Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Sport Turystyka > Wakacje  

Kategorie

Gi?ycko (3)


Linki

1. Turcja

 • Turcja
 • ocena:
 • ocena gości:
Podró? przez Turcj? to cudowna wyprawa w krain? mocnych barw. Zdawa? by si? mog?o, ?e s?o?ce jest tu bardziej ?ó?te, niebo bardziej b??kitne, morze bardziej turkusowe, a stoki gór bardziej urokliwe ni? gdziekolwiek indziej. Je?li doda si? do tego setki cichych zak?tków, skaliste wybrze?a, piaszczyste pla?e, zabytki, a tak?e ujmuj?c? ?yczliwo?? Turków to bez w?tpienia mo?na si? ni? zauroczy? na ca?e ?ycie.
Kategoria:   Sport Turystyka > Wakacje
Sport Turystyka > Wczasy i wakacje
Sport Turystyka > Last minute

Data dodania: Feb 23, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • przewodnik po Turcji
 • ocena:
 • ocena gości:
Turcja znajduje si? na Pó?wyspie Azja Mniejsza, na dwóch kontynentach: po?udniowo-wschodniej Europie (Tracja) i po?udniowo-zachodniej Azji (Anatolia). Turcja graniczy z Bu?gari?, Gruzj?, Grecj?, Irakiem, Iranem, Syri?, Armeni? i Azerbejd?anem. Jej terytorium znajduje si? nad Morzem Czarnym, Morzem Egejskim, Morzem Marmara oraz od po?udnia - Morzem ?ródziemnym

Turcja wyró?nia si? swoim po?o?eniem, le?y na pograniczu Azji i Europy. Otoczona jest przez morze Czarne, Egejskie oraz ?ródziemne
Kategoria:   Sport Turystyka > Wakacje

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • przewodnik po Tunezji
 • ocena:
 • ocena gości:
Tunezja znajduje si? w Afryce Pó?nocnej. Od zachodu graniczy z Algieri?, a od wschodu z Libi?. Pó?nocno-wschodnia cz??? kraju le?y w Basenie Morza ?ródziemnego.

J?zykiem urz?dowym w Tunezji jest arabski (dialekt zachodni). W kontaktach handlowych obowi?zuje j?zyk francuski. W miejscowo?ciach turystycznych mo?na si? równie? porozumie? w j?zyku angielskim, w?oskim i niemieckim

Tunezja jest krajem cz?sto odwiedzanym przez turystów. Przyci?ga piaszczystymi pla?ami,b??kitem wody, ciekawym krajobrazem, ciep?ym klimatem, to tylko cz??? tego co warto zobaczy?
Kategoria:   Sport Turystyka > Wakacje

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • przewodnik po Hiszpanii
 • ocena:
 • ocena gości:
Hiszpania to Najwi?ksze pa?stwo Pó?wyspu Iberyjskiego nad Oceanem Atlantyckim. Graniczy z Portugali?, Francj? i Marokiem (przez cie?nin? Gibraltarsk?).

J?zykiem urz?dowym jest hiszpa?ski (kastylijski). W terytoriach autonomicznych j?zykami oficjalnymi s? odpowiednio: baskijski, galisyjski i katalo?ski

Na Pó?wyspie Iberyjskim stanowczo króluje Hiszpania jako najwi?ksze pa?stwo. W kraju mo?na zaobserwowa? odmienne tradycje jakie tam panuj? i kultur? a ich historia si?ga setek lat
Kategoria:   Sport Turystyka > Wakacje

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • przewodnik po Grecji
 • ocena:
 • ocena gości:
Grecja znajduje si? w po?udniowo-wschodniej cz??? Europy. Obejmuje po?udniow? cz??? Pó?wyspu Ba?ka?skiego oraz 114 wysp. Od pó?nocy Grecja graniczy z Republik? Macedonii, od pó?nocnego-zachodu z Albani?, a od pó?nocnego-wschodu z Turcj?. Od po?udnia oblewa j? Morze ?ródziemne, od zachodu - Morze Jo?skie, a od wschodu - Morze Egejskie

Grecja oferuje nam wiele niezapomnianych wra?e? takich jak pi?kne pla?e, krystaliczna woda,z abytki, kultura mieszka?ców oraz tradycyjna kuchnia. Kraj ten przyci?ga wiele turystów, jest to idealne miejsce dla tych którzy chc? odpocz?? od szarej rzeczywisto?ci. Mo?na do?wiadczy? wielu przyjemnych rzeczy, zupe?nie innego ?ycia
Kategoria:   Sport Turystyka > Wakacje

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • przewodnik po Egipcie
 • ocena:
 • ocena gości:
Egipt znajduje si? we wschodniej cz??ci Afryki Pó?nocnej nad Morzem ?ródziemnym i Morzem Czerwonym. Graniczy z Libi?, Sudanem, Izraelem i Stref? Gazy.

J?zykiem urz?dowym w kraju jest arabski. Dodatkowo w u?yciu stosuje si? takie j?zyki jak: nubijski, angielski oraz francuski


Egipt jest idealnym miejscem na sp?dzenie wakacji marze?. Mo?na spotka? tak wiele odmiennych kultur Afryki, Azji, Europy i Bliskiego Wschodu, b?dzie to na pewno niezapomniane do?wiadczenie. To unikalna cecha Egiptu: tutaj wzajemne animozje zanikaj?, a tury?ci z Europy, rdzenni Beduini i Berberowie, Arabowie potrafi? znale?? wspólny j?zyk. Mo?na si? tu poczu? jak by si? by?o w kilku pa?stwach naraz,dzi?ki tak ró?norodnej kulturze
Kategoria:   Sport Turystyka > Wakacje

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • przewodnik po Chorwacji
 • ocena:
 • ocena gości:
Chorwacja to pa?stwo w Europie Po?udniowej nad Morzem Adriatyckim. Chorwacja od po?udnia graniczy z Bo?ni? i Hercegowin? oraz Czarnogór?, od pó?nocy - ze S?oweni?, a od wschodu - z Serbi? i W?grami

W Chorwacji s? niew?tpliwie idealne warunki do rozwoju turystyki. Pi?kne, s?oneczne wybrze?a, morska bryza, b??kitne laguny a przede wszystkim niezapomniane wodne krajobrazy. Co roku ro?nie liczba odwiedzaj?cych turystów ten kraj, dzi?ki wspania?ym warunkom do wypoczynku.
Kategoria:   Sport Turystyka > Wakacje

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Wakacje - wczasy Tourexpert.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Tourexpert.pl - portal turystyczny z informacjami o najpopularniejszych wakacyjnych kierunkach. Przewodnik turystyczny z mnóstwem informacji o kurortach i destynacjach w poszczególnych pa?stwach, mo?liwo?ciach zakwaterowania, dojazdu i transporcie. Nie brakuj? informacje o pogodzie, warunkach k?pielowych i mo?liwo?ciach sp?dzania czasu. Udane wakacje last minute w zasi?gu r?ki!
Kategoria:   Sport Turystyka > Serwisy turystyczne
Sport Turystyka > Last minute
Sport Turystyka > Wakacje

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

9. Egipt

 • Egipt
 • ocena:
 • ocena gości:
wortal turystyczny po?wi?cony najwa?niejszemu ze wszystkich wakacyjnych kurortów - mianowicie Egiptowi, który przecie? b?d?c zwyczajnym pa?stwem stanowi jeden wielki kurort. Opisujemy wszystko co tylko jest zwi?zane z pobytem w Egipicie. Charakteryzujemy zabytki, najwi?ksze kurorty, a tak?e udzielamy cennych wskazówek przed wyjazdem do tego kraju. Prezentujemy równie? relacj? z pobytu z Egipcie, a tak?e komentarze dotycz?ce poszczególnych hoteli przyjmuj?cych turystów.
Kategoria:   Sport Turystyka > Wczasy i wakacje
Sport Turystyka > Wakacje
Sport Turystyka > Last minute

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Chc? wypocz??. Tanie noclegi w górach, nad morzem, nad jeziorem, kwatery prywatne, turystyka. ZAPRAS
 • ocena:
 • ocena gości:
Tanie noclegi, noclegi nad morzem, noclegi w górach. Aktywny wypoczynek. Najwi?ksza baza noclegowa w Polsce. Dla najlepszych ofert przygotowali?my specjaln? ofert? promocyjn?- wy?wietlanie oferty na stronie g?ównej gratis. Serwis w trzech j?zykach: polskim, angielskim oraz francuskim. Najta?sza oferta na rynku- tylko 30z? za trzy lata!!! Posiadamy najaktualniejsz? baz? noclegow? w Polsce. Zapraszamy.
Kategoria:   Sport Turystyka > Domki letniskowe
Sport Turystyka > Kwatery i pensjonaty
Sport Turystyka > Wakacje

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags