Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : energetyka wiatrowa]
Sortuj wg :
  • turbiny wiatrowe
  • ocena:
  • ocena gości:
Firma AM-WIND nale?y do nielicznych na polskim rynku, oferuj?cych sprzeda? elektrowni wiatrowych. Budowa fundamentów pod turbiny wiatrowe jest kolejn? specjalizacj? firmy. Interes zwi?zany z tego typu energetyk? obejmuje równie? doradztwo i pomoc oraz monta? i uruchomienie elektrowni wiatrowych. Dalsza wspó?praca oparta jest na serwisie i monitoringu ju? powsta?ych urz?dze?.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Ekologia
Produkcja Przemys? > Automatyka

Data dodania: Nov 18, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
  • Farmy wiatrowe
  • ocena:
  • ocena gości:
KAZ jest agencj? us?ug in?ynieryjnych, której zakres us?ug obejmuje mi?dzy innymi projekty farm wiatrowych oraz pozyskiwanie nieruchomo?ci gruntowych. Wieloletnie do?wiadczenie firmy w po??czeniu wysokimi kompetencjami pracowników sprawiaj?, ?e us?ugi firmy swoj? na najwy?szym poziomie. Sektor odnawialnych ?róde? energii silnie si? rozwija, jednocze?nie bran?a ta jest do?? m?oda i bardzo trudna. W?a?nie z tych powodów, konsulting i us?ugi in?ynieryjne tej bran?y s? tak poszukiwane. Decyduj?c si? na firm? KAZ zyskujecie Pa?stwo do?wiadczonego partnera, który b?dzie w stanie zaproponowa? Pa?stwu najlepsze rozwi?zania. Inwestycje liniowe z firm? KAZ.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Consulting
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Oct 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
  • Pozyskiwanie nieruchomo?ci gruntowych
  • ocena:
  • ocena gości:
Agencja us?ug in?ynierskich KAZ posiada w ofercie profesjonalne us?ugi in?ynieryjne oraz konsultingowe w bran?y odnawialnych ?róde? energii. Sektor ten bardzo szybko si? rozwija sprawiaj?c, ?e na nasze us?ugi istnieje coraz wi?kszy popyt, tym samym zdobywamy coraz wi?ksze do?wiadczenie, które przek?ada si? na jeszcze wy?szy poziom oferowanych us?ug. Oferujemy pozyskiwanie nieruchomo?ci liniowych, projekty farm wiatrowych oraz wspieranie inwestycji liniowych. Nie bie??co wspó?pracujemy z najlepszymi w bran?y ekspertami oraz wiod?cymi przedsi?biorstwami. Postaw na elektrownie wiatrowe, skorzystaj z us?ug KAZ.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Oct 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0