Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Zdrowie Uroda > Medycyna  

Linki
 • Grzybica paznokci
 • ocena:
 • ocena gości:
Grzybica stóp oraz paznokci staje si? utrapieniem coraz wi?kszej cz??ci naszego spo?ecze?stwa, na naszej stronie dowiecie si? wi?cej jakie s? objawy grzybicy stóp oraz dowiecie si? jak leczy? grzybic?. Pozb?dziecie si? sw?dzenia stóp dzi?ki radom zawartym na stronie.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: Feb 4, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Najlepsze forum zdrowia i urody
 • ocena:
 • ocena gości:
Forum zdrowia i urody - tutaj znajdziesz odpowiedz na swoje pytania, tutaj dowiesz si? jak o siebie dba?, tutaj znajdziesz mi?ych ludzi i zmienisz swoje ?ycie na lepsze. Problemy ze zdrowiem, nie wiesz jak poradzi? sobie z chorob? - zajrzyj na nasze forum i dowiedz si? wszystkiego co jest zwi?zane ze zdrowiem i urod?. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Ci??a
Zdrowie Uroda > Medycyna
Zdrowie Uroda > Uroda

Data dodania: Feb 23, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Bioptron
 • ocena:
 • ocena gości:
Oficjalna Promocja Lamp Bioptron od Zepter. Biuro Zepter Medical-Gda?sk, Wielki M?yn 2p.paw.47, Zapraszamy, 0 601 06 05 97.

Ka?dy z nas zna, albo na pewno s?ysza? o leczniczych, uzdrawiaj?cych w?a?ciwo?ciach lamp Bioptron, któr? mo?na kupi? tylko za po?rednictwem przedstawiciela Zepter. W?ród u?ytkowników nie ma niezadowolonego klienta, jak jest to znaczy, ?e ?le si? na?wietla, je?eli w ogóle to robi.
Leczenie lamp? Bioptron wymaga cierpliwo?ci, i systematyczno?ci, jak jej nie mamy, to pozostaj? standardowe rozwi?zania: antybiotyki, albo na stó?.
Choroba, lub dolegliwo?? nie pojawia si? nagle, tylko narasta przez d?ugi okres czasu, a objawy które odczuwany w „finale”, s? skutkami tej choroby. Bioptron powoli dociera do przyczyny choroby, i j? likwiduje, wspó?dzia?aj?c z uk?adem odporno?ciowym cz?owieka, to wymaga wi?cej czasu ni? „antybiotyk” . Zawsze mo?emy si?gn?? po tabletk? przeciwbólow?, co daje z?udne poczucie, ?e „ju? mi lepiej”. Wi?cej przydatnych informacji znajduje si? na stronie: http://www.bioptron-zepter.com.pl/
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Zdrowie Uroda > Medycyna
Zakupy Online > Sklepy internetowe

Data dodania: Feb 27, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Leczenie schizofrenii
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona firmy Lundbeck, maj?cej swoj? siedzib? w Danni, firmy specjalizuj?cej si? w produkcji farmaceutyków stosowanych w psychiatrii oraz neurologii.
Ta, za?o?ona w Kopenhadze w 1915 roku, posiada w swojej ofercie szeroki wybór leków z których najwa?niejsze to selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny.
Farmaceutyki produkowane przez Lundbeck s? stosowane w leczeniu takich zaburze? jak choroba Alzheimera, schizofrenia, depresja czy bezsenno??.
Strona Lundbeck to informacje dla pacjentów i lekarzy - zapraszamy do odwiedzenia.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

5. Noni

 • Noni
 • ocena:
 • ocena gości:
Sok z tropikalnego owocu Noni dzia?a nie tylko profilaktycznie, dobroczynnie wp?ywaj?c na nastrój. Ten suplement diety mo?e pomóc przede wszystkim w walce z powa?nymi chorobami. Fachowcy w dziedzinie wspó?czesnej medycyny naturalnej zbadali dok?adnie ten ?rodek i okre?lili go jako totaln? rewolucj?. Ze ?wieczk? szuka? osoby, która stosuj?c kuracj?, nie dostrzeg?a wspania?ych zalet soku z Noni. Ten suplement diety pomaga w walce z niejedn? chorob?. Depresja, artretyzm, oty?o??, choroby nerek, stwardnienie rozsiane, alergia, wylew, astma, nadci?nienie, choroba Parkinsona, cukrzyca, bezsenno?? a nawet nowotwory.
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: Apr 23, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Life-Star - Sklep Ze Zdrowiem
 • ocena:
 • ocena gości:
Suplementy, od?ywki, fachowe doradztwo, sklep. Obchodzi ci? Twoje zdrowie - musisz tu zajrze?
NATURALNE PREPARATY ZDROWOTNE Suplementy diety

-Producent- STARLIFE Inc.USA
-Dystrybutor - Starlife PL

-Produkty posiadaj? certyfikat Good Manufacturing Practices - GMP (dobra praktyka produkcji)

-Produkty STARLIFE- suplementy diety spe?niaj? wymagania odno?nie jako?ci zdrowotnej, zgodnie z przepisami polskiego ustawodawstwa ?ywno?ciowego i posiadaj? stosowne certyfikaty i atesty.


Najwy?sza jako?? produktów firmy STARLIFE oparta jest na unikalnej technologii
przetwarzania (wielop?ytkowy system liposomowy), która gwarantuje ich
niespotykane przyswajanie (92 - 95%). Produkty STARLIFE charakteryzuje wysoka
skuteczno?? pozbawiona skutków ubocznych, szybki efekt dzia?ania oraz brak
uzale?nienia nawet w przypadku d?ugotrwa?ego ich stosowania. Dzi?ki produktom
firmy STARLIFE, organizm ludzki potrafi osi?gn?? stan harmonii we wszystkich
trzech obszarach - fizycznym, intelektualnym oraz emocjonalnym.

Ka?dy produkt zawiera naturalne sk?adniki, których unikalno?? potwierdzaj?
wielowiekowe do?wiadczenia medycyny chi?skiej i tybeta?skiej wsparte
m?dro?ci? Wschodu oraz najnowsze odkrycia bada? naukowych. Stosuj?c produkty
STARLIFE organizm dos?ownie ?aduje si? energi?, a ich d?ugotrwa?y efekt
widoczny jest tak?e po zako?czeniu ich stosowania.

Je?eli nie jeste? pewna/y jakie produkty w 100% odpowiadaj? Twoim potrzebom
napisz do mnie
Nasi konsultanci medyczni przeanalizuj? Twój przypadek i dobior? terapie.

Kontakt
e-mail-sklep@life-star.pl
www.life-star.pl
tel.0724200030

ZAPRASZAMY do skorzystania z naszej oferty wszystkich, którzy chc?:
-walczy? z nadwag?
-usprawni? przemian? materii
-poprawi? swoje samopoczucie i wygl?d
-oszuka? czas i znowu poczu? si? m?odo
-uodporni? organizm przed chorobami
-przyspieszy? proces leczenia wielu chorób
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Suplementy diety
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Implanty Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
W ofercie gabinetu stomatologicznego Maksdent znajduj? si? implanty Wroc?aw, leczenie kana?owe, usuwanie próchnicy oraz szereg innych us?ug z tej dziedziny. Niewygórowane ceny oraz przyjazna atmosfera to nasze najwi?ksze atuty. Wi?cej informacji na stronie. Serdecznie zapraszamy na nasz? stron? internetow? wszystkich zainteresowanych w celu zapoznania si? z ofert?.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • pokrowce na materace
 • ocena:
 • ocena gości:
Artyku?y Medyczne m.in materace szpitalne g?bkowe , pokrowce nieprzemakalne tak?e do gotowania i dezynfekcji we wszystkich rozmiarach .Ca?a gama materacy przeciwodle?ynowych równie? refundowanych przez NFZ. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? .Zapraszamy do naszego sklepu internetowego , zakupisz tam ró?ne artyku?y medyczne dla firm prywatnych i szpitali . Oferujemy materace i pokrowce na materace , materace rehabilitacyjno lecznicze oraz inne artyku?y .
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna
Zdrowie Uroda > Sprz?t medyczny

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • REHA-HELP Gabinet Rehabilitacji Ruchowej, Fizykoterapii i Masa?u - Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Mamy przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do skorzystania ze specjalistycznej pomocy magistrów fizjoterapii w bogato wyposa?onym w sprz?t do fizykoterapii i kinezyterapii gabinecie rehabilitacji, umo?liwiaj?cym przeprowadzenie leczenia rehabilitacyjnego we wszelkich schorzeniach narz?du ruchu o charakterze urazowym, przeci??eniowym, przewlek?ym lub chorobowym.

Je?li cierpisz na dolegliwo?ci zwi?zane z bólem np. pleców, stawów, mi??ni, rw? kulszow?, ostrog? pi?tow?, zapaleniem ?ci?gna Achillesa, ?okciem tenisisty albo doznali?cie kontuzji (np. skr?cenia stawu skokowego czy zerwania wi?zade? krzy?owych kolana - ACL, PCL) uprawiaj?c zawodowo lub rekreacyjnie sport zadzwo? do nas. Do?o?ymy wszelkich stara?, aby przywróci? Ci jako?? ?ycia, która na skutek dokuczliwego bólu zosta?a zaburzona.

Zapraszamy Pa?stwa do skorzystania z naszej pomocy.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Rehabilitacja
Zdrowie Uroda > Masa?
Zdrowie Uroda > Medycyna

Data dodania: May 13, 2009 Trafień: 13 Ocena: 0.00 Głosów: 0

10. Noni

 • Noni
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my Dystrybutorem Oryginalnego soku Noni. Na blogu tym znajdziecie Pa?stwo odpowiedzi na wszystkie nurtuj?ce was pytania na temat sok Noni, który przez wielu uwa?any jest za jeden z najwa?niejszych darów natury.Sok Noni jest to sok z owocu morinda citrifolia rosn?cego na Hawajach oraz Tahiti. Owoc Noni od ponad 2000 lat u?ywany jest do leczenia przez ludno?? Hawajów i Tahiti. Dzisiejsza medycyna jest pod wra?eniem soku z tego ma?ego owoc
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags