Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : dla firm]
Sortuj wg :
 • Serwery, Hosting
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalny serwer wirtualny oraz serwer fizyczny - mo?e by? Twój ju? dzi?! Stabilno?? dzia?ania, szybkie ??cza internetowe, a za to wszystko niesamowicie atrakcyjne ceny. Serwery dedykowane znajduj? si? na terenie kraju, nasze wsparcie techniczne ?wiadczone jest przez grono fachowców. Przekonaj si? sam i zapoznaj si? z nasz? pe?n? ofert?, serdecznie zapraszamy.
Kategoria:   Internet > Hosting

Data dodania: Apr 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • WOWdecor to WOWefe
 • ocena:
 • ocena gości:
WOW EFEKT to gwarancja Waszego zadowolenia. Przy realizacji ka?dej z naszych us?ug k?adziemy nacisk na profesjonalizm oraz czerpiemy z bogatego do?wiadczenia. Zachwyt gwarantowany to nasza dewiza, któr? konsekwentnie realizujemy. ?wiadcz? o tym zadowoleni klienci. WOW efekt to gwarancja jako?ci.
Pomo?emy w przygotowaniu dekoracji na ka?d? okazj? i wesprzemy w planowaniu ka?dej uroczysto?ci, wystarczy ?e si? z nami spotkacie.

Za? dla tych, którzy oczekuj? czego? naprawd? wystrza?owego mamy specjaln? propozycj?: profesjonalny pokaz fajerwerków!
Kategoria:   Dom Wn?trze > Wystrój wn?trz > Dekoracje weselne
Firmy wg bran? > Agencje reklamowe

Data dodania: Mar 18, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Drukarki dla firm
 • ocena:
 • ocena gości:
Drukarki dla firm. Zajmujemy si? doradztwem w wyborze drukarek dla wszystkich bran?. Uwa?amy, i? drukowane dokumenty stanowi? jeden z fundamentów sukcesu firmy. Z tego wzgl?du skupiamy si? na zrozumieniu rozmaitych wymaga? dotycz?cych drukowania. Posiadamy niezwykle szerok? ofert? drukarek skierowan? zarówno do sektora M?P, jak i du?ych przedsi?biorstw oraz instytucji. Posiadamy niezwykle szerok? ofert? rozwi?za? skierowan? zarówno do sektora M?P, jak i du?ych przedsi?biorstw oraz instytucji.
Kategoria:   Komputery > Sprz?t komputerowy
Komputery > Us?ugi komputerowe
Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: May 17, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Tworzenie profesjonalnych stron www Zamo??
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy Pa?stwu profesjonalne strony internetowe dla klientów indywidualnych oraz firm. Tworzenie stron internetowych to dla nas czysta przyjemno?? co przek?ada si? na jako?? oferowanych us?ug. Naszym klientom ponadto oferujemy realizacje projektów graficznych wizytówek, ulotek, plakatów i innych materia?ów reklamowych. We wspó?czesnym ?wiecie internet jest najszybsz? drog? dotarcia do interesuj?cych nas dóbr i us?ug. Z tego te? wzgl?du w?asna strona www jest najlepszym sposobem promocji firmy i jej produktów dost?pnym przez 24 godziny na dob?. Szacuje si?, ?e w Polsce jest oko?o 10 milionów internautów, z których po?owa korzysta z sieci codziennie. (wg. danych IAB) Wynik ten daje pot??n? rzesz? potencjalnych klientów którzy dzi?ki naszej ofercie odnajd? Pa?stwa firma w sieci. ?atwo sobie zatem wyobrazi? jakie korzy?ci przyniesie posiadanie w?asnej profesjonalnie przygotowanej strony internetowej.
Kategoria:   Internet

Data dodania: Sep 28, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Adobe Acrobat - artyku?y
 • ocena:
 • ocena gości:
Acrobat jest znany wi?kszo?ci u?ytkowników jako program do odtwarzania plików w formacie PDF. Tak naprawd? jest to rodzina produktów s?u??cych zarówno do odtwarzania jak i edycji plików PDF, które pozwalaj? mi?dzy innymi na tworzenie interaktywnych formularzy oraz z?o?onych prezentacji multimedialnych i portfolio firmowych. Strona www.adobeacrobat.eu zawiera m.in. artyku?y na temat tego czym ró?ni? si? od siebie poszczególne programy, opisuje zmiany i udoskonalenia wprowadzane sukcesywnie przez firm? Adobe.
Kategoria:   Internet > Blogi
Komputery > Oprogramowanie

Data dodania: Nov 1, 2011 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0