Katalog Stron WWW

 
 

Brodziki

Opis Brodziki Firma Omnicom z o.o. specjalizuje si? w glazurze i terakocie. Atrakcyjna oferta firmy spowodowa?a ?e po 1998r. sprzedajemy ponad milion m2 p?ytek rocznie. Posiadamy wyroby czo?owych producentów p?ytek ceramicznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Oferujemy najwy?sz? jako?? towarów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dla sta?ych klientów udzielamy korzystnych rabatów.
Url http://www.omnicom.com.pl
Kategoria Firmy wg bran?
Inne
Słowa kluczowe P?ytki ceramiczne   p?ytki   glazura   terakota   elewacje   mozaika   tarasy   meble ?azienkowe   wanny   umywalki
Data dodania Apr 21, 2009
ID linku 616
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Firmy wg bran?

Problem z zatrza?ni?tymi drzwiami czy to mieszka? czy samochodów to codzienny problem wielu ludzi. W najgorszym momencie taka sytuacja trafia si? nam wtedy gdy si? spieszymy, ale ju? jeste?my spó?nieni. Najszybszym rozwi?zaniem tego problemu jest telefon do nas – fachowców od awaryjnego otwierania drzwi.
Jeste?my gotowi 24 godziny 7 dni w tygodniu aby pomóc Ci rozprawi? si? z zepsutym czy zaci?tym zamkiem. Otwieranie na w?asn? r?k? w 95% przypadkach ko?czy si? ca?kowitym zepsuciem wk?adki i konieczno?ci? zadzwonienia po pogotowie zamkowe. Niestety wtedy koszty wzrastaj?, poniewa? wk?adk? nale?y wymieni?.
Dzia?amy na terenie Poznania ju? od kilku lat. Profesjonalny sprz?t oraz bardzo du?a wiedza spowodowa?y ?e jeste?my liderami na tym rynku. Jeste?my w stanie otworzy? ka?dy zamek samochodowy – Audi, Citroen, Peugeot, Skoda, Porsche, Rollce Royce, Mercedes, Bentley, Scania i wiele wiele innych.
Je?eli chodzi o zamki mieszkaniowe to tak?e nie ma dla nas ?adnych ogranicze? – wpuszczane, nawierzchniowe, mechaniczne, elektromechaniczne, szyfrowe itd. Ka?dy zamek staramy si? otworzy? jak najmniej inwazyjnie, lecz gwarancj? ?adnych uszkodze? mo?emy da? tylko na samochody.

Nasi ?lusarze s? specami w swojej dziedzinie, a w swoj? prac? wk?adaj? ca?e serce. Jeste?my po to aby pomóc Ci w sytuacji zatrza?ni?cia zamka.
Kategoria:   Firmy wg bran?
Korzystaj?c z okazji prezentujemy Ci ofert? naszej firmy i chcemy Ci? zapewni?, ?e wszystkim osobom, które nawi??? z nami wspó?prac? oferujemy pe?en zakres us?ug. Zajmujemy si? przede wszystkim doborem i serwisem klimatyzacji. Mamy do tego odpowiednie kwalifikacje, znamy specyfikacj? produktów dost?pnych na rynku i wiemy jak naprawia? urz?dzenia ch?odz?ce. Serdecznie zach?camy do umówienia si? na spotkanie.
Kategoria:   Firmy wg bran?
Nasza firma zajmuje si? profesjonalnym t?umaczeniem dla firm, instytucji jak i osób prywatnych. Biuro t?umacze? oferuje swoje us?ugi od 52 lat spe?niamy oczekiwania naszych Klientów. Wykonujemy t?umaczenia przysi?g?e, specjalistyczne, ustne oraz zwyk?e. Oddzia?y naszej firmy znajduj? si? we Wroc?awiu, Poznaniu i Szczecinie, ale obs?ugujemy Klientów w ca?ym kraju, a tak?e za granic?.
Kategoria:   Firmy wg bran?
Inne
Zach?camy do zaciekawienia si? ofert? przygotowan? przez przedsi?biorstwo Hollindia Polska. Siedziba naszej firmy mie?ci si? w ?odzi. Specjalizujemy si? w sprzeda?y barwników, pigmentóworaz ?rodków pomocniczych. Posiadamy ?rodki pomocnicze do: bielenia, barwienia, druku pigmentowego, reaktywnego i ?rodki specjalne. Jeste?my przedstawicielem hiszpa?skiej firmy Asutex, Auxicolor. Od stycznia 2013 reprezentujemy w Polsce firm? Smit&Zoon, lidera w dziedzinie wytwórczo?ci ?rodków pomocniczych dla przemys?u skórzanego. Najwa?niejsze jest dla nas spe?nienie Klienta dlatego rozszerzamy nasz asortyment i zapewniamy szybk? realizacj? ka?dego zamówienia. O naszej jako?ci ?wiadcz? masowo wystawiane nam referencje oraz rekomendacje. Zapraszamy Pa?stwa na nasz? stron? internetow?.
Kategoria:   Firmy wg bran?
Nasza filia nieruchomo?ci operuje na terenie Bielska-Bia?ej i okolic. W profesjonalny sposób po?redniczymy w transakcjach nabycia i sprzeda?y, b?d? najmu nieruchomo?ci. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo, domy i mieszkania, a tak?e parcele, grunty, lokale biurowe i przemys?owe, jak równie? odr?bne obiekty. Do?wiadczeni pracownicy z ch?ci? pomog? Pa?stwu w podj?ciu decyzji. Do?wiadczeni pracownicy z ch?ci? pomog? Pa?stwu w podj?ciu decyzji. Nasza agencja nieruchomo?ci, która dzia?a na terenie Bielska-Bia?ej i okolic, posiada wiele ró?nych ofert kupna, sprzeda?yi wynajmu domów i mieszka?, dzia?ek, budynków i innych obiektów.
Kategoria:   Firmy wg bran?
Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci