Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Ro?liny Zwierz?ta > Koty  

Linki
 • Koty rasowe maine coon norweskie lesne perskie SOPOCISKO*PL - hodowle kotow rasowych
 • ocena:
 • ocena gości:
Hodowla SOPOCISKO*PL zosta?a za?o?ona wiosn? 2003 roku i aktualnie mie?ci si? na obrze?ach Trójmiasta, w Rotmance. W hodowli prowadzimy koty rasowe trzech ras, i tak : koty maine coon, norweskie le?ne i perskie. Wszystkie kotki maj? stosowne pochodzenie, a w swoich rodowodach - nawet i Zwyci?zców ?wiata. Mamy koci?ta i zapraszamy na nasze strony internetowe.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Koty
Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle kotów
Hobby Rozrywka

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 2 Ocena: 4.50 Głosów: 2
 • Kocia Strona
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona powsta?a z my?l? o wszystkich którzy kochaj? koty, chc? si? nimi profesjonalnie opiekowa? i dba? o ich zdrowie.
Wskazówki znajd? tu tak?e ludzie zastanawiaj?cy si? nad adopcj? kota. Sk?d wzi?? kota? Jak? ras? wybra?? Na te i inne pytania zwi?zane z kotami postaram si? udzieli? tutaj odpowiedzi.
Na stronie mo?na znale?? wiele wskazówek, galeri? zdj?? oraz przeró?ne ciekawostki. W miar? mo?liwo?ci strona b?dzie rozbudowywana, uzupe?niana o nowe dzia?y i aktualizowana. W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci lub uwag zapraszam do dzia?u kontakt.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Koty

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Maine Coon - Hodowla kotów - LynxCoon*PL
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona hodowki kotów rasy Maine Coon. Na stronie prezentujemy nasze koty. Mo?na równie? przeczyta? o ró?nych wydarzeniach zwi?zanych z naszymi kotami. Posiadamy koci?ta na sprzeda?. Otwarte, towarzyskie, ?atwo kontaktuj?ce si? z cz?owiekiem - z pewno?ci? wniosa wiele rado?ci w Wasze ?ycie. Zapraszamy do zapoznania si? z t? wyj?tkow? ras?. Je?li szukacie nowego domownika, to koty Maine Coon nadaj? si? do tego idealnie.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Koty
Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle kotów

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Koty norweskie le?ne - hodowla Duszek Lasu
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona hodowli kotów norweskich le?nych Duszek Lasu. Je?eli w swoim domu pragniecie powita? nowego domownika, to trafili?cie w odpowiednie miejsce. Zajmujemy si? hodowl? tej jak?e wyj?tkowej rasy, oferuj?c Pa?stwu pi?kne koty norweskie le?ne, dzi?ki czemu mo?ecie równie? sta? si? ich szcz??liwymi w?a?cicielami. Gwarantujemy, ?e ju? przy pierwszym spotkaniu z t? ras? zakochacie si? w niesamowitym spojrzeniu, wdzi?ku i wyj?tkowej ekspresji kotów norweskich.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle kotów
Ro?liny Zwierz?ta > Koty

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zak?tek Maine Coona - strona mi?o?ników kotów rasy Maine Coon
 • ocena:
 • ocena gości:
Kompendium wiedzy na temat kotów rasy maine coon. Informacje dotycz?ce: pochodzenia rasy, standardów charakteryzuj?cych ras?, kontaktu z hodowc?, wyboru kociaka, wyposa?enia kota, problemów zdrowotnych, zabiegów piel?gnacyjnych, przygotowania do podró?y, temperamentu i zachowania, problemów ?ywieniowych, rozmna?ania. Poradnik dla mi?o?ników kotów rasowych. Obszerna lista polskich hodowli. Og?oszenia hodowców. Bardzo bogate forum.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Koty
Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle kotów
Hobby Rozrywka > Hobby

Data dodania: Jan 4, 2010 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Rasowe koty syberyjskie w hodowli, kot syberyjski, koci?ta
 • ocena:
 • ocena gości:
Na naszej stronie znajdziesz informacje o hodowli kotów i koci?ta syberyjskie. Posiadamy rasowe kociaki na sprzeda?. Kociaki s? po rodzicach z najwy?szymi tytu?ami World Champion. Kot syberyjski jest przyjazny alergikom. Zapraszamy do obej?enia zdj?? i przeczytania informacji o tej rasie i historii naszej hodowli.
Nasze koty syberyjskie uczestnicz? w wystawach w kraju i za granic? odnosz?c liczne sukcesy co jest potwierdzone uzyskanymi dyplomami i nagrodami. Koci?ta z naszej hodowli znalaz?y domy nie tylko w Polsce ale w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle kotów
Ro?liny Zwierz?ta > Koty

Data dodania: Feb 10, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Wonder Lake*PL - Hodowla Kotów Rasowych Maine Coon
 • ocena:
 • ocena gości:
Wonder Lake*PL to wyj?tkowa hodowla kotów rasy Maine Coon, dla której priorytetem jest zdrowie i mi?o?? do kotów oraz kontynuacja wyj?tkowej linii hodowlanej rasy Maine Coon. Rasa Maine Coon charakteryzuje si? przyjacielskim i bardzo towarzyskim nastawieniem do ludzi. Dlaczego Wonder Lake? Nazwa mojej hodowli pochodzi z Alaski. "Cudowne Jezioro" znajduje si? u podnó?a najwi?kszego szczytu Ameryki Pó?nocnej - Mt. McKinley. Rasa Maine Coon pochodzi w?a?nie z tego kontynentu. Alaska wywar?a na mnie niesamowite wra?enie. Niezwyk?e krajobrazy oraz przestworza to pi?kno natury, z którymi kojarz? mi si? moje koty...
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle kotów
Ro?liny Zwierz?ta > Koty
Ro?liny Zwierz?ta > Akcesoria zoologiczne

Data dodania: Feb 16, 2010 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Weterynarz Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li tylko co? niepokoi Ci? w Twoim zwierzaku - zapraszamy na wizyt? - na pewno wyleczymy i pomo?emy wróci? do zdrowia Twojemu pupilowi. Przychodnia weteryjna Tomvet dla wszystkich mi?o?ników zwierz?t domowych z Warszawy i okolicznych gmin i miast to gwarancja najwy?szej jako?ci us?ug i profesjonalizmu popartego wieloletnim do?wiadczeniem, a tak?e fachow? wiedz?. Polecamy us?ugi weterynaryjne dla ka?dego szcz??liwego posiadacza pieska, kota, chomika i innych zwierz?t domowych.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Weterynaria
Ro?liny Zwierz?ta > Psy
Ro?liny Zwierz?ta > Koty

Data dodania: Aug 19, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Hodowla kotów brytyjskich - Debricon*PL
 • ocena:
 • ocena gości:
W naszej hodowli kotów brytyjskich na ?wiat przychodz? koci?ta o umaszczeniu niebieskim, kremowym oraz niebieski szylkret. Zale?y nam na tym aby nasze koci?ta by?y jak najbardziej zgodne ze standardem rasy kota brytyjskiego. Nasze koci?ta wychowuj? si? w obecno?ci innych zwierz?t oraz ma?ych dzieci. Zale?y nam na tym aby koci?ta opuszczaj?ce nasz dom by?y w pe?ni samodzielne, przystosowane do ?ycia w nowych domkach.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Koty
Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle kotów

Data dodania: Jun 20, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Hotel dla kotów Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Nie masz z kim zostawi? kota? Zajmujemy si? opiek? nad kotami. Prowadzimy hotel dla kotów.
Posiadamy w tej chwili 3 pomieszczenia (niebawem powi?kszymy liczb? pokoi), w których zakwaterowujemy kotki. W hotelu ka?dy jeden Go?? ma do dyspozycji w?asny, komfortowy pokój z du?ym oknem. W ka?dym pokoju znajduj? si? kuwet?, kanapy, drapak, poduszki, fotele, koce, zabawki oraz k?cik z misk? z wod? i pokarmem.
Nasz hotel znajduje si? na osiedlu Goc?aw, zaledwie 6 kilometrów od ?ródmie?cia w Warszawie.
Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Koty
Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle kotów
Ro?liny Zwierz?ta

Data dodania: Jan 24, 2015 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags