Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Kraje Miasta Regiony > Gdynia  

Linki

1. alkomat

 • alkomat
 • ocena:
 • ocena gości:
Alkomaty kieszonkowe, podr?czne dla kierowców, u?ytkowników indywidualnych oraz przedsi?biorstw.
Alkomat dla Ciebie i Twojej firmy.
Profesjonalny sprz?t dla ka?dego.
Autoryzowany dystrybutor.
U nas kupisz profesjonalny alkomat idealnie dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Najwi?kszy wybór prosto od autoryzowanego importera i dystrybutora.
Fachowe porady, opisy i dane techniczne. W?asny serwis.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Gdynia

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Mapa Gda?ska, mapa Gdyni, mapa Sopotu.
 • ocena:
 • ocena gości:
Zobacz mapy wszystkich ulic Trójmiasta.
Mapy ulic Gda?ska, mapy ulic Sopotu, mapy ulic Gdyni. Mo?esz wyznaczy? tras? dojazdu do poszczególnych obiektów w
Trójmie?cie.
Na naszej stronie, dzi?ki wyszukiwarce, szybko odnajdziesz interesuj?c? Ci? ulice lub obiekt.
Je?li jeste? turyst? nad morzem, szybko zorientujesz si?, jak porusza? si? po Trójmie?cie.
W razie potrzeby mo?na powi?kszy? map?.W Trójmie?cie s? tysi?ce ulic, warto skorzysta? z mapy na naszej stronie.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Gda?sk
Kraje Miasta Regiony > Gdynia
Kraje Miasta Regiony > Pomorskie

Data dodania: Feb 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • 4 WINDS szko?a ?eglarstwa
 • ocena:
 • ocena gości:
4winds Szko?a ?eglarstwa ma jeden cel pomóc wszystkim, którzy zachwycili si? ?eglarstwem i motorowodniactwem. Wszystkim, którzy chocia? raz poczuli zew wolno?ci ogarniaj?cy ka?dego, kto postawi ?agle i spróbuje zajrze? za horyzont.

W sposób prosty, ciekawy i zabieraj?cy tylko tyle czasu ile trzeba, nauczamy Was bezpiecznego ?eglowania i p?ywania na wszystkim co ma silnik. Stosujemy si? przy tym do wszelkich wytycznych PZ?, ISSA i PZMiNW. Organizujemy te? rejsy szkoleniowo-sta?owe niezb?dne do otrzymania stopnia Sternika Jachtowego. Zaj?cia prowadz? do?wiadczeni ?eglarze praktycy i instruktorzy motorowodni. Proponujemy tez szkolenie w formie e-lerningu. Dla ch?tnych zapewniamy wy?ywienie i zakwaterowanie o ró?nym standardzie.

W naszej szkole stawiamy na metody nauczania na najwy?szym poziomie. Wykorzystujemy ?rodki multimedialne, symulacje komputerowe, a uczestnicy naszych kursów otrzymuj? bezp?atnie materia?y opracowane przez wykwalifikowanych instruktorów. Bazuj?c na naszym wieloletnim do?wiadczeniu organizujemy równie? eventy, regaty, imprezy firmowe, rejsy rekreacyjne jak równie? zaj?cia dla zorganizowanych grup szkolnych.
Kategoria:   Sport Turystyka > ?eglarstwo
Kraje Miasta Regiony > Gdynia
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek

Data dodania: Apr 12, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • adwords, linki sponsorowane
 • ocena:
 • ocena gości:
Agencja Interaktywna Noril od pi?ciu lat zajmuje si? e-marketingiem. oferuje zastosowanie wyszukiwarki jako efektywnego narz?dzia reklamy internetowej. Proponowane linki sponsorowane s? tworzone przez profesjonalnych konsultantów. Kampanie Google AdWords s? skuteczn? form? reklamy przedsi?biorstwa za po?rednictwem Internetu. Agencja Interaktywna Noril s?u?y do?wiadczeniem w doborze odpowiednich fraz kluczowych. Skuteczno?? prowadzonych kampanii Google AdWords jest przedstawiana za pomoc? sta?ego raportowania wyników. W oferowanych przez Agencj? Interaktywn? Noril kampaniach AdWords op?aty s? pobierane jedynie za efekt.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Kraje Miasta Regiony > Gdynia

Data dodania: Apr 12, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Restauracje Gdynia
 • ocena:
 • ocena gości:
Szlak Kulinarny Centrum Gdyni to pomys? promuj?cy zwiedzanie miasta w bliskiej relacji z dobr? kuchni?. Lokale na szlaku to przede wszystkim restauracje o gdy?skim rodowodzie, podobnie jak sama Gdynia zrodzone z "morza i marze?". Dla w?a?cicieli stanowi? prawdziw? pasj? i mi?o??, wyra?on? jako?ci? i pomys?owo?ci? propozycji kulinarnej oraz oryginalnym wystrojem. Portal to swego rodzaju kulinarny przewodnik po Gdyni.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Gdynia
Hobby Rozrywka > Przepisy kulinarne
Kraje Miasta Regiony > Pomorskie

Data dodania: Jun 7, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Invest Komfort
 • ocena:
 • ocena gości:
Sea Towers w Gdyni to unikalne na skal? europejsk? przedsi?wzi?cie architektoniczne. Obejmuje dwie wie?e o wspólnej podstawie, po??czone ??cznikiem-mostem. Sea Towers jest najwy?szym w Polsce budynkiem mieszkalnym. Jest równie? najwy?sz? w Polsce budowl? wzniesion? poza stolic?. Kompleks mieszkalno-us?ugowy Sea Towers projektowa?a s?ynna wiede?ska pracownia architektoniczna Andrzeja Kapu?cika. Budynek jest zlokalizowany w tzw. Nadmorskiej Strefie Presti?u Miejskiego, w odleg?o?ci 12 m od linii brzegowej - Nabrze?a Prezydenta. Inwestorem jest Invest Komfort SA. Firma Specjalizuje si? w realizacji inwestycji w presti?owych lokalizacjach. Invest Komfort prowadzi dzia?alno?? dewelopersk? od 1995 roku, w tym czasie zrealizowa? 27 inwestycji, buduj?c blisko 3000 lokali mieszkalnych i us?ugowych o ??cznej powierzchni ponad 190 tys. mkw. Spó?ka dzia?a na rynku trójmiejskim oraz w jego najbli?szych okolicach. W?adze firmy starannie wybieraj? miejsca dla nowych obiektów, szczególn? wag? przywi?zuj?c do walorów krajobrazowych, d???c do harmonijnego wkomponowania inwestycji w otoczenie przyrodnicze oraz istniej?c? ju? zabudow? miejsk?.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci
Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Kraje Miasta Regiony > Gdynia

Data dodania: Jul 1, 2010 Trafień: 0 Ocena: 4.00 Głosów: 1
 • Adwokat Radca Prawny Gdynia
 • ocena:
 • ocena gości:
W ramach ?wiadczonych us?ug prawniczych Kancelaria oferuje m.in.:
- reprezentacj? przed S?dami i innymi organami;
-konsultacje i porady prawne;
- sporz?dzanie pism.

Kancelaria oferuje pomoc prawn? zw?aszcza w dziedzinie prawa cywilnego, prawa rodzinnego (m.in. rozwody, alimenty), prawa spadkowego (nabycie spadku, zachowek, dzia? spadku) oraz prawa pracy.

Przedmiotem zainteresowania Kancelarii jest równie? prawo karne (obrona oskar?onych i reprezentowanie pokrzywdzonych).
Kategoria:   Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci
Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne
Kraje Miasta Regiony > Gdynia

Data dodania: Sep 9, 2011 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Hydraulik Trójmiasto, Gda?sk, Gdynia
 • ocena:
 • ocena gości:
Pogotowie hydrauliczne, które prowadzi hydraulik Trójmiasto, Gda?sk, Gdynia zach?ca do skorzystania z oferty na us?ugi kanalizacyjne, takie jak wykrywanie wycieków, czyszczenie kanalizacji, badania termowizyjne. Inspekcj? kanalizacji przeprowadzi dla Ciebie Hydraulik Trójmiasto, Gda?sk, Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, woj. pomorskiego - dla niego ?aden problem kanalizacyjny nie jest nie do przej?cia!
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Dom Wn?trze > Kuchnie
Kraje Miasta Regiony > Gdynia

Data dodania: Dec 23, 2019 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Autokary Ko?cierzyna
 • ocena:
 • ocena gości:
Przewozy autokarowe czy flota samochodów na wynajem obejmuj?ca autokary Ko?cierzyna - zapoznaj si? z ofert? firmy Staroszczyk dzia?aj?cej na terenie woj. pomorskiego. Je?li chcesz pozna? ofert? na autokary Ko?cierzyna - ich wynajem czy przewozy autokarowe zapoznaj si? z ofert? firmy Staroszczyk. Dobrze wyposa?one, nowoczesne ?rodki transportu umil? ka?d? podró?, t? po kraju, a tak?e tak?e t? zagraniczn?! Firma Staroszczyk zaprasza do poznania oferty - znale?? mo?na j? na stronie internetowej, wraz z danymi kontaktowymi.
Kategoria:   Motoryzacja > Wynajem samochodów
Firmy wg bran? > Transport > Przewozy osobowe
Kraje Miasta Regiony > Gdynia

Data dodania: Sep 9, 2020 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Tasiemki ozdobne
 • ocena:
 • ocena gości:
Tasiemki ozdobne s?u?? do pakowania prezentów, ?wietnie sprawdzaj? si? jako ozdoby na ró?nego rodzaju kartki okoliczno?ciowe. W sklepie tasiemkiozdobne.pl znajduja si? tasimki ozdobne satynowe i tasiemki at?asowe wystepuj?ce w ró?nych szeroko?ciach- najpopularniejsze to 3mm, 6mm, oraz 9mm. Tasiemki te stosuje si? jako dodatki do ubra?, bielizny, bi?uterii i pozosta?ej galanterii. Z tasiemek tworzone sa ró?nego rodzaju dodatki jak np. kokardki, które równie? wykorzystywane s? do wielu rzeczy i dostepne s? ofercie sklepu.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Gdynia
Zakupy Online > Sklepy internetowe

Data dodania: Sep 3, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags