Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : design]
Sortuj wg :
 • Ekologiczny portal dla kobiet
 • ocena:
 • ocena gości:
Femia.pl to pierwszy portal ekologiczny dla kobiet, który pokazuje ekologi? jako element codzienno?ci. Femia.pl powsta?a jako alternatywa do innych, kobiecych serwisów, które pokazuj? kobiet? oraz tematy j? interesuj?ce w jednym, szablonowym wymiarze. Femia.pl przybra?a perspektyw? ekologiczn?. Je?li moda, to ekomoda, aran?acja domu, ale w naturalnym stylu, piel?gnacja urody w stylu naturalnym. W serwisie s? publikowane porady, które krok po kroku przedstawiaj? przepis na ekologiczny styl ?ycia.
Femia.pl bez pouczania pokazuje, ?e ekologia nie wymaga wyrzecze?, a jedynie ?wiadomego wyboru, który towarzyszy nad podczas zakupów czy sp?dzania wolnego czasu.
Femia.pl pokazuje równie? ekologi? w jej wymiarze popularnym, plotkuj?c na zielono, pokazuj?c modny, komercyjny wymiar ekologii.
W serwisie jest równie? dost?pny dzia? wideo, w którym s? publikowane filmy na temat ekologii. Wart uwagi jest równie? dzia? publicystyczny, który w felietonach opisuje otaczaj?c? nas rzeczywisto??.
Femia.pl to interesuj?ca perspektywa spojrzenia na ekologi? i jej codziennym wymiarze. Kobieco?? nigdy nie by?a bardziej zielona.
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Dom Wn?trze

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Strony Dla Firm
 • ocena:
 • ocena gości:
Zajmujemy si? kreowaniem wirtualnego image firm, przygotowujemy zestawione projekty niepowtarzalnych domen internetowych wraz z witrynami, oraz zajmujemy si? multimedialn? promocj? firm. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo wykonanie stron internetowych, które s? presti?ow? wizytówk? dla ka?dego przedsi?biorstwa. S? nie tylko ?ród?em informacji ale równie? niezast?pion? cz??ci? marketingow? i promocyjn?. Proponowanym dodatkiem w naszej ofercie s? unikalne bran?owe domeny internetowe podnosz?ce renom? firmy.
Kategoria:   Internet > Tworzenie stron
Internet > Projektowanie stron
Internet > Strony www

Data dodania: Apr 19, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Identyfikacja wizualna
 • ocena:
 • ocena gości:
Otwarte to studio projektowanie grafiki u?ytkowej. Projektujemy i przygotowujemy CORPORATE IDENTITY, elementy identyfikacji wizualnej - dla mediów tradycyjnych i elektronicznych. Nie jeste?my agencj? reklamow? full-service, ani agencj? PR - zajmujemy si? wy??cznie graficznym aspektem wizerunku. Dysponujemy widz? i ?rodkami ?eby sprzedawa? dobry DESIGN. Projektowanie, przygotowanie, produkcja obejmuje nast?puj?ce obszary: corporate identity, grafika u?ytkowa, projektowanie logo,
znak graficzny,manual
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Marketing Reklama > Studia Graficzne
Marketing Reklama > Agencje reklamowe

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Projekty Graficzne, Projektowanie stron www, Projekty DTP, Design, Layout
 • ocena:
 • ocena gości:
Tworzenie profesjonalnych projektów graficznych na potrzeby stron internetowych oraz DTP. Projektowanie materia?ów reklamowych przeznaczonych do druku. Specjalizacja w grafice reklamowej. Niepowtarzalny design ograniczony jedynie pomys?ami ludzkiego umys?u, a wszystko czego potrzebujesz to w?a?nie dobry pomys?, reszta to detale. Web Design inny ni? wszystkie. Wyró?nij si? spo?ród t?umu. Daj ponie?? si? fantazji. Zwi?ksz ogl?dalno?? swojej strony. All You need is a good Idea!
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron
Internet > Strony www

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Wzornictwo przemys?owe HitczyShit - meble design
 • ocena:
 • ocena gości:
Serwis po?wi?cony meblom, wzornictwu oraz aran?acji wn?trz. Znajdziemy w nim wiele inspiracji na zaprojektowanie w?asnych pomieszcze?. Cz?sto organizowane konkursy daj? mo?liwo?? wygrania jednej z wielu nagród, którymi s? przewa?nie elementy wystroju wn?trza, na przyk?ad lampy, stoliki lub zegary.
Meble design HitczyShit to strona przedstawiaj?ca najciekawsze meble na rynku. Sam oceniasz czy dana kreacja jest hitem czy mo?e raczej shitem. To go?cie oceniaj? czy krzes?a, szafy i inne meble s? ciekawe czy wr?cz przeciwnie. W serwisie znajdziemy wiele pomys?ów na wyposa?enie wn?trza.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Dom Wn?trze > Lampy
Dom Wn?trze > Meble

Data dodania: Nov 20, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

6. SEO

 • SEO
 • ocena:
 • ocena gości:
Projektuj? grafik? na u?ytek internetu i poligrafii. Plakaty, foldery i wizytówki wraz ze stron? internetow? to pocz?tek zadbania o wizualn? identyfikacj?. Jako freelancer projektuj? i wdra?am strony internetowe. Od okre?lenia potrzeb i oczekiwa?, poprzez wybranie adresu, projekt a? do wdro?enia i promocji. Badam zagadnienia SEO, SEM i pozycjonowania. Pomog? uzyska? dobry wynik w wyszukiwarkach.
Kategoria:   Internet > Pozycjonowanie
Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Jan 25, 2010 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Design4Net
 • ocena:
 • ocena gości:
Projektowanie stron www, logo, wizytówki,ulotki, gazetki, albumy i inne. Projekty graficzne to nasza pasja. Ekipa z pomys?ami i wyobra?ni? tworzy multimedialne prezentacje, animacje flash i banery reklamowe. Wyspecjalizowani cz?onkowie grupy zajmuj? si? optymalizacj?, pozycjonowaniem stron internetowych oraz reklam? w google. Dla nas liczy si? dba?o?? o szczegó?y, przejrzysto?? i elegancja w ka?dym projekcie. Pomagamy w drodze do sukcesu, bo Twój sukces to nasza satysfakcja. Zapraszamy do wspó?pracy.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Pozycjonowanie
Internet > Tworzenie stron

Data dodania: Feb 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Projektowanie stron Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Aby zaistnie? w internecie musisz pokaza? si? przysz?ym potencjalnym klientom od dobrej strony. Jak tego dokona? ? Pokaza? im dobrze zrobion? swoj? w?asn? stron? firmow?. Oczywi?cie nie musisz si? sam tym trudzi?. Je?li nie potrafisz lub nie masz czasu, aby samemu tworzy? swoj? firmow? stron? www zle? takie zadanie profesjonalnej agencji interaktywnej, która zajmie si? wszystkim i odda w Twoje r?ce gotowy produkt. Agencja taka posiada grono profesjonalistów, którzy zadbaj? aby Twoja strona by?a odpowiednio stworzona od A do Z. Zaufaj agencji interaktywnej, postaw na do?wiadczenie.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron

Data dodania: Jun 7, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Bezp?atny design www
 • ocena:
 • ocena gości:
Jak zak?adasz stron? internetow? mo?e istnie? ma?y szkopu?, sk?d wzi?? design? Je?eli nie zamierzasz tworzy? i nie planujesz wydawa? kilkuset z?otych na szablonik serwisu www mo?esz wykorzysta? szablony stron internetowych za darmo, a jest to w portalu websik.com. Dzi?ki temu serwisowi pobierzesz gotowe oraz unikalne, szablony xhtml/css do wykorzystania na swoim serwisie absolutnie darmowo. Teraz nie jest obowi?zkiem trudzi? si? ?eby stworzy? wygl?d w programach i poci? si? nad rozstawieniem szpalt na portalu. Wykorzystaj w tym darmowe szablony html.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron
Internet > Strony www

Data dodania: Oct 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • SEOThemes.pl - Zadbamy o Twój wizerunek w sieci!
 • ocena:
 • ocena gości:
SEOThemes.pl - zatroszczymy si? o Twój image w internecie. W dzisiejszych czasach profesjonalna witryna internetowa jest bardzo wa?na. Je?eli chcesz, ?eby to w?a?nie Twój design wyró?nia? si? unikaln? grafik? i nowoczesnymi pomys?ami powiniene? si? z nami natychmiast skontaktowa?. Wykonujemy szablony pod wszystkie renomowane cmsy oraz skrypty katalogów. Je?eli którego? systemu nie ma na naszej li?cie, skontaktuj si? z nami a z pewno?ci? dojdziemy do wspólnego rozwi?zania

Czy prowadzisz ju? stron? internetow?? Czy autor nie do ko?ca postara? si? i pozostawi? pare b??dów w twoim serwisie? G?owa do góry! Naprawimy je. Optymalizujemy serwisy pod k?tem SEO oraz dostosowywujemy strony internetowe do panuj?cych standardów. Dzi?ki temu Twój serwis szybciej zaindeksuje si? w Googlach i b?dzie na wysokich pozycjach.

Nie masz czasu na katalogowanie swoich stron? Wychodzimy na przeciw Twoim oczekiwaniom. Potrafimy doda? Twój serwis do wi?kszo?ci licz?cych si? na chwil? obecn? polskich katalogów. Dzi?ki temu, osi?gniesz zaplanowany sukces.

A mo?e dodajesz stron? do katalogów ale masz za ma?o czasu na unikatowe opisy? Daj nam zna?, a wy?lemy Ci zestaw ciekawych opisów do wykorzystania. Na skutek tego Twoje strony ju? nigdy nie zostan? oddalone z powodu 'nieunikalnego' opisu.

Nie marnuj czasu, odwied? nasz? stron? i skontaktuj si? z nami!
Pozdrawiamy, SEOThemes.pl
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Pozycjonowanie

Data dodania: Apr 6, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 [Następna >]