Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Produkcja Przemys? > Metale  

Linki
 • Julwik - Ko?a z?bate Bydgoszcz, Obróbka skrawaniem Bydgoszcz
 • ocena:
 • ocena gości:
Ko?a z?bate w wielu mo?liwych specyfikacjach.
Produkujemy:
- ko?a z?bate o z?bach prostych
- ko?a z?bate ze sko?nym uz?bieniem
- ko?a z?bate ?a?cuchowe
- ?limaki i ?limacznice

Obróbka skrawaniem jest wykonywana przez firm? Julwik w zakresie:
- toczenie
- frezowanie
- d?utowanie
- wiercenie
- szlifowanie powierzchni p?askich
- szlifowanie wa?ków
- szlifowanie otworów

Ponadto wykonujemy us?ugi takie jak:
- spawanie
- ?lusarstwo

Wytwarzamy detale ze stali gatunkowych, kwasoodpornych, metali kolorowych a tak?e poliamidu i teflonu.

W ramach wieloletniej kooperacji jeste?my w stanie zapewni? obróbk? ciepln? i galwaniczn? wytwarzanych produktów.
Kategoria:   Produkcja Przemys?
Produkcja Przemys? > Metale

Data dodania: Feb 19, 2009 Trafień: 29 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Budowa hal stalowych
 • ocena:
 • ocena gości:
W naszej firmie zajmujemy si? realizowaniem wysokiej jako?ci us?ug zwi?zanych z budowanie zarówno hal, obiektów oraz konstrukcji stalowych. Wieloletnie do?wiadczenie na polskim rynku pozwala nam gwarantowa? naszym klientom wysokiej jako?ci wykonanie. Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ami oferty naszej firmy na naszej stronie oraz do wspó?pracy!
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Metale

Data dodania: Jun 24, 2015 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Cynkowanie Galwaniczne - Galwanizernia Ja?kowiak
 • ocena:
 • ocena gości:
Cynkownia Galwaniczna Ja?kowiak - Galwanizernia - Cynkowanie, Cynkowanie galwaniczne , galwanizacja, ocynk, us?ugi cynkowania na zawieszkach oraz w b?dnach obrotowych. Nasza galwanizernia dzia?a w bran?y galwanicznej przesz?o 20 lat. Pozwoli?o nam to zdoby? wystarczaj?ce do?wiadczenie potrzebne do ?wiadczenia us?ug na najwy?szym poziomie. Posiadamy nieposzlakowan? renom? , nie tylko w rejonie województwa kujawsko-pomorskiego , ale tak?e na terenie niemal?e ca?ego kraju. Wspó?pracujemy z firmami zarówno z Bydgoszczy i okolic, jak i z Gda?ska, Warszawy, Szczecina, oraz z innych odleg?ych regionów. Naszymi klientami s? zarówno du?e przedsi?biorstwa, jak i ma?e firmy rodzinne oraz hurtownie.
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Metale
Produkcja Przemys?
Kraje Miasta Regiony > Kujawsko-pomorskie

Data dodania: Apr 16, 2009 Trafień: 11 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Odlewnia cynku
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedmioty wysokiej jako?ci wykonane ze stopów metali nie?elaznych, g?ownie z cynku. Nasza odlewnia produkuje przedmioty artystyczne, ozdobne i przemys?owe. Wytwarzamy odlewy w technologii kokilowej, grawitacyjne oraz ci?nieniowej. Wspó?pracujemy z firmami krajowymi oraz zagranicznymi. Szczegó?y techniczne naszej oferty opublikowali?my na witrynie internetowej. Odlewnia Cichocki Marcin - serdecznie Pa?stwa zapraszam.
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Metale

Data dodania: May 13, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0

5. Pi?y

 • Pi?y
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma STR-Faktor reprezentuje na terenie Polski interesy wielu renomowanych, europejskich producentów linii technologicznych, maszyn i narz?dzi do obróbki metalu. Wspó?praca z wieloma, z tych firm, ma ju? ponad 25-letni? tradycj?. Tradycj? opart? o wiedz?, do?wiadczenie, najwy?sz? jako?? oraz in?yniersk? i kupieck? rzetelno??. Nasz powód do dumy: kilkuset sta?ych, zaprzyja?nionych z nami, klientów potwierdza nasz? misj?.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Maszyny
Produkcja Przemys? > Metale

Data dodania: May 15, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • KMB – wyroby ze stali nierdzewnej – okapy, narozniki, panele sufitowe,kotwy, posadzki,
 • ocena:
 • ocena gości:
KMB STEEL PRODUCT jest ca?kowicie polsk? firm? projektowo - handlowo - us?ugow?, oferuj?c? elementy ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. W naszej ofercie znajduj? sie nast?puj?c wyroby: kotwy, kratki wentylacyjne, obejmy na rury, os?ony na rury, panele sufitowe, po??czenia ko?nierzowe, posadzki, naro?niki, numery budynków, odbojniki, por?cze, balustrady, okapy, podesty, pó?ki, rega?y, wózki, kana?y, wpusty, odwodnienia liniowe, punktowe, w?azy-czyszczaki oraz urz?dzenia dla przemys?u spo?ywczego.Adres strony: www.kmb-steelproduct.eu
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Dom Wn?trze > Meble metalowe
Produkcja Przemys? > Metale

Data dodania: Jun 2, 2009 Trafień: 12 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Siatka ogrodzeniowa, s?upki, bramy, ogrodzenie - Machnet
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona kro?nie?skiej firmy Machnet, która zajmuje si? g?ównie produkcj? siatki ogrodzeniowej oraz powlekaniem drutu do produkcji siatki.
Produkujemy na wymiar indywidualnie dla ka?dego klienta. Oczko naszej siatki to 5,5 lub 6cm.
siatka ogrodzeniowa, s?upki, bramy, prz?s?a, drut, siatka, ogrodzenie, Machnet, Krosno, podkarpacie, Podkarpacka 5a, Jas?o, Sanok
Towar dowozimy w?asnym trasportem
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y budowlane
Dom Wn?trze > Ogrody
Produkcja Przemys? > Metale

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 7 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • SPRINTPLUS - Balustrady
 • ocena:
 • ocena gości:
SPRINTPLUS to najnowszy system balustrad dla budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego o niespotykanych do tej pory zaletach. Balustrady, balustrady nierdzewne, balustrady producent, balustrady balkonowe, balustrady systemowe, balustrady staloweSPRINTPLUS to najnowszy system balustrad dla budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego o niespotykanych do tej pory zaletach. Balustrady, balustrady nierdzewne, balustrady producent, balustrady balkonowe, balustrady systemowe, balustrady stalowe
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel
Biznes Ekonomia
Produkcja Przemys? > Metale

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 39 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Producent spr??yn
 • ocena:
 • ocena gości:
Grupa Tevema, specjalizujemy si? w kompleksowej produkcji spr??yn dla wszelkiego przemys?u. Nasze przedsi?biorstwo specjalizuje wieloletnie do?wiadczenie jak i ponad dziesi?cioletnia praktyka zawodowa, potrafimy wytworzy? wszelki gatunek spr??yn, cechuje nas profesjonalne podej?cie do ka?dego zlecenia jak i terminowe wykonywanie zlece?. Wejd? i zapoznaj si? z nasz? bogat? ofert? spr??yn. Nasza produkcja cechuje si? najwy?sz? jako?ci? dost?pn? na rynku spr??yn.
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Metale

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Marimpex - Pellet, W?giel, W?giel Energetyczny, deska
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Marimpex specjalizuje si? w handlu zagranicznym. Dzia?amy od wielu lat na rynkach ca?ego ?wiata marimpex.net Oferujemy w?giel, w?giel energetyczny, pellet. Dzi?ki do?wiadczeniu i kontaktom, zyskanym przez lata dzia?alno?ci, jeste?my w stanie zaproponowa? naszym klientom towary i us?ugi odpowiadaj?ce ich potrzebom. W swojej ofercie posiadamy równie? lamel, ?uski s?onecznika, mia? energetyczny, surowiec tartaczny, tarcica, cement, i inne. Zapraszamy do wspó?pracy marimpex.net
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel
Produkcja Przemys? > Metale
Biznes Ekonomia > Programy partnerskie

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags