Katalog Stron WWW

 
 
Opis Stomatolog, dentysta - eDentica Zaufaj stomatologom z klinki eDentica w Mi?sku Mazowieckim i sprawd? ofert? firmy na stronie internetowej. Obszerny zakres us?ug zarówno stomatologicznych, jak równie? dentystycznych zapewnia konkurencyjny standard obs?ugi i jako?ci wykonywanego zlecenia. Do us?ug wliczone s?, m.in. stomatologia dzieci?ca, implanty, wybielanie z?bów. Gwarancja indywidualnego podej?cia do klientów i ich potrzeb. Wykwalifikowani specjali?ci pomog? Ci upora? si? z wybranym problemem z zakresu stomatologii.
Url http://www.edentica.pl/
Kategoria Zdrowie Uroda > Gabinety
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie
Zdrowie Uroda > Medycyna
Słowa kluczowe stomatolog   dentysta   Mi?sk Mazowiecki   zabiegi stomatologiczne   stomatologia dzieci?ca   protetyka   chirurgia   implanty   periodontologia   stomatologia estetyczna   wybielanie z?bów
Data dodania Apr 26, 2021
ID linku 21290
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Zdrowie Uroda > Gabinety

Nowoczesny sprz?t wiod?cych marek w radiologii stomatologicznej , w pe?ni bezpieczna rentgenodiagnostyka dzi?ki dodatkowej redukcji dawek promieniowania o 30%, krótki czas oczekiwania na wynik, mi?a i rzetelna obs?uga, wieloletnie do?wiadczenie w bran?y, wysoka jako?? zdj??. Zdj?cia punktowe, panoramiczne, zgryzowe. Zdj?cia wykonujemy w ró?nych projekcjach, dla dzieci dla doros?ych, dla osób z szerszym ni? normalnie ?ukiem z?bowym. Wykonujemy równie? zdj?cia stawów skroniowo-?uchwowych i zatok szcz?kowych.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Gabinety
Zdrowie Uroda > Medycyna
Zdrowie Uroda > Lekarze
Medrem Poliklinika oferuje jako?ciowe oraz dodatkowo rzetelne us?ugi medyczne dla nabywców indywidualnych, dla mniejszych oraz dla wi?kszych i mniejszych przedsi?biorstw. Oferta Medrem Polikliniki obejmuje mi?dzy innymi profilaktyk?, najwy?szej klasy diagnostyk? oraz us?ugi z dziedziny medycyny pracy. Firma cieszy si? du?? popularno?ci?, ma du?e praktyk? a równie? specjalistyczn? kadr? pracownicz?.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Gabinety
Zdrowie Uroda > Lekarze
Zdrowie Uroda > Medycyna
Ginger to profesjonalny gabinet - salon - kosmetyczny, gdzie czas si? zatrzymuje i sp?ywa na nas magiczny spokój. W pobli?u Galerii Kazimierz, jednej z bardziej lubianych Galerii Krakowa, dok?adnie na wprost wjazdu do niej, czekamy na Pa?stwa z szerok? gam? zabiegów zarówno dla Pa? i Panów. Do ka?dego zabiegu dodajemy gratis - dobre samopoczucie oraz tak bardzo potrzebny ka?demu relaks. Zapraszamy do mini SPA, na masa?e, wykonujemy pedicure i manicure najnowszymi metodami, jest u nas przyjemnie a nasi Klienci ch?tnie do nas wracaj? za co bardzo serdecznie dzi?kujemy!
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Gabinety
Zdrowie Uroda > Masa?
Zdrowie Uroda > Uroda
Anetta Byrska jest wybitnym stomatologiem ze Szczecina zajmuj?c? si? protetyk? stomatologiczn?. Oferta gabinetu dentystycznego, który prowadzi obejmuje tak?e wstawianie implantów, stomatologi? estetyczn? i chirurgi? dentystyczn?.Gabinet dzia?a samodzielnie na nowym osiedlu – „Magnolia Park” z bardzo dogodnym dojazdem z ka?dego miejsca miasta. Dzielnica, w której zlokalizowany jest gabinet to okolica bezpieczna i spokojna. W pobli?u znajduje si? parking samochodowy, umo?liwiaj?cy swobodne zaparkowanie pojazdu. Okalaj?ca architektura zapewnia pacjenta, ?e trafi? we w?a?ciwe, bezpieczne, przyjazne i gustowne miejsce.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Gabinety
Zdrowie Uroda > Lekarze
Trudno?ci z oddychaniem s? niezmiernie gro?ne, dlatego lepiej potrafi? je szybko zdiagnozowa?. Je?eli wi?c i ty masz na tym tle problemy, potrzebujesz koniecznie odwiedzi? niniejsz? stron? internetow?. Znajduje si? tu mnóstwo warto?ciowych informacji odno?nie chocia?by tego, w jaki sposób rozpozna? zaburzenia oddychania w trakcie dnia, albo te? urazów, na które nara?eni s? sportowcy i jakie mog? mie? z?y wp?yw na poprawne oddychanie. Wszystkie artyku?y opublikowane na stronie zosta?y przygotowane przez fachowy zespó? specjalistów medycznych. Zainteresowani za pomoc? witryny mog? ponadto odwiedzi? Centrum Leczenia Zatok.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Gabinety
Zdrowie Uroda > Lekarze
Zdrowie Uroda > Medycyna