Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : kosmetyki]
Sortuj wg :
 • Osteoporoza Kobieta zdrowa preparaty CaliVita sklep internetowy kobietazdrowa.com.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Nie musisz chorowa? na osteoporoz?,mo?esz jej zapobiec.
Co to jest OSTEOPOROZA ?
Osteoporoza jest chorob? uk?adu kostnego charakteryzuj?c? si? zaburzeniem budowy tkanki kostnej oraz zmniejszeniem jej masy.W wyniku tych zmian ko?ci staj? si? s?abe i podatne na z?amania.Ka?de z?amanie, które powsta?o w wyniku niewielkiego urazu mo?e ?wiadczy? o niepe?nowarto?ciowej tkance kostnej i najcz??ciej przyczyn? jest osteoporoza.
Procesy zachodz?ce w ko?ciach u ka?dego cz?owieka przebiegaj? nieco inaczej.Wiele zale?y od jako?ci tkanki kostnej w wieku 25-30 lat a tak?e od szybko?ci procesu odwapniania ko?ci przebiegaj?cego w pó?niejszym okresie.
OSTEOPOROZA - to choroba prowadz?ca do stopniowego os?abienia ko?ci, przebiega przez wiele lat bezobjawowo.Na skutek z?ama? kr?gów lub szyjki ko?ci udowej mo?e sta? si? przyczyn? trwa?ego inwalidztwa lub nawet ?mierci.
Silne ko?ci w okresie m?odzie?czym stanowi? najlepsze zabezpieczenie przed osteoporoz?.W pó?niejszym wieku mo?liwe jest wzmocnienie ko?ci nie tylko dzi?ki zastosowaniu odpowiedniego leczenia, ale tak?e poprzez zmian? trybu ?ycia.
Kto choruje na osteoporoz??
Najbardziej zagro?one s? kobiety po menopauzie , u których w zwi?zku z brakiem hormonów dochodzi do przyspieszenia procesów odwapnienia ko?ci. 25% kobiet w wieku 60 lat i co druga w 70 roku ?ycia choruje na osteoporoz?.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Zdrowie Uroda > Kobiety
Zdrowie Uroda > Suplementy diety

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nadci?nienie Cudowne noni - sklep internetowy cudownenoni.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Uk?ad sercowo-naczyniowy czyli uk?ad kr??enia to przede wszystkim serce,krew i naczynia krwiono?ne,ale równie? wiele innych narz?dów ,które warunkuj? ich prac? a wi?c w?troba,?ledziona,nerki,rdze? kr?gowy.Motorem nap?dowym uk?adu kr??enia jest serce.Wraz z krwi? do ca?ego organizmu docieraj? substancje od?ywcze,tlen i hormony a usuwane produkty przemiany materii.Zaburzenia kr??enia krwi mog? dotyczy? zarówno uk?adu kr??enia jak i poszczególnych naczy? krwiono?nych jak mózg,serce,p?uca,?o??dek czy w?troba.Coraz wi?cej osób cierpi z powodu zaburze? kr??enia a czynnikami ,które maj? wp?yw to stres, warunki pogodowe,zdenerwowanie, nieprawid?owa dieta,przem?czenie oraz ró?nego rodzaju choroby. Najwa?niejszym zadaniem uk?adu kr??enia jest zaopatrzenie organizmu w krew. Ka?dy z narz?dów potrzebuje odpowiedniej ilo?ci krwi w zale?no?ci od sytuacji i chwilowego zapotrzebowania organizmu. O zaburzeniach kr??enia krwi ?wiadcz? odchylenia warto?ci pulsu oraz ci?nienia krwi.
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Kobiety
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pi?kne Cia?o
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego www.pieknecialo.com.pl . W naszej ofercie posiadamy szerok? gam? produktów dla zdrowia i urody takich firm jak: Farmona, Laboratoria Natury, L`Biotica, Himalaya Herbals, Microstructure i inne. Oferujemy super promocje i rabaty!.
Jeste?my firm? zajmuj?c? si? dystrybucj? najwy?szej jako?ci kosmetyków. Nasza oferta jest przygotowana dla ludzi, którzy ceni? swój czas oraz doceniaj? wygod? zakupów w domowym zaciszu. Polecamy produkty do piel?gnacji cia?a i w?osów, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki wyszczuplaj?ce oraz produkty o w?a?ciwo?ciach odchudzaj?cych i relaksacyjnych.
Kategoria:   Zakupy Online > Sklepy internetowe
Zdrowie Uroda > Kosmetyki

Data dodania: Mar 11, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kosmetyki do w?osów
 • ocena:
 • ocena gości:
sklep dermocosmetic proponuje we swojej ofercie wysokiej klasy dermokosmetyki (kosmetyki dopuszczone do obrotu w aptekach)
z oferty s? dost?pne naturalne kosmetyki do w?osów (monrin) preparaty z kwasem hialuronowym (b-derm) jak i z botulin?(toksyna botulinow?) marki b-derm i dodatkowo sklep oferuje wysokiej klasy kosmetyki do stóp marki gehwol. Równie? sklep posiada seri? kosmetyków dla osób z ?uszczyc? pod nazw? Blue Cap.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Kosmetyki
Zdrowie Uroda > Kobiety
Zdrowie Uroda > W?osy

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 4 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Najlepszy
 • Laboratorium Urody
 • ocena:
 • ocena gości:
Laboratorium Urody to artyku?y, porady oraz dyskusje zwi?zane z tematyk? zdrowia i urody, w tym piel?gnacji skóry i w?osów, zwalczanie tr?dziku, blizn oraz przebarwie?. Oprócz tego porady dotycz?ce prawid?owego sposobu od?ywiania si? i suplementacji, tajemnice sk?adników kosmetycznych i instrukcje wykonania w?asnych. Mo?liwo?? rejestracji i uczestniczenia w rozmowach na forum dyskusyjnym.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Uroda
Zdrowie Uroda > Kosmetyki
Zdrowie Uroda > Dieta

Data dodania: May 13, 2009 Trafień: 78 Ocena: 3.67 Głosów: 6
Popularny
 • Maseczki
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep online fabrykapiekna.pl posiada w ofercie du?y wybór kosmetyków dla m??czyzn i kobiet. Sprzedajemy takie produkty, jak kosmetyki, perfumy, maseczki, kremy. Oferowane przez nasz sklep kosmetyki s? produkowane przez uznanych producentów. Nasz sklep charakteryzuje si? szybko?ci? realizacji przesy?ki - pa?stwa zamówienia s? realizowane w przeci?gu kilku minut. Zapraszamy do odwiedzenia sklepu.
Kategoria:   Zakupy Online > Sklepy internetowe

Data dodania: May 13, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Kosmetyki Noni
 • ocena:
 • ocena gości:
Oryginalne naturalne kosmetyki Noni sprowadzonone prosto z Tahiti. Sama natura zawarta w kosmetykach doskonale dobrana do ró?nych rodzai cery i cia?a. Szeroka gama kosmetyków na ro?ne partie cia?a. Od cery buzi po skór? ca?ego cia?a. Zawarte w kosmetykach olejki z tahita?skich orzechów i kwiatów oraz owoców noni i innych naturalnych dobrach z Tahiti idealnie piel?gnuje nasze cia?o. Zapraszamy do zakupów.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Zdrowie Uroda > Kosmetyki

Data dodania: May 15, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Samoopalacz, kosmetyki
 • ocena:
 • ocena gości:
XEN-TAN to najlepszej jako?ci samoopalacze. Natychmiastowy kolor jest osi?galny poprzez ?atw? aplikacj?, pozostawiaj?c natychmiastowy rezultat podczas gdy opalenizna ca?y czas si? rozwija. Kluczem do bezs?onecznej opalenizny, ?eby nie wygl?da?a ona jak sztuczna jest jej pó?ton. Xen-tan zawiera wi?cej oliwkowego pó?tonu, wi?c bez znaczenia jakiej karnacji jest twoja skóra, b?dziesz wygl?da? jakby? opala?a si? na pla?y.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Kosmetyki

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Idealna figura
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste? osob?, dla której zdrowe od?ywianie jest wa?ne?
Poszukujesz bezpiecznego i skutecznego sposobu pozbycia si? nadwagi?
Szukasz sposobu na zwi?kszenie swoich si? witalnych i energii na ka?dy nowy dzie??
Chcesz si? odchudzi? bez uczucia g?odu, mie? wi?cej energii oraz czu? si? i wygl?da? m?odziej? Pomog? Ci zaprojektowa? Twój osobisty program oparty na produktach s?u??cych utracie wagi oraz od?ywianiu i piel?gnacji cia?a, tak aby pomóc Ci stworzy? zupe?nie Nowego Siebie!
zdrowe odzywianie, skuteczna dieta, naturalne kosmetyki, wellness.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Dieta
Zdrowie Uroda > Odchudzanie
Zdrowie Uroda > Suplementy diety

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Babyzak Sklep – wyprawka, artyku?y dla dzieci i mam, zabawki edukacyjne
 • ocena:
 • ocena gości:
wyprawka, wyprawka dla maluszka, artyku?y dla dzieci, artyku?y dla niemowl?t, zabawki edukacyjne, torba do porodu, wyposa?enie pokoju dziecka, zabezpieczenia, pozytywki, maty edukacyjne, naczynia, krzese?ka do karmienia, bezpiecze?stwo dziecka, kosmetyki, k?pieli dziecka, akcesoria do wózka, pokój dzieci?cy, kocyki, nianie elektroniczna, zabawki, dla niemowl?t, grzechotki, gryzaki, zdrowie i higiena, akcesoria kosmetyczne, ci??a i poród, k?piel, karmienie, laktatory, naczynia i sztu?ce, podgrzewacze, ?liniaki, termometry, prezenty okoliczno?ciowe, pierwsza wizyta, chrzest, roczek, zabezpieczenia, podró?, torba do szpitala
Kategoria:   Hobby Rozrywka > Dla dzieci
Zakupy Online > Artyku?y dla dzieci
Zakupy Online > Artyku?y dla dzieci > Przytulanki

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >]