Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : czyszczenie elewacji]
Sortuj wg :
 • Czyszczenie elewacji, usuwanie graffiti
 • ocena:
 • ocena gości:
Clear Point oferuje kompleksowe us?ugi w zakresie czyszczenia elewacji z blachy oraz tynku, dachów i kostki brukowej.
Usuwanie graffiti oraz zabezpieczanie powierzchni przed graffiti przy u?yciu ?rodków AGS.
Zajmujemy si? równie? myciem przeszkle?, okien oraz szyb. W?ród naszych us?ug mie?ci si? tak?e usuwanie zabrudze?, farb
lakierów oraz rdzy metod? hydropiaskowania. Du?e do?wiadczenie oraz nowoczesne urz?dzenia pozwalaj? sprosta? ka?demu,
nawet najbardziej wymagaj?cemu zleceniu. Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy!
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe
Firmy wg bran? > Od?nie?anie dachów
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie

Data dodania: Dec 25, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Czyszczenie elewacji, sprzeda? myjek ci?nieniowych oraz chemii czyszcz?cej.
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Md Centrum zajmuje si? sprzeda?? myjek wysokoci?nieniowych, chemii profesjonalnej oraz ?wiadczy us?ugi w zakresie kompleksowego czyszczenia:
tynków, ceg?y, klinkieru, blachy, kostki brukowej, dachówki. Zajmujemy si? myciem okien oraz przeszkle?. Usuwamy graffiti oraz zabezpieczamy przed graffiti.
S?u?ymy fachowym doradztwem w zakresie doboru urz?dze? ci?nieniowych oraz odpowiednich ?rodków chemicznych. Zapraszamy do wspó?pracy!
Kategoria:   Firmy wg bran? > Maszyny
Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie

Data dodania: Jan 25, 2010 Trafień: 0 Ocena: 4.00 Głosów: 1
 • Czyszczenie elewacji, sprzeda? myjek ci?nieniowych oraz chemii czyszcz?cej
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Md Centrum zajmuje si? sprzeda?? myjek wysokoci?nieniowych, chemii profesjonalnej oraz ?wiadczy us?ugi w zakresie kompleksowego czyszczenia:
tynków, ceg?y, klinkieru, blachy, kostki brukowej, dachówki. Zajmujemy si? myciem okien oraz przeszkle?. Usuwamy graffiti oraz zabezpieczamy przed graffiti.
S?u?ymy fachowym doradztwem w zakresie doboru urz?dze? ci?nieniowych oraz odpowiednich ?rodków chemicznych. Zapraszamy do wspó?pracy!
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe
Firmy wg bran? > Maszyny
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie

Data dodania: Feb 10, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • PHSC Zabezpieczenia antykorozyjne
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z ofert? firmy PHSC Systemy Czyszcz?ce Sp. z o.o. -producenta: preparatów myj?cych, czyszcz?cych, pow?ok antygraffiti systemu AGS Professional i pow?ok antyplakatowych. Albowiem w obecnych czasach graffiti sta?o si? niemal?e plag? firma ta proponuje Pa?stwu usuwanie graffiti z u?yciem zmywaczy KT systemu AGS Professional. Ich warto?ci? jest to, ?e nie uszkadzaj? czyszczonych powierzchni. Oprócz tego PHSC Systemy Czyszcz?ce Oferuje zastosowanie pow?ok antygraffiti daj?cych ochron? czasow? lub trwa?? - w zale?no?ci od potrzeb. Firma oferuje równie? zabezpieczenia antyplakatowe, chroni?ce przed przenikaniem kleju oraz umo?liwiaj?ce dok?adne usuni?cie ta?m, nalepek i plakatów. Co wi?cej proponuj? oni Pa?stwu profesjonalne pranie chemiczne elewacji, a równie? czyszczenie i mycie ekranów akustycznych. Wi?cej na stronie.
Kategoria:   Produkcja Przemys?
Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe

Data dodania: Mar 29, 2013 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Czyszczenie hydrodynamiczne TOORA
 • ocena:
 • ocena gości:
TOORA CLEANING COMPANY to firma, która oferuje nowoczesne metody czyszczenia przemys?owego. Mog? Pa?stwo skorzysta? mi?dzy innymi z takich us?ug jak: utrzymanie terenów zielonych i od?nie?anie, Anti Graffiti System, czyszczenie lakierni, czyszczenie hydrodynamiczne. Mog? Pa?stwo skorzysta? równie? z wypo?yczalni profesjonalnych urz?dze? czyszcz?cych. Cenimy sobie profesjonaln? i rzeteln? obs?ug?. Nasza oferta skierowana jest nie tylko dla firm i du?ych przedsi?biorstw lecz tak?e dla klientów indywidualnych.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie

Data dodania: Mar 14, 2014 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0