Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Ro?liny Zwierz?ta > Weterynaria  

Linki
 • Strzy?enie Psów :: K?panie psów :: Ubranka dla piesków :: ?l?sk :: ?wi?toch?owice
 • ocena:
 • ocena gości:
Salonik piel?gnacji psów, ?wiadcz?cy us?ugi w zakresie: strzy?enie psów, trymowanie, czesanie, k?panie psów, szycie ubranek dla piesków. U?ywam kosmetyków i sprz?tu renomowanych firm: 1 ALL Systems, Biogrom, Mars, Oster oraz Andis.Salonik mie?ci si? w domku na spokojnym osiedlu "s?onecznym" w ?wi?toch?owicach. Ta lokalizacja i domowa atmosfera sprawiaj?, i? wszystkie pieski czuj? si? u mnie bardzo dobrze, a ja jestem dyspozycyjna ka?dego dnia od rana do wieczora.Coraz wi?cej osób zaopatruje swoje pieski w ró?nego rodzaju ocieplenia na zim?. Wychodz?c na przeciw zapotrzebowaniu, oferuj? Pa?stwu ubranka szyte na miar?. Ka?de dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb pieska i jego w?a?ciciela.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Psy
Ro?liny Zwierz?ta > Weterynaria
Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle psów

Data dodania: Mar 1, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Weterynarz Szczecin - Gabinet weterynaryjny Vetmedic
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona zawiera informacje na temat dzia?alno?ci Gabinetu weterynaryjnego Vetmedic w Szczecinie oraz opis przyjmuj?cych w nim lekarzy; zajmujemy si? profilaktyk? i leczeniem zwierz?t domowych, w tym zwierz?t egzotycznych; USG,RTG,EKG, inkubator dla zwierz?t egzotycznych;

Poprzez stron? pragniemy przekazywa? wszystkie najnowsze informacje (aktualno?ci) zwi?zane z naszym Gabinetem;

Serdecznie zapraszamy
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Weterynaria
Zdrowie Uroda > Gabinety

Data dodania: Jun 7, 2010 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Weterynarz Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?li tylko co? niepokoi Ci? w Twoim zwierzaku - zapraszamy na wizyt? - na pewno wyleczymy i pomo?emy wróci? do zdrowia Twojemu pupilowi. Przychodnia weteryjna Tomvet dla wszystkich mi?o?ników zwierz?t domowych z Warszawy i okolicznych gmin i miast to gwarancja najwy?szej jako?ci us?ug i profesjonalizmu popartego wieloletnim do?wiadczeniem, a tak?e fachow? wiedz?. Polecamy us?ugi weterynaryjne dla ka?dego szcz??liwego posiadacza pieska, kota, chomika i innych zwierz?t domowych.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Weterynaria
Ro?liny Zwierz?ta > Psy
Ro?liny Zwierz?ta > Koty

Data dodania: Aug 19, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

4. Gumboro

 • Gumboro
 • ocena:
 • ocena gości:
Wizytówka Internetowa o weterynarii prezentuje informacje o REO i innych uszczerbkach zdrowia. Nasze przedsi?wzi?cia to : szczepienia drobiu. Prowadzili?my leczenie takich chorób jak np. salmonella drobiu. Do naszego zespo?u nale?? zootechnicy jak równie? personel techniczny. Lecznica dba o wszelki rodzaj ferm mi?dzy innymi : stada rodzicielskie brojlera i stada brojlera indyczego. Oferujemy trwa?? opiek? oraz chwilow? pomoc. Zach?camy wszystkich do wspó?pracy.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Weterynaria
Ro?liny Zwierz?ta > Ptaki

Data dodania: Aug 19, 2010 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • przychodnia weterynaryjna wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Wybierasz si? ze swoim zwierzakiem do weterynarza? Jeste? z Wroc?awia? Je?li tak, to przyjd? do wroc?awskiej przychodni weterynaryjnej Vetan. U nas ka?dy zwierzak wróci do zdrowia! Naszym pacjentom gwarantujemy bogaty wybór us?ug, które maj? na celu popraw? zdrowia naszych futrzaków. Vetan to bardzo dobra przychodnia weterynaryjna Wroc?aw. Lecznica weterynaryjna Wroc?aw Vetan przedstawia ca?? gamm? zabiegów dla zwierz?t, takich jak: tlenoterapia, badania zeskrobin skóry, paszporty elektroniczne czy profilaktyka (szczepienia). Nasi pracownicy to najlepsi fachowcy weterynarii.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Weterynaria

Data dodania: Aug 19, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zwierzaki
 • ocena:
 • ocena gości:
Je?eli poszukujesz strony na której znajduj? si? bogate informacje dotycz?ce zwierz?t, zapraszamy do zapoznania si? z naszym portalem. Znajdziesz u nas informacje zarówno o tym jak dba? o nasze zwierz?ta, jak równie? pomoc w podj?ciu decyzji, dotycz?cych kupna nowego pupila. Znajdziemy tutaj informacje dotycz?ce hodowli zarówno dobrze wszystkim znanych ras zwierz?t, jak równie? tych najbardziej egzotycznych wyst?puj?cych na odleg?ych l?dach, na wszystkich kontynentach naszej Planety. Dodatkowo znajdziesz tutaj informacje odno?nie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej naszych zwierz?t.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta
Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle psów
Ro?liny Zwierz?ta > Weterynaria

Data dodania: Sep 28, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Psi psycholog - Porady i konsultacje, rozwi?zywanie problemów.
 • ocena:
 • ocena gości:
Pierwsza specjalistyczna poradnia zoopsychologiczna na górnym ?l?sku mie?ci si? w Katowicach. Placówka ?wiadczy pomoc w postaci porad i konsultacji osobistych, e-mailowych, oraz telefonicznych. Wykonuje testy osobowo?ci zwierz?t, testy predyspozycji, testy adopcyjne. Pomaga przy wyborze zwierz?cia oraz przy rozwi?zywaniu problemów zwi?zanych z zachowaniem si? zwierz?t towarzysz?cych (np. psy). W ramach profilaktyki prowadzone s?: terapia agresji, zachowa? l?kowych zwierz?t, fobii, zdiagnozowanego zespo?u nadpobudliwo?ci (ADHD), depresji i innych. Poradnia ?wiadczy profesjonaln? pomoc bez wzgl?du na rodzaj czy stopie? skomplikowania problemu. Pomoc udzielana jest 24 godz./dob?, przez 7 dni w tygodniu.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > ?wi?tokrzyskie
Ro?liny Zwierz?ta > Weterynaria
Ro?liny Zwierz?ta > Psy

Data dodania: Oct 11, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Hodowla Owczarków Niemieckich Paj?cze sieci
 • ocena:
 • ocena gości:
Hodowla owczarków niemieckich. owczarki niemieckie - Kraków ,
ma?opolska - szczeniaczki rodowodowe.
Galeria, Porady, Mioty, Zdrowie, ?ywienie,
Szczeniaki, Krycie, Szkolenie, Wystawy.
Nasza hodowla mie?ci si? w miejscowo?ci B?dkowice
( 22 km na pó?noc od Krakowa ), powsta?a w 1990 roku.
W naszej hodowli znajd? Pa?stwo, owczarki - wystawowe,
stró?uj?ce a tak?e pieszczochy.
Zapraszamy na nasz? stron?.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle psów
Ro?liny Zwierz?ta > Psy
Ro?liny Zwierz?ta > Weterynaria

Data dodania: Sep 12, 2017 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Lecznica24.net - Weterynarz online 24h
 • ocena:
 • ocena gości:
?eby pracowa? w takim zawodzie jak weterynarz cz?owiek przede wszystkim musi mie? odpowiedni? wiedz?. Wiadomo przecie?, ?e weterynarz to cz?owiek, który musi zdawa? sobie spraw? z tego jak jest zbudowany pies czy kot. Nie ma tutaj nigdy znaczenia czy weterynarz pracuje w Warszawie czy w Poznaniu. Wa?ne, ?e dany weterynarz jest dobry w swojej pracy a przede wszystkim posiada odpowiednie kwalifikacje do tego, aby wykonywa? taki zawód jak weterynarz. Dobrze by?o by równie?, aby weterynarz kocha? zwierz?ta.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Weterynaria

Data dodania: Nov 30, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • M. J. ZIEMI?SCY Stomatologia weterynaryjna
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy Pa?stwa do zaznajomienia si? z wielkim zakresem prac weterynaryjnych realizowanych przez Przychodni? Weterynaryjn? M.J. Ziemi?scy z lokalizacj? w Gliwicach. Przychodnia istnieje od 1993 roku i od tego czasu ca?y czas wzbogaca swoj? propozycj?. Naszym czworono?nym pacjentom realizujemy kompleksowe us?ugi powi?zane z leczeniem, profilaktyk? oraz kompleksowymi badaniami. Oprócz tego zajmujemy si? sprzeda?? karm oraz diet leczniczych. ?wiadomi panuj?cej w Polsce bezdomno?ci zwierz?t zacz?li?my tak?e wspó?prac? ze schroniskiem w Gliwicach i z Fundacj? Animals Time. Najistotniejsze jest dla nas zdrowie oraz ?ycie naszych milusi?skich, w zwi?zku z tym nieustannie si? szkolimy i zaopatrujemy nasz? lecznic? w nowoczesny specjalistyczny sprz?t. Po wi?cej szczegó?ów naszej propozycji zapraszamy na stron? internetow? firmy.
Kategoria:   Ro?liny Zwierz?ta > Weterynaria

Data dodania: Jan 28, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags