Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : medycyna]
Sortuj wg :
 • BIOPTRON - NAJNI?SZA CENA - lampy bioptron, lampa bioptron, bioptron III, bioptron pro, bioptron pro
 • ocena:
 • ocena gości:
Wszystko na temat leczenia ?wiat?em przy u?yciu lamp BIOPTRON. Medyczna innowacja ostatnich lat z firmy ZEPTER tel 505 658 532 Obs?uga CA?A POLSKA.Bioptron to Szwajcarski System Terapii ?wiat?em przeznaczony przede wszystkim do leczenia ran i odbudowy tkanek.Zatwierdzony przez Uni? Europejsk? jako urz?dzenie medyczne (93/42/EEC),stosowany jest przez specjalistów w szpitalach,zak?adach specjalistycznych,centrach zdrowia i o?rodkach sportowych.Bioptron emituje ?wiat?o spolaryzowane o niskiej energii,które umo?liwia optymaln? penetracj? powierzchni skóry przy minimalnym efekcie nagrzewania,nie powoduj?c najmniejszych uszkodze? skóry.tel:505658532
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Rehabilitacja

Data dodania: Mar 30, 2009 Trafień: 12 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Najlepszy
 • Medycyna Katalog
 • ocena:
 • ocena gości:
Katalog stron internetowych po?wi?conych zdrowiu, urodzie oraz ogólnie poj?tej medycynie. Je?li szukasz gabinetu lekarskiego lub salonu kosmetycznego – zajrzyj na ?amy naszego katalogu, szybko znajdziesz to czego szukasz. Nasz katalog firm medycznych zrzesza wy??cznie strony traktuj?ce o zdrowiu i urodzie wi?c je?eli tak? stron? posiadasz nie zwlekaj ju? d?u?ej i zg?o? j? zupe?nie za darmo. Katalog uruchomiony zosta? na specjalnym, dedykowanym do tego celu oprogramowaniu, dzi?ki temu wyró?nia si? jako?ci? spo?ród innych tego typu zbiorów.
Kategoria:   Internet > Katalog stron

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Alveo z Akuny
 • ocena:
 • ocena gości:
Preparat Alveo - jest to w stu procentach naturalny wodny preparat zio?owy, produkowany przez firm? Akuna ze specjalnie skomponowanych 26 ro?lin leczniczych. Alveo zawiera zwi?zki ro?linne w optymalnej, bezpiecznej dla zdrowia i ?ycia ilo?ci. Powoduje on przywrócenie i utrzymanie równowagi organizmu (homeostaz?).

Alveo wskazany jest dla osób:

- zdrowych, którzy chc? utrzyma? swój stan przez wzmocnienie i odporno??,
- przem?czonych i znerwicowanych,
- cierpi?cych na przewlek?e schorzenia.

Zainwestuj wi?c w swoje zdrowie i kup preparat zio?owy ALVEO. Posiadamy zni?ki nawet do 40% i upominki dla nowych dystrybutorów. Zamów Alveo przez SMS. Zapraszamy do Sklepu Zio?a Alveo. Zamawiaj?c i nas wysy?ka kurierem UPS gratis i dostawa w 24 godziny.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Suplementy diety
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Zakupy Online > Sklepy internetowe

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Centrum Informacji Pacjenta
 • ocena:
 • ocena gości:
Centrum Informacji Pacjenta 
to najwi?ksza ujednolicona ogólnopolska wyszukiwarka lekarzy oraz us?ug medycznych kontraktowanych w ramach umowy z NFZ. Dzi?ki ogólnopolskiej wyszukiwarce lekarzy mo?ecie Pa?stwo bez trudu odnale?? poszukiwanego lekarza wg stosownej lokalizacji, specjalizacji oraz zakresu us?ug medycznych, kontraktowanych w NFZ. CIP jest organizacj? zorientowan? na niesienie pomocy dla pacjentów, poprzez dostarczanie obiektywnej informacji o produktach sprzedawanych w aptekach. Niesiemy pacjentom pomoc w zagadnieniach zarówno prawnych jak i logistycznych. Udost?pniamy informacje pomagaj?ce pacjentom na egzekwowanie nale?nych im praw. Serwis CIP poza ogólnopolska wyszukiwark? lekarzy oferuje szeroki wachlarz innych us?ug, który b?dzie stopniowo rozbudowywany.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Gabinety
Zdrowie Uroda > Lekarze
Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Medserwis w Rzeszowie
 • ocena:
 • ocena gości:
Czas internauty sp?dzony na stronie www.medserwis.pl b?dzie zale?a? oczywi?cie od tego, czy znajdzie na niej informacje jakich poszukiwa? oraz jak bardzo znaleziona tre?? b?dzie dla niego interesuj?ca.Nadrz?dnym celem autorów serwisu www.medserwis.pl, by?o stworzenie bezp?atnej bazy wiedzy dla wszystkich jego u?ytkowników.Zale?y nam na tym, aby zawarte informacje posiada?y wysok? warto?? u?ytkow?.Mamy nadziej?, ?e serwis spodoba si? Pa?stwu zarówno pod wzgl?dem formy jak i tre?ci. Nie zwlekaj i odwied? nas ju? dzisiaj.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna
Zdrowie Uroda > Lekarze
Zdrowie Uroda > Kobiety

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Salon Perfect Look - salon kosmetyczny i fryzjerski w Grudzi?dzu
 • ocena:
 • ocena gości:
Polecany salon kosmetyczny w Grudzi?dzu, oferuj?cy zabiegi na cia?o, twarz, nogi, stopy, takie jak: Lash Perfect, sauna Infrared, k?piel ozonowa z algami, zabiegi guam, zabiegi firmy clarena i bielenda, depilacja, medycyna estetyczna, laser, manicure, pedicure, makija? permanentny, tatua? i wiele innych!
Us?ugi fryzjerskie: koloryzacja, trwa?a, pasemka, balayage, strzy?enie, modelowanie, loki i wiele innych!
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Uroda

Data dodania: Nov 16, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Objawy choroby
 • ocena:
 • ocena gości:
Internetowy s?ownik medyczny zawieraj?cy definicje chorób ludzkich wraz ze szczegó?owym opisem ich przyczyn, sposobów leczenia, a tak?e metod zapobiegania. Opisy chorób s? przygotowane w ten sposób, aby by?y zrozumia?e dla ka?dego cz?owieka. Choroby zawarte w serwisie zosta?y posegregowane alfabetycznie oraz uk?adowo. Nasz s?ownik medyczny to szybki i prosty sposób na znalezienie interesuj?cych ci? informacji. S?ownik jest wiarygodny, gdy? powsta? na podstawie encyklopedii i ksi??ek o tematyce medycznej. Odwied? nasz? stron? ju? dzi? i sprawd? go sam.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: Jan 28, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nasza Medycyna
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis Klublekarzy.pl to pierwsza zamkni?ta internetowa spo?eczno?? polskich lekarzy. Portal po?wi?cony jest tematyce zdrowotnej, medycznej i s?u?bie zdrowia. Zawiera interesuj?ce informacje dla lekarzy, umo?liwiaja wymian? pogl?dów dotycz?cych aparatury medycznej, sprz?tu medycznego oraz leków. Znajdziesz tu tak?e spis placówek medycznych wg województw.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Lekarze
Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: Feb 16, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Konferencje Medyczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Kadra lekarzy ci?gle musi si? szkoli?, aby orientowa? si? w ró?nych technikach leczenia. Interesuj? Ci? zagadnienia lekarskie, zapraszam do odwiedzin naszej strony. Po napadzie ?wi?skiej grypy firmy farmaceutyczne urz?dzaj? konferencje na jakich powiadaj? o warto?ciach szczepionki. Wyspecjalizowane firmy zajmuj? si? organizacj? konferencji.
Kadra lekarzy ci?gle musi si? szkoli?, aby orientowa? si? w ró?nych technikach leczenia. Interesuj? Ci? zagadnienia lekarskie, zapraszam do odwiedzin naszej strony. Po napadzie ?wi?skiej grypy firmy farmaceutyczne urz?dzaj? konferencje na jakich powiadaj? o warto?ciach szczepionki. Wyspecjalizowane firmy zajmuj? si? organizacj? konferencji.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: Dec 25, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Stomatolog Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Gabinet stomatologiczny w Krakowie prowadzony przez lekarzy specjalistów, zapewnia diagnostyk? oraz sprawne leczenie schorze? z?ba. Specjali?ci oferuj? us?ugi w zakresie : profilaktyki stomatologicznej a mianowicie lakierowania z?bów, stomatologii zachowawczej(bezbolesnego leczenia próchnicy), stomatologii estetycznej(wybielania z?bów) oraz protetyki. Prywatna praktyka stomatologiczna wyposa?ona jest w profesjonalne technologie co sprawia, ?e us?ugi prowadzone s? na bardzo wysokim stopniu zaawansowania. Nieustaj?ce zwi?kszanie umiej?tno?ci oraz uczestnictwo w licznych specjalistycznych warsztatach w kraju jak i poza granic? czyni? stomatologów w pe?ni wykwalifikowanym zespo?em.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Gabinety

Data dodania: Mar 2, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 4 5 [Następna >]