Katalog Stron WWW

 
 

?wiadectwa Energetyczne Projekty IRMA Projekt

Opis ?wiadectwa Energetyczne Projekty IRMA Projekt IRMA Projekt to wyspecjalizowana firma zajmuj?ca si? profesjonalnym doradztwem i projektowaniem instalacji teletechnicznych i elektrycznych oraz ocen? energetyczn? budynków. Wykonujemy ?wiadectwa energetyczne dla budynków i lokali. Przygotowujemy projekty instalacji teletechnicznych i elektrycznych . Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie. Dzia?amy na terenie Warszawy i okolic. Oferujemy dogodne terminy, przyst?pne ceny, fachow? obs?ug? oraz dok?adne wykonywanie prac. Wejd? na nasz? stron? i zapoznaj si? z ofert?
Url http://www.irma.waw.pl
Kategoria Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Dom Wn?trze > Alarmy
Dom Wn?trze > Zabezpieczenia
Słowa kluczowe projekty teletechniczne   projekty teletechniczne warszawa   projekty elektryczne warszawa   ?wiadectwa energetyczne   certyfikaty energetyczne   ?wiadectwo energetyczne   certyfikat energetyczny   ?wiadectwa energetyczne warszawa   certyfikaty energetyczne wars
Data dodania Dec 28, 2009
ID linku 3627
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Elektryczne, pomiary

Firma Polyco specjalizuje si? automatyzacj? stref zagro?onych eksplozjami jak równie? bezpiecze?stwem procesów technologicznych. Propozycja zrealizowana dla kontrahentów obejmuje interfejsy , urz?dzenia iskrobezpieczne, zabezpieczenia przepi?ciowe, sterowniki zabezpieczaj?ce, armatura ci?nieniowa, zawory r?czne, automatyczne, zblocza zaworowe. Wykwalifikowani pracownicy s?u?? rad? w wyborze w?a?ciwych urz?dze?, czy rozwi?za? spe?niaj?cych wymogi nowoczesnych odbiorców zarówno w pa?stwie jak równie? na ?wiecie.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Dom Wn?trze > Ogrody > Elektronarz?dzia
Us?ugi elektryczne - Mateusz Mroczek Gliszczynski. Pogotowie elektryczne, Obszar dzia?ania to woj. pomorskie i trójmiasto - Gdynia, Gda?sk, Sopot, Bytów. Zobacz na naszej stronie co oferujemy - instalacje elektrotechniczne, alarmy, instalacje TV, telefon, sieci komputerowe, monitoring. Inteligentne domy, pomiary elektryczne, obwody elektryczne, osprz?t bezpiecznikowy - Bezpieczniki w rozdzielni. Zapraszamy - Monta? gniazd, w??czników ?wiat?a, lamp i monta? bezpieczników w rozdzielni, instalacji odgromowej (piorunochron) oraz inne instalacje elektryczne. Profesjonalnie i kompleksowo - korzystne ceny i szybko?? dzia?ania. Elektryk Gdynia i Gdynia - polecamy us?ugi elektryczne, sprawd? nas co polecamy.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Ogólnopolska sie? hurtowni ELEKTRO SPARK powsta?a w roku 1991 i oferuje sprzeda? artyku?ów elektrycznych oraz oferuje us?ug? instalacji elektrycznych w wielu miastach takich jak np.: Przemy?l. W naszej firmie pracuj? renomowani pracownicy, w zwi?zku z czym oferujemy najwy?szy poziom wykonywanych us?ug. W naszej szerokiej ofercie dost?pne s? kable, przewody elektryczne, transformatory, rozdzielnice, stacje transformatorowe oraz s?upy o?wietleniowe. Nasza firma posiada rekomendacje Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Oferuj? Pa?stwu profesjonalne us?ugi elektryczne na terenie ca?ego ?l?ska. Zasi?giem dzia?ania obejmujemy ca?y rejon d?browsko-sosnowiecki (Zag??bie ) oraz ca?y ?l?sk. Posiadam niezb?dne uprawnienia SEP a zlecone zadania wykonuj? szybko i solidnie co po?wiadczaj? min. udzielone mi referencje. Doje?d?amy do klienta na w?asny koszt i bezp?atnie dokonujemy wyceny oraz doradzamy najlepsze rozwi?zania. Je?li nie usuniemy awarii nie pobieramy op?at. Wystawiamy faktury VAT. Wykonujemy wszelkie pomiary i badania instalacji ochrony przeciwpora?eniowej urz?dze? elektrycznych, wy??czników róznicowopr?dowych, stanu izolacji przewodów elektrycznych wraz z kompletn? dokumentacj?: monta? i konserwacja instalacji elektrycznych, pomiary i badania elektryczne maszyn budowlanych urz?dze? przemys?owych (piece piekarnicze, odkurzacze centralne, wci?gniki, itp.), monta? systemów alarmowych, domofony, wideofony, bramofony, monitoring, instalacje telefoniczne, sieci komputerowe, monta? o?wietlenia, monta? i konserwacja reklam wizualnych, o?wietlenie ogrodowe, monta? automatyki do bram gara?owych i wjazdowych. Siedziba firmy mie?ci si? w B?dzinie, ale nasze us?ugi wykonujemy na terenie nast?puj?cych miast i ich okolic: Katowice, Chorzów, Bytom, Gliwice, Czelad?, Sosnowiec, B?dzin, D?browa Górnicza, Bielsko-Bia?a, Tychy, Bieru?, ?ory, Miko?ów, Mys?owice, Jaworzno, Wojkowice, Siewierz. Zach?camy do kontaktu i korzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Ogólnopolska sie? hurtowni ELEKTRO SPARK oferuje sprzeda? artyku?ów elektrycznych oraz us?ugi elektryczne w wielu miastach. W szerokiej ofercie dost?pne s? kable, przewody elektryczne, transformatory, rozdzielnice, stacje transformatorowe oraz s?upy o?wietleniowe. Oferujemy korzystne warunki rozliczenia i konkurencyjne ceny. Zorganizowali?my profesjonalny zespó? monta?owo-instalacyjny, w sk?ad, którego wchodz? fachowcy posiadaj?cy ogromn? wiedz? z dziedziny elektryki oraz wszelkie wymagane uprawnienia do tego typu prac. Nieustanne poszerzamy pakiet us?ug, czym zwi?kszamy nasz? wiarygodno?? oraz poszerzamy grono zadowolonych kontrahentów.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary