Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : psychoterapia]
Sortuj wg :
 • CPP. Andrzej Depko, Psycholog, Dietetyk, Psychoterapeuta Warszawa, lekarz psychiatra, Psychoterapia
 • ocena:
 • ocena gości:
W Centrum Pomocy Profesjonalnej proponujemy spotkania, które pomogą Ci lepiej zrozumieć siebie. Z uwagą wysłuchamy tego, co masz do powiedzenia. Nasi lekarze: Andrzej Depko, psycholog, psychiatra, seksuolog, dietetyk, Psychoterapeuta warszawa, psychoterapia indywidualna posiadają profesjonalną wiedze w leczeniu. Uszanujemy Twoją prywatność. Dzieląc się doświadczeniem, pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Lekarze

Data dodania: Feb 19, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • psycholog Białystok
 • ocena:
 • ocena gości:
Centrum Edukacji i Terapii HUMANUM - rzeczywiście oferujemy pomoc psychologiczną, psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną, różne formy psychoterapii. Jednocześnie jednak łączy nas energia intelektualna, zapał, zainteresowania artystyczne i fascynacja Człowiekiem. Zapraszamy na naszą strone internetową. Znajduje się na niej pełna oferta naszego ośrodka.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Psychologia

Data dodania: Mar 7, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • psycholog Białystok
 • ocena:
 • ocena gości:
Psychoterapia jest miejscem gdzie w atmosferze szacunku i zaufania człowiek może otwarcie mówić o swoich nadziejach, pragnieniach, trudnościach i porażkach i co za tym idzie dokonywać dobrych dla siebie, w swoim tempie zmian. W zawodzie pracuję od 1998 roku. Prowadzę terapię indywidualną. Pracuję z osobami dorosłymi z rozpoznaniem depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń osobowości itp
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Psychologia > Psychoterapia
Zdrowie Uroda > Psychologia

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Psychoterapia Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości to prywatny, warszawski ośrodek, skupiający specjalistów dziedziny psychologii, psychoterapii oraz psychiatrii. Lekarze i terapeuci instytutu oferują swoją pomoc wszystkim osobom, które dotknęły różnego rodzaju problemy natury emocjonalnej i psychologicznej. Poprzez konsultacje, terapie i treningi pacjenci otrzymują pomoc w walce ze swoimi fobiami, depresją, stresem, uzależnieniami, zaburzeniami snu lub odżywiania.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Psychologia
Zdrowie Uroda > Psychologia > Psychoterapia
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Psycholog Warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Małgorzata Wudarczyk. Psycholog, psychoterapeutka. Psychoterapia nerwic, depresji, zaburzeń odżywiania. Profesjonalna indywidualna psychoterapia poznawczo-behawioralna, terapia par i małżeństw, pomoc w sytuacjach kryzysowych. Pomoc dla osób cierpiących z powodu objawów, które bardzo często uniemożliwiają odczuwanie radości życia. Jeśli rozpoznajesz u siebie symptomy depresji, nerwicy, zaburzeń odżywiania i innych, to zapraszam na spotkanie konsultacyjne.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Psychologia > Psychoterapia

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pomoc psychologiczna
 • ocena:
 • ocena gości:
Nazywam się Kuroń M. Jestem psychoterapeutą o bogatym doświadczeniu w prowadzeniu psychoterapii i udzielaniu pomocy psychologicznej. Moje doświadczenie mogę poprzeć praktyką lekarską w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, IV Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Moje psychoterapie pomagają wyjść z ciężkich depresji, wzmacniają motywująco do działania w wybranym kierunku, relaksują po męczących chwilach w życiu. Swoją ofertę kieruję do ludzi, którzy chcą uzyskać pomoc od psychologa i jednocześnie wiedzą, że mają z czymś problem, tylko uświadomienie sobie problemów pozwala się ich pozbyć.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Psychologia > Psychoterapia
Zdrowie Uroda > Psychologia
Zdrowie Uroda > Lekarze

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Psychoterapeuta ericksonowski
 • ocena:
 • ocena gości:
Psychoterapeuta ericksonoski zorientowany na wydobycie zasobów, w pracy wykorzystuje techniki rozwijające kreatywność oraz mocne strony pacjenta. Korzysta z technik ustawień systemowych oraz wiedzy i doświadczenia z zakresu bioenergetyki. Prowadzi grupę pracy z ciałem oraz warsztaty rozwoju osobistego z elementami ustawień systemowych. Pracuje z problematyką: kryzysów życiowych, lęków, depresji, stresów, zaburzeń odżywiania, kryzysów okresu dorastania oraz trudnościami wieku przedszkolnego. Wspiera w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi oraz podnoszeniu świadomości własnego funkcjonowania - rozwoju osobistego.Psychoterapia prowadzona jest w Warszawie oraz Puławach.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Psychologia > Psychoterapia

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • hipnoza warszawa
 • ocena:
 • ocena gości:
Gabinet psychoterapii i hipnozy oferuje swą pomoc między innymi w szeroko-pojętym rozwoju osobistym, leczeniu zaburzeń odżywiania, oraz wzmacnianiu układu odpornościowego. W ofercie również praca ze sportowcami mając na celu odpowiednie przygotowanie mentalne i poprawę wyników sportowych, oraz wzmacnianie zdolności koncentracji i zapamiętywania. Psychoterapia i bioenergoterapia pomoże również w usuwaniu bólu i wzmocnieniu układu odpornościowego.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Lekarze

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej - Kraków - Psychoterapia - Szkolenia - Superwizja
 • ocena:
 • ocena gości:
Działa w Krakowie od 1992 r. Member of EAP. Psychoterapia indywidualna, małżeńska, rodzinna, grupowa. Metoda Berta Hellingera. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty: szkolenia z psychoterapii i całościowe Studium psychoterapii. ODN Pocieszka
Instytut działa od 1992 roku w Krakowie. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną. Prowadzi także szkolenia certyfikacyjne i częściowe w psychoterapii i diagnozie klinicznej.
Rocznie ze szkoleń, superwizji i konsultacji korzysta około 600 profesjonalistów, głównie psychoterapeutów, psychologów, socjologów, lekarzy, pedagogów i innych specjalistów oraz studenci zainteresowani psychoterapią.
W roku 2008 powstał przy Instytucie NODN, proponujący różnorodne formy doskonalenia zawodowego specjalistom zatrudnionym w oświacie.
Instytut jest członkiem organizacyjnym European Association for Psychotherapy (EAP), Universite Europeenne Jean Monnet oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Jest akredytowany jako placówka szkoleniowa przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI). Jego przedstawiciele prowadzą badania naukowe, aktywnie rozwijają nowe obszary psychoterapii integratywnej i biorą udział w pracach legislacyjnych dotyczących zawodu psychoterapeuty.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Psychologia
Zdrowie Uroda > Psychologia > Hellinger
Zdrowie Uroda > Psychologia > Psychoterapia

Data dodania: Nov 10, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Psychoterapia Katowice
 • ocena:
 • ocena gości:
śląski ośrodek psychoterapii psychodynamicznej w Katowicach zajmuje się pomocą psychologiczną w obszarach:
psychoterapii indywidualnej i grupowej dla młodzieży i dorosłych oraz organizujący warsztaty tematyczne i szkolenia z zakresu socjoterapii, komunikacji, asertywności, twórczości, relaksacji a także treningi interpersonalne.
Psychoterapia psychodynamiczna w oparciu o którą pracuje nasz Ośrodek wywodzi się z psychoanalitycznego nurtu rozumienia pacjenta. Celem terapii jest dokonanie zmiany, a drogami prowadzącymi do tego są m. in.: analiza zdarzeń i procesów w życiu pacjenta, praca nad relacjami interpersonalnymi oraz nad procesami intrapsychicznymi , możliwość uzyskania w relacji pacjent - terapeuta korektywnych doświadczeń emocjonalnych w obszarze deficytów pacjenta. Wnoszone przez pacjenta tematy są podczas sesji terapeutycznej omawiane z uwzględnieniem historii życiowej pacjenta oraz analizy procesów nieświadomych. Poprzez relację terapeutyczną następuje zmiana obrazu siebie pacjenta, postrzegania świata oraz własnych trudności i obszarów konfliktowych. Terapia odbywa się w oparciu o strukturę tj. ustalone na pierwszym spotkaniu częstotliwość, czas trwania sesji (45-50min) oraz odpłatność. Dobór technik psychoterapeutycznych uzależniony jest od typu leczonych zaburzeń.
Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonanego organizowane jest we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. (www.kcp.krakow.pl) Jest to dwuletnie szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjaterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z jednoczesnym zakreśleniem podstaw rozumienie i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Zajęcia mają charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz wykładowy. Konstrukcja merytoryczna kursu umożliwia opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form tak treningowych, jak i warsztatowych. Ponad to daje możliwość poruszania się w obszarze diagnozy problematyki pacjentów, kwalifikacji do różnych sposobów leczenia a także podstawy pracy terapeutycznej. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o Certyfikat Trenerski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kontynuowania nauki na podyplomowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej.
Konstrukcja szkolenia:

I rok

40 godzinny czterodniowy trening interpersonalny wprowadzający na początku kursu, stanowiący możliwość doświadczenia siebie w kontakcie z grupą, swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej, a także jednocześnie spełniający wymóg komisji certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
130 godzin dwudniowych warsztatów tematycznych, odbywających się raz w miesiącu przez sześć miesięcy, będących wprowadzeniem w tematykę socjoterapii, psychoedukacji oraz poradnictwa a także podstawowych metod pracy plus jednodniowy warsztat wprowadzający do wyjazdu wakacyjnego. Warsztaty te obejmują swoim zakresem poniższe tematy:
kontakt,
komunikacja,
integracja grupy,
podstawy pracy indywidualnej i grupowej,
rysunek w pracy,
użycie psychodramy,
elementy treningu twórczości, wrażliwości, asertywności i relaksacji,
wprowadzenie do psychoterapii.
10-dniowy wyjazdowy, wakacyjny cykl zawierający w sobie:
9 godzin wykładów na temat podstaw procesu terapeutycznego,
18 godzin warsztatów na temat pracy z grupą,
9 godzin seminariów na temat pracy z grupą,
27 godzin warsztatów na temat pracy w kontakcie indywidualnym,
17 godzin superwizji.
W sumie 80 godzin zajęć
Razem 250 godzin zajęć w pierwszym roku.

II rok

8 dwutygodniowych, comiesięcznych spotkań, w skład których wchodzi:
12 godzin wykładów na temat podstawowych zagadnień psychoanalizy,
12 godzin wykładów na temat analitycznie zorientowanej psychologii rozwojowej,
12 godzin wykładów na temat procesu terapeutycznego,
12 godzin wykładów na temat technik pracy socjoterapeutycznej, m.in.:
konflikt w klasie, grupie,
psychoprofilaktyka,
zajęcia psychoseksualne,
trening asertywności,
psychorysunek,
psychodrama,
poradnictwo kryzysowe.
36 godzin warsztatów tematycznie związanych z wykładami, polegających na ćwiczeniu technik pracy zarówno w kontakcie indywidualnym (16 godzin) oraz w kontakcie grupowym (16 godzin).
12 godzin superwizji grupowych,
12 godzin analizy materiałów video,
12 godzin seminariów poświęconych szczegółowym aspektom w/w zagadnień.
W sumie 120 godzin zajęć.
Drugi, 10-dniowy, wyjazdowy wakacyjny cykl (w sumie 80 godzin) zawierający w sobie:
9 godzin wykładów na temat psychopatologii,
27 godzin warsztatów na temat pracy w kontakcie indywidualnym,
18 godzin superwizji,
16 godzin warsztatów na temat elementów procesu terapeutycznego,
10 godzin seminarium na temat analizy przypadku
Razem 80 godzin zajęć
Drugi rok obejmuje w sumie 200 godzin zajęć.

Całość Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonanego obejmuje 450 godzin szkolenia.

Kryteria otrzymania Dyplomu ukończenia Studium:
- zaliczenie dwóch wyjazdów wakacyjnych
- obecność na minimum 80% zajęć
- zaliczenie pracy pisemnej w I roku
- zaliczenie testu w II roku
- uregulowane sprawy formalne

Cena Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego wynosi:

I rok - 3500 zł w tym:
100 zł pierwsza rata kwalifikacyjna
2400 zł zajęcia warsztatowe (8*300)
1000 zł Intensywny Trening Wakacyjny
II rok - 4000 zł w tym:
2800 zł zajęcia warsztatowe (8*350)
1200 zł Intensywny Trening Wakacyjny
w sumie - 7500 zł
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Psychologia
Zdrowie Uroda > Psychologia > Psychoterapia
Zdrowie Uroda

Data dodania: Nov 20, 2009 Trafień: 5 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Strony: 1 2 3 4 5 [Następna >]