Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : elewacje drewniane]
Sortuj wg :
 • Us?ugi wyko?czeniowo - budowlane, stolarka, tarasy, elewacje
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma zajmuje si? realizacj? inwestycji g?ównie na terenie
Wroc?awia i okolic, ale tak?e poza Dolnym ?l?skiem. Jeste?my w stanie wykona? ka?de zamówienie wed?ug w?asnego lub gotowego projeku: elewacje drewniane, monta? elewacji drewnianej, monta? tarasów drewnianych, tarasy drewniane, deska egzotyczna, podbitki, deski moco, szafy, garderoby, zabudowy wn?trz, wiaty i gara?e drewniane.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Budownictwo
Dom Wn?trze > Remonty

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Elewacje wentylowane
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma 'N-1 Elewacje Wentylowane' oferuje systemy fasadowe i elewacyjne budynków. Fasady wentylowane to nowe rozwi?zania na polskim rynku - aby upi?kszy? fasady budynków nie trzeba stosowa? tylko klinkieru. Nowoczesne elewacje domów to elewacje drewniane, fasady z metalu, tak?e elewacyjne p?yty i elewacje ceramiczne. Na stronie firmy N-1 mo?na zobaczy? galeri? projektów i zdj?cia elewacji, co mo?e sta? si? inspiracj? do tego co zrobi?, aby elewacja budynku
by?a wyj?tkowa.
Kategoria:   Budownictwo > Docieplenia

Data dodania: Mar 2, 2010 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Deski elewacyjne z drewna tropikalnego
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy szerok?? gam?? egzotycznych desek elewacyjnych takich jak: garapa, bangkirai, dabema, ipe lapacho, merbau, tigerwood, iroco, sapeli i wiele innych. Istnieje mo?lliwo??? zaci??cia ka?dego z wy?ej wymienionych gatunków drewna pod ró?ne profile elewacyjne, takie jak: PI??RO-WPUST, ZETKA, ROMB, DKP oraz STANDARD. W zale?no??ci od wybranego profilu deski, monta? elewacji odbywa si?? w sposób tradycyjny - za pomoc?? nierdzewnych wkr?tó?w, b?d? z zastosowanie ??czników przeznaczonych do tzw. niewidocznego systemu monta?u.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie
Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: Jan 23, 2013 Trafień: 19 Ocena: 4.67 Głosów: 3
 • Drewnomark Podbitka cena
 • ocena:
 • ocena gości:
Nowoczesny i kompleksowy Zak?ad stolarski DREWNOMARK w Rzeczyce k. Gliwic, wszystkim swoim klientom proponuje wysokiej jako?ci produkty z drewna. Zak?ad powsta? w 1996 roku i dzi?ki wieloletniej obecno?ci na rynku pozyska? du?o pozytywnych opinii, a tak?e liczn? grup? usatysfakcjonowanych, sta?ych odbiorców. Wszystkie produkty proponowane przez Zak?ad cechuje wysoka jako??, wytrzyma?o??, jak równie? wysoka precyzja i estetyka. Wydajny personel Zak?adu z ogromnym zaanga?owaniem i ch?ci? udzieli porady w zakresie produktów z drewna. Dodatkow? zalet? s? atrakcyjne ceny. Rozleg?y asortyment produktów zawiera: boazeri?, deski pod?ogowe, sztachety drewniane, tralki balkonowe, drewno budowlane. Wi?cej informacji na stronie:
Kategoria:   Produkcja Przemys?
Firmy wg bran? > Handel

Data dodania: Feb 19, 2013 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Monta? elewacji drewnianej, tarasu z drewna Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Transform Pozna? - zak?adanie i monta? elewacji drewnianej oraz monta? tarasu z drewna. Elewacje drewniane, tarasy drewniane - zabudowa tarasów i zabudowa drewniana domu. Zobacz wi?cej - kliknij i sprawd? co polecamy - drewniana elewacja, tarasy z drewna egzotycznego Pozna?, Wroc?awTransform Pozna? - zak?adanie i monta? elewacji drewnianej oraz monta? tarasu z drewna. Elewacje drewniane, tarasy drewniane - zabudowa tarasów i zabudowa drewniana domu. Zobacz wi?cej - kliknij i sprawd? co polecamy - drewniana elewacja, tarasy z drewna egzotycznego Pozna?, Wroc?aw
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y budowlane

Data dodania: May 23, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Termodrewno DREWEX
 • ocena:
 • ocena gości:
Szukasz atrakcyjnych i oryginalnych produktów, które mo?na po?o?y? na taras, a do tego najlepiej jakby pasowa?y one do elewacji ? Zach?camy do zakupu desek tarasowych i elewacji drewnianych produkowanych przez firm? Drewex, która przygotowa?a dla Pa?stwa fantastyczna lini? produktów Drewex Thermo. W ofercie znajdziecie równie? prze?liczne pod?ogi drewniane, wykonane z drewna d?bu b?d? jesionu, fabrycznie olejowane, przez co maj? jeszcze bardziej naturalny wygl?d. Firma Drewex to profesjonali?ci, posiadaj?cy wiedz? na temat obróbki i impregnacji drewna, by by?o ono odporne na ró?norodne warunki atmosferyczne i degradacj?. Jeste?my pewni, ?e spodobaj? si? Pa?stwu trwa?e produkty Drewex, dzi?ki ktorym wn?trze i otoczenie Waszego domu b?dzie wyj?tkowe. Drewex Sp. J. Cegielnia ul. Wawrzyna 2, 05-250 Radzymin, www.drewexthermo.com, drewex@drewex.net.pl.
Kategoria:   Dom Wn?trze
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz
Dom Wn?trze > Ogrody

Data dodania: Dec 17, 2013 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Vitis.net.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Przedsi?biorstwo Vitis to wieloletni producent, dostawca i wykonawca elewacji drewnianych, okiennic drewnianych, ?aluzji drewnianych oraz tarasów drewnianych. Ca?? ofert? kieruje do budownictwa mieszkaniowego i przemys?owego. Oferowane przez nas artyku?y z pewno?ci? nie zawiod? oczekiwa? najbardziej wymagaj?cych klientów. Dzia?amy na terenie ca?ej Polski. Zapraszamy do poznania nas bli?ej za po?rednictwem strony www.vitis.net.pl
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie
Budownictwo > Projekty domów

Data dodania: May 13, 2014 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • elewacje drewniane Wroc?aw, Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalna Budowa i monta? tarasów drewnianych - Egzodrew Wielkopolska - produkcja i monta?u elementów architektonicznych wykonanych z drewna, w tym elewacje z drewna egzotycznego i tarasy z drewna egzotycznego. Zapraszamy do skorzystania z oferty na nowoczesne tarasy drewniane i elewacje drewniane - Konin, Gda?sk, Pozna?, Warszawa, Wroc?aw oraz inne miasta. Elewacja drewniana na wysokim poziomie - woj. Wielkopolskie.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty

Data dodania: Jul 9, 2014 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0