Katalog Stron WWW

 
 

klimatyzacja,wentylacja sprzedaz , montaz ,serwis

Opis klimatyzacja,wentylacja sprzedaz , montaz ,serwis Wykonujemy systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne w obiektach mieszkalnych, biurowych,
restauracyjnych i handlowych. Od ponad 10 lat dzia?amy w bran?y klimatyzacyjnej. Jeste?my autoryzowanym dealerem znanej na ca?ym ?wiecie firmy DAIKIN. Dostarczamy i instalujemy urz?dzenia firm : Daikin, Sanyo LG ,Sanyo ,McQuay, Samsung, Mitshubishi zale?nie od potrzeb i wymaga? Klienta. Oferujemy: doradztwo, sprzeda?, monta?, monta?. ,serwis i napraw?. Pragniemy by? doskona?ym partnerem w biznesie i spe?nia? pok?adane w nas oczekiwania.
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Url http://www.fulmark.pl
Kategoria Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Budownictwo > Pompy ciep?a
Dom Wn?trze
Słowa kluczowe Klimatyzacja warszawa   klimatyzatory daikin   klimatyzacja LG   serwis klimatyzacji   naprawa klimatyzatorów
Data dodania Jan 27, 2010
ID linku 4100
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja

W Radomiu znajdziecie Pa?stwo profesjonalnego producenta urz?dze? do wentylacji i ogrzewania pomieszcze? przemys?owych oraz u?yteczno?ci publicznej - przedsi?biorstwo Termowentylacja Radom Dariusz Gryz. W jej ofercie znajd? Pa?stwo: nagrzewnice, wentylatory, klimatyzatory, wymienniki ciep?a JAD oraz p?ytowe, w??ownice, kana?y i kszta?tki wentylacyjne. Poza produkcj? firma ta specjalizuje si? tak?e w profesjonalnym doborze, kompletacji i monta?u instalacji wentylacyjnych. Wiedza o rynku, a ponadto innowacyjno?? projektów i produkcji powoduje, ?e przedsi?biorstwo jest w stanie dorówna? oczekiwaniom wszystkich swoich klientów. Tak aby by? na bie??co Termowentylacja Radom bezustannie monitoruje rynek, czerpi?c z niego niezb?dn? wiedz? i informacje. Wi?cej o szczegó?ach dzia?alno?ci firmy odnajd? Pa?stwo na stronie internetowej.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Budownictwo > Ogrzewanie
Air Home Systems to firma dzia?aj?ca w bran?y klimatyzacji. Z naszej strony mo?esz liczy? na fachowe doradztwo i wsparcie w doborze odpowiedniego rozwi?zania. Zajmujemy si? projektowaniem i monta?em klimatyzacji. Dzia?amy kompleksowo, dostarczaj?c us?ugi na najwy?szym poziomie. Z naszej strony mo?esz liczy? na profesjonalizm, zaanga?owanie i fachowe doradztwo. Zapraszamy do kontaktu, je?li masz jakie? pytania lub w?tpliwo?ci.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Budownictwo > Ogrzewanie
Fachowy sprz?t ch?odniczy oraz klimatyzacyjny taki jak najnowocze?niejsze spr??arki hermetyczne oraz agregaty skraplaj?ce hermetyczne to kluczowe sk?adniki oferty Centrum Zaopatrzenia Ch?odnictwa z Osielska nieopodal Bydgoszczy. Du?e do?wiadczenie pozwoli?o firmie naby? rzesz? zadowolonych klientów i w dalszym ci?gu rozwija? si? w swej bran?y. Oferuje towary najwy?szej jako?ci czo?owych ?wiatowych producentów. Klienci firmy to firmy handlowe, instalacyjne, serwisowe oraz fabrykanci urz?dze? ch?odniczych. Bogata oferta obejmuje te? takie artyku?y jak sterowniki elektroniczne, automatyk? i ?rodki chemiczne, jak równie? przeró?ne komponenty oraz urz?dzenia dla ch?odnictwa i klimatyzacji. Pracownicy firmy wykonaj? zamówienie na komory ch?odniczej z p?yt warstwowych oraz monta? niezb?dnych urz?dze?. Zapraszamy na stron? internetow?.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Dom Wn?trze
Firma Ekoterm posiada w swojej ofercie rekuperatory, nagrzewnice, systemy klimatyzacji oraz innego rodzaju rozwi?zania takie jak wentylacja mechaniczna, grawitacyjna lub higrosterowalna. Oferowane przez nas rozwi?zania stosowane s? do podnoszenia komfortu przebywania w pomieszczeniach zarówno w zak?adach przemys?owych, magazynach i biurach jak równie? w domach. Jeste?my autoryzowanym dystrybutorem oraz punktem serwisowym firmy DESA Poland- najwiekszego producenta nagrzewnic w Polsce. Dowiedz si? wi?cej odwiedzaj?c nasz? stron?.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
KlimaProjekt to firma zajmuj?ca si? wentylacj?, klimatyzacj? i rekuperacj?. Ponadto realizuje tak?e indywidualne projekty instalacji przeciwpo?arowych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych. Firma zapewnia równie? fachowe doradztwo techniczne, poparte zdobyt? wiedz? i do?wiadczeniem, na etapie koncepcji danego systemu, wykonanie projektu budowlanego oraz jego realizacj?. Us?ugi ?wiadczone s? za pomoc? specjalistycznego sprz?tu. Dokonujemy równie? przegl?dów serwisowych urz?dze? ch?odniczych i wentylacyjnych.
Siedziba firmy znajduje si? w Siedlcach w woj. Mazowieckim. Obszar naszych dzia?a? nie podlega jednak ?adnym ograniczeniom.
Kategoria:   Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz
Firmy wg bran? > Us?ugi i sprz?t przeciwpo?arowy