, operacje kasowe i bankowe, rozrachunki, analizy finansowe i bud?etowanie oraz kadry i p?ace.
-Ma?ych i ?rednich Firm - narz?dzie, które rejestruje wszystkie zdarzenia gospodarcze zachodz?ce w firmie, pokazuj?c pe?ny obraz dzia?alno?ci operacyjnej i finansowej przedsi?biorstwa. Wspiera przedsi?biorców w bie??cym zarz?dzaniu firm? oraz w podejmowaniu decyzji dotycz?cych jej dalszego rozwoju. Pozwala skoncentrowa? si? na skutecznym prowadzeniu przedsi?biorstwa, usprawniaj?c dzia?anie i zwi?kszaj?c wydajno??.
-Mikro Przedsi?biorstw - system oferuje to, co dla przedsi?biorcy najistotniejsze: niskie koszty i du?e mo?liwo?ci, szerokie mo?liwo?ci wynikaj?ce z pe?nej integracji, ?atwo?? obs?ugi i efektywno?? pracy, dopasowanie do aktualnych potrzeb, mo?liwo?? bezproblemowej i taniej rozbudowy.
W sk?ad naszej oferty wchodzi równie? pomoc techniczna (wdro?enia, szkolenia, pomoc w konfiguracji, uruchomieniu i u?ytkowaniu) z nimi zwi?zan?. Jeste?my autoryzowanym serwisem RaksSQL.
Kategoria:   Komputery > Oprogramowanie
Komputery > Us?ugi komputerowe

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi Informatyczne, Outsourcing IT, Wirtualizacja serwerów, IT4Q
 • ocena:
 • ocena gości:
Specjalizujemy sie w Outsourcingu IT, Wirtualizacji Serwerów VMWare Hyper V, Oraz swiadczymy us?ugi w Zakresie Helpdesku

W ramach wspó?pracy ?wiadczymy szeroka gam? dora?nych us?ug serwisowo-wdro?eniowych poprzez doradztwo w doborze odpowiedniego sprz?tu lub oprogramowania, instalacj? i kurs obs?ugi, po usuwanie wszelkich awarii powsta?ych podczas pracy systemu IT. Biznesowy cel naszego klienta determinuje form? i zakres naszej wspó?pracy:

Kompleksowy Outsourcing IT
– delegujemy specjalistów do realizacji prac u Klienta,

Sta?e wsparcie
– zapewniamy sta?? opiek?, oraz dost?p do kardy specjalistów,

Helpdesk na zlecenie
– przejmujemy opiek? nad Twoimi klientami,

Zdalne wdro?enia
– realizujemy zdalne wdro?enia,

Serwis interwencyjny
– zajmiemy si? Twoim problemem nawet je?li nie nas umowa o wspó?pracy.


Wirtualizacja srodowiska serwerowego

Standaryzacja srodowiska pracy (SOE)

Pomoc zdalna

VOIP

Wiecej informacji na:
http://www.it4q.com
email: office@it4q.com

+48 327007800
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Us?ugi komputerowe
Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Apr 22, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Symtronik - projektowanie stron www, tworzenie stron www, sklepy internetowe, strony www, tworzenie
 • ocena:
 • ocena gości:
Tworzenie stron internetowych, sklepów internetowych, pozycjonowanie, reklama internetowa. Zapraszamy na nasz? stron?, na której znajduj? sie informacje jak profesjonalne stworzyc i reklamowac swoja strone, jaka przyszlosc niesie ze soba internet oraz moja oferta i portfolio. Wykonujemy ma?e jak i du?e serwisy informatyczne. Ka?demu zadaniu staramy si? sprosta? w 100%. Posiadamy du?e do?wiadczenie. Firma nasza istnieje na rynku od 2005 roku. W tym czasie wykonali?my wiele projektów.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Komputery > Us?ugi komputerowe
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Soft Group. Profesjonalne wsparcie informatyczne.
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalna obs?uga informatyczna. Zapewniamy naszym Klientom zdecydowan? pomoc w przypadku awarii informatycznych . Serwisujemy zarówno laptopy jak i software . Jeste?my partnerem handlowym najwi?kszych wytwórców sprz?tu i programów komputerowych . Naszym celem jest pe?na satysfakcja Klienta. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Sprz?t komputerowy
Komputery > Us?ugi komputerowe

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • projektowanie stron www
 • ocena:
 • ocena gości:
Strony internetowe to idealne narz?dzie promocji firmy. Strony internetowe zapewniaj? lepszy kontakt pomi?dzy firm? a klientami. Reklama za pomocn? w?asnej strony internetowej jest korzystna dla ka?dej firmy. Zapewniamy profesjonalne projektowanie stron www oraz indywidualne podej?cie do ka?dego klienta. Nasze strony s? wyjatkowe. Zapoznaj si? z nasz? ofert?. Przekonaj si? sam!
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet
Komputery > Us?ugi komputerowe

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pozycjonowanie Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma S 90 efektywnie wypromuje Twoja stron? w sieci. Doradza oraz wybiera kluczowe frazy pod k?tem pozycjonowania oraz profesjonalnie przekieruj? klientów na Twoj? stron?. Filia reklamowa S 90 zajmuje si? optymalizacj? strony, zarz?dzanie kampani? linków sponsorowanych, regularne pozycji za? ogl?dalno?ci.
Profesjonalnie, tanio, dok?adnie.
Kategoria:   Komputery > Us?ugi komputerowe

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

8. Revolit

 • Revolit
 • ocena:
 • ocena gości:
Administracja systemami linuks, linux oraz sieciami informatycznymi. Kompleksowa obs?uga informatyczna oraz serwerowa firm i instytucji. Doradztwo w zakresie oprogramowania opartego o model Open Source. Posiadamy bogate do?wiadczenie poparte certyfikatami w zakresie obs?ugi systemów linux. Na naszej stronie internetowej mo?na znale?? bardzo atrakcyjne oferty.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Komputery > Us?ugi komputerowe
Kraje Miasta Regiony > Kraków

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Us?ugi informatyczne - Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Podejmujemy pe?n? opiek? nad systemami IT naszych Klientów a oferowane przez nas us?ugi informatyczne to min.:
administracja sieci komputerowych, naprawy komputerów i urz?dze? IT, wsparcie u?ytkowników - helpdesk, dostawy sprz?tu i oprogramowania, doradztwo informatyczne, audyt informatyczny,
odzyskiwanie danych, system archiwizacji danych i inne.
W naszej ofercie jest tak?e projektowanie i tworzenie stron internetowych, hosting oraz rejestracja domen.
G?ównym obszrem naszego dzia?ania s?: Warszawa, Nasielsk, Marki, Zielonka, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki ale tak?e inne miasta ( województo mazowieckie ).
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Us?ugi komputerowe
Internet > Hosting

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • SerwisOnline- Naprawa komputerów
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona SerwisOnline zosta?a stworzona z my?l? o pocz?tkuj?cych u?ytkownikach komputera, którzy chc? pozna? swój sprz?t bardziej od strony technicznej. Dzi?ki tej stronie dowiecie si? w jaki sposób dzia?aj? serwisy komputerowe w Polsce, z jakiego oprogramowania korzystaj?, a tak?e poznacie zasady dzia?ania poszczególnych podzespo?ów komputerowych. Na naszej stronie znajdziesz liczne poradniki komputerowe dzi?ki którym sam b?dziesz móg? sam naprawi? swój komputer oraz nauczysz si? w jaki sposób nale?y diagnozowa? problem.
Kategoria:   Komputery > Serwis komputerowy
Komputery > Sprz?t komputerowy
Komputery > Us?ugi komputerowe

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags