Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Dom Wn?trze > Kominki  

Linki
 • Safefire kominki Jotul
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma za?o?ona zosta?a w 1997 roku. Od tego czasu zaufa?o nam ju? setki klientów. Safe Fire zajmuje si? kompleksowym wykonawstwem kominków - wykonujemy pod??czenia wk?adów kominkowych i pieców wolnostoj?cych oraz systemu dystrybucji ciep?ego powietrza. Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny - wystawiamy faktury z 7% VAT-em! W naszej ofercie znajd? Pa?stwo produkty firm takich jak Jøtul, Scan, Atra.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Feb 19, 2009 Trafień: 9 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • KOMINKI, KUCHNIE W?GLOWE, PIECE, KAFLE. KOMINKOWE SYSTEMY GRZEWCZE I NIE TYLKO
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona przedstawia opisy (zalety i wady) wk?adów kominkowych, piecokominków, kot?ów kominkowych, kaset grzewczych, kuchni w?glowych i na drewno, kot?ów c.o., innych urz?dze? grzewczych na paliwa sta?e. Zawiera du?o rad i wskazówek nie tylko dotycz?cych prawid?owego palenia, przygotowania opa?u, lecz pomaga rozwi?za? konkretne problemy zwi?zane z ogrzewaniem ca?ego domu.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Budownictwo > Ogrzewanie
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Mar 7, 2009 Trafień: 21 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Rozwi?zania dla budynków. Ma?a architektura krajobrazu. Innowacyjne produkty.
 • ocena:
 • ocena gości:
Gwarancj? wysokiej jako?ci i ekskluzywno?ci produktów z naszej oferty s? historie marek.

NA OKNA I WITRYNY:
Szk?o SCHOTT dla architektury wn?trz
3M Folie okienne
3M Folie dekoracyjne
3M Folie reklamowe
3M Folie przyciemniaj?ce

NA POD?OGI:
3M Maty wej?ciowe
Systemy antypo?lizgowe
Tarkett Wyk?adziny obiektowe
Epoque Deska pod?ogowa

DO WN?TRZ:
Ekskluzywne meble
Luksusowe o?wietlenie
Eleganckie biokominki

NA ZEWN?TRZ:
Ma?a architektura miejska i ogrodowa

Zapraszamy do PARKU wzornictwa przemys?owego i innowacyjnych rozwi?za? (…)

Profesjonalna obs?uga i doradztwo.
Us?uga instalacji folii okiennych.
Kalkulacja potrzebnego materia?u i dobór produktu.

Zach?camy do kontaktu:
mmcpark@mmcpark.pl
TEL. 501 1717 94

Katalog produktów: www.mmcpark.pl
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Dom Wn?trze > Lampy
Dom Wn?trze > Ogrody

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kopalnia piaskowca kamie? elewacyjny kominki piaskowiec pawlik
 • ocena:
 • ocena gości:
Polska kopalnia naturalnego piaskowca. www.piaskowce.com – firma rodzinna powsta?a w 2001 roku. Firma zajmuje si? wydobyciem i obróbka kamienia naturalnego dla potrzeb budownictwa. Wydobycie prowadzimy z miejscowo?ci Grabowie w odleg?o?ci 30 km od Radomska. Piaskowiec wydobywamy ze z?ó?: ”Grabowie”, „Che?mska Góra”,„ Che?mska Góra II”,„ Che?mska Góra III”. Obróbk? prowadzimy w zak?adzie zlokalizowanym przy kopalniach. W swej ofercie posiadamy: obudowy kominkowe, gzymsy frezowane, kamie? elewacyjny, kamie? ogrodowy, p?yty fasadowe, elementy kominkowe Wi?cej i9nforamacji na stronie internetowej http://www.piaskowce.com
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane > Piaskowiec
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 12 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy

5. kominki

 • kominki
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Redfire z siedzib? w ?arach jest w?a?cicielem sklepu, po?wi?conego produktom z zakresu bran?y kominkowej. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo kominki z p?aszczem wodnym, akcesoria kominkowe, izolacje oraz nasady i wk?ady kominkowe. Wszystkie pozycje znajduj?ce si? na naszej stronie to towar nowy, obj?ty gwarancj? producenta. Do??czcie Pa?stwo do grona zadowolonych klientów, aby potem móc delektowa? si? magi? jak? roztacza kominek w domu. Kominki z p?aszczem wodnym to zarówno przyjemno?? jak? daje kominek i ogrzewanie ca?ego domu.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Dom Wn?trze > Wystrój wn?trz
Budownictwo > Ogrzewanie

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kominki Szczecin
 • ocena:
 • ocena gości:
W naszym studio Maciej Burdzy kominki Szczecin czekaj? na Pa?stwa codzienne promocje, rabaty oraz fachowa pomoc w ka?dym zakresie dotycz?c? naszego szerokiego asortymentu. A do tego na wszystkie nasze produkty i wykonania dajemy 5 lat gwarancji, wi?c masz pewno??, ?e jako?? to nasza specjalno??.Witamy na naszej stronie.

Jeste?my na rynku od 1997 roku.

Zajmujemy si? kompleksow? obs?ug? Klientów w zakresie sprzeda?y i monta?u kominków.

Nasze wieloletnie do?wiadczenie pozwala zaproponowa? Pa?stwu produkty tylko i wy??cznie najwy?szej jako?ci.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

7. Pelet

 • Pelet
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma Wentor zajmuje si? sprzeda?? kominków. W ofercie posiada tak?e kominki i piecyki na pelet. Zastosowanie peletu jako surowca opa?owego w odpowiednim kominku zredukuje znacznie koszt ogrzania domku jednorodzinnego i wydatek poniesiony na kominek szybko si? zwróci. Piecyki MCZ na pelet poddaj? si? programowaniu tak jak klasyczne piecyki, bez konieczno?ci rezygnowania z p?omienia obecnego w tradycyjnym piecyku na opa?. Wybieraj?c pelet, ma si? do czynienia ze spalaniem czy?ciejszym w porównaniu z paliwem sta?ym.
Kategoria:   Dom Wn?trze > Kominki
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz
Zakupy Online > Sklepy internetowe

Data dodania: Nov 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • FANOLA - paliwo do biokominków
 • ocena:
 • ocena gości:
Fanola to opatentowane p?ynne paliwo do biokominków. B?d?ca na bazie etanolu pochodzenia ro?linnego, Fanola jest ca?kowicie przyjazna ?rodowisku. Oprócz zalety ekologicznej, inne wa?ne cechy to brak dymu i nieprzyjemnego zapachu wytwarzanego podczas spalania. Dzi?ki temu w?a?nie, biokominek nie wymaga instalacji kominowej przez co jest w pe?ni mobilny. Nieograniczony jak?kolwiek instalacj?, kominek dzia?aj?cy na biopaliwo Fanola mo?e by? teraz dowolnie aran?owany.
Kategoria:   Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Dom Wn?trze > Kominki
Zakupy Online > Sklepy internetowe

Data dodania: Dec 15, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ogrodzenia z kamienia, filary, chodniki, grille, donice, kamie? naturalny, elewacje.
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? zajmuj?c? si? kamieniarstwem budowlanym, wykonujemy ogrodzenia, mury, parkingi, chodniki, elewacje, filary, donice ozdobne, wyko?czenia wn?trz itp. Uk?adamy kamie? naturalny na dziko sposobem murarskim dzi?ki czemu nasze us?ugi s? wyj?tkowe i nie zwykle trwa?e.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Jan 22, 2010 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Zak?ad Kamieniarski
 • ocena:
 • ocena gości:
Zak?ad Kamieniarski "KAM-BIL" istnieje na rynku od 1965 roku. Jeste?my producentem wysokiej jako?ci wyrobów z kamienia naturalnego. Wytwarzamy nagrobki, grobowce, posadzki, schody, parapety, kominki, elewacje, blaty kuchenne i ?azienkowe oraz wiele innych wyrobów z kamienia. Wszystkie produkty wytwarzamy pod indywidualne zapotrzebowanie klienta. Zapewniamy równie? monta? naszych produktów. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zarówno tych klientów, którym zale?y na wykorzystaniu najwy?szej jako?ci materia?u, jak te? i tych, dla których wa?ny jest umiarkowany koszt us?ugi. Posiadamy nowoczesny park maszynowy, wykwalifikowanych pracowników oraz wieloletnie do?wiadczenie w bran?y kamieniarskiej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? ?wiadczonych us?ug i krótkie terminy realizacji zamówie?. Zapraszamy do wspó?pracy.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Materia?y budowlane
Dom Wn?trze > Kominki

Data dodania: Sep 15, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags