Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : ceramiczne]
Sortuj wg :
 • Producent p?ytek
 • ocena:
 • ocena gości:
Arte jest mark? p?ytek ceramicznych produkowanych przez firm? Ceramika Tub?dzin, przez te wszystkie lata ten producent p?ytek wyrobi? sobie gruntown? pozycj? na rynku. Stosuje si? je zazwyczaj jako p?ytki ?azienkowe dzi?ki czemu mo?emy spotka? je w wielu luksusowych ?azienkach. P?ytki ceramiczne Arte dost?pne s? w bogatej kolorystyce oraz w wielu wzorach, naszymi Klientami s? zazwyczaj osoby ceni?ce sobie indywidualizm.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: May 29, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • SELEX grza?ki elektryczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma SELEX zajmuje si? produkcj? grza?ek elektrycznych. Nasze produkty s?u?? g?ównie do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Stosowane s? w wtryskarkach, wyt?aczarkach, urz?dzeniach do produkcji folii, zgrzewarkach, s?u?? do nagrzewania form, g?owic, cylindrów oraz wsz?dzie tam gdzie wymagaj? tego procesy produkcyjne. Produkujemy grza?ki opaskowe i p?askie, ceramiczne i mikanitowe, rurkowe i patronowe, grza?ki aluminiowe, spirale grzejne i inne. Zapraszamy do zapoznania si? z pe?n? ofert? na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Elektryczne
Kraje Miasta Regiony > Wielkopolskie
Biznes Ekonomia > Tworzywa sztuczne

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Doniczki do storczyków
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Konkret od wielu lat zajmuje si? dystrybucj? wysokiej jako?ci wyrobów ceramicznych. Obecnie swoj? dzia?alno?? przenosi tak?e ?wiat wirtualny, oferuj?c swoim klientom mo?liwo?? dokonania zakupów przez Internet. Dzi?ki sklepowi internetowemu mo?emy naby? co? z bogatego asortymentu donic, doniczek i os?onek na kwiaty w modnych kolorach i o ciekawym wzornictwie. Firma zajmuje si? równie? sprzeda?? donic ceramicznych, dzbanów, garneczków na storczyki i amfor, produkowanych z p?ukanej gliny, tradycyjnymi technikami. W sklepie znajdziemy te? wyroby z hartowanego szk?a, wazony i doniczki. Firma realizuje zamówienia hurtowe i detaliczne od firm i klientów indywidualnych.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Wystrój wn?trz
Firmy wg bran? > Handel
Internet > Sklepy internetowe

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Dachówki cementowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my rodzinn? firm? ró?ni?c? si? od innych tym, ?e nie oferujemy wszystkich materia?ów potrzebnych do budowy domu, nasz? specjalno?ci? jest dach najwa?niejszy element domu, który decyduje o jego trwa?o?ci i wygl?dzie.
Z?y materia? na dachu - to nieko?cz?ce si? k?opoty, remonty ...
Poniewa? dach to ogromny wydatek uznali?my, ?e w ofercie naszej firmy b?d? tylko wyroby czo?owych europejskich producentów dachówek ceramicznych i cementowych, gwarantuj?cych bogactwo kszta?tów, kolorów i dbaj?cych o jako?? swoich wyrobów.
Tylko u nas dachówki od bieli przez ?ó?te, bursztynowe, brokatowo-grafitowe po g??boko czarne !!! Tylko u nas najl?ejsza na ?wiecie dachówka ceramiczna !!!
Je?li chc? Pa?stwo mie? wyj?tkowy dach zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy z projektem wymarzonego domu:
- bezp?atnie i bez zobowi?za? poznaj? pa?stwo koszt dachu z wybranych dachówek !!!
- doradzimy jakie materia?y wybra? !!!
- pomo?emy rozwi?za? niektóre "dachowe" problemy !!!
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y budowlane
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Firmy wg bran? > Handel

Data dodania: Mar 2, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • KUBKI JEDNORAZOWE PLASTIKOWE
 • ocena:
 • ocena gości:
Drukarnia Informmax za?o?ona w 1984 r nale?y do czo?owych producentów kubków ceramicznych i jednorazowych(plastikowe, papierowe, styropianowe) z nadrukiem reklamowym w Polsce. Firma Informmax wykonujje równie? ulotki, foldery, plakaty, coastry, podk?ady kartonowe, foldery, katalogi,plakaty, banery, opakowania kartonowe, etykiety, naklejki samoprzylepne, koperty, wizytówki, papier firmowy, ta?my pakowane samoprzylepne z nadrukiem.. Zaopatrujemy zarówno rynek krajowy jak równie? znaczn? cz??? produkcji eksportujemy za granic? . Do?wiadczenie zdobyte w ci?gu 25 lat pozwala zaoferowa? produkty najwy?szej jako?ci w bardzo przyst?pnych cenach. Pe?n? ofert? znajd? Pa?stwo na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Marketing Reklama
Biznes Ekonomia
Firmy wg bran? > Drukarnie

Data dodania: Sep 3, 2010 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Dachówki cementowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Deker oferuje pokrycia dachowe, oraz us?ugi dekarskie najlepszej jako?ci. Nasz zespó? zawodowych dekarzy za podstawowy cel obra? sobie zadowolenie klienta, powierzona prace wykonuje sumiennie, dok?adnie i rzetelnie. Okr?g naszych prac to województwo pomorskie. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz zaczerpni?cia wi?kszej ilo?ci informacji. Je?li planujesz wymian? dachu lub jego remont, nie czekaj tylko sprawd? nasz? konkurencyjn? ofert?.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty
Budownictwo

Data dodania: Jan 18, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Hydroponika Sklep - donice, doniczki, ro?liny, ro?liny sztuczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Najwi?kszy w Polsce profesjonalny sklep internetowy z szerokim wyborem donic i doniczek (ceramiczne, ogrodowe, stalowe, z tworzywa sztucznego, tarasowe, pod?wietlane), elementów dekoracyjnych, akcesoriów do uprawy hydroponicznej i terraponicznej, ro?lin w uprawie hydroponicznej. Oferujemy równie? egzotyczne ro?liny ziemne do ogrodów, ogrodów zimowych i na tarasy.
Firma nasza zajmuje si? popularyzacj? hydroponiki ju? od kilkunastu lat. Posiadamy w Krakowie pierwsze i jedyne w Polsce Studio Hydroponiki. Hydroponika jest to uprawa jedyna w swoim rodzaju: ?adna inna forma piel?gnacji ro?lin we wn?trzach nie oferuje takiego zwartego i wyrafinowanego systemu, by ro?liny mog?y optymalnie d?ugo i pi?knie rosn??.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz
Dom Wn?trze > Wystrój wn?trz
Dom Wn?trze > Meble

Data dodania: Jan 26, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0