Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : promocje]
Sortuj wg :
 • Osteoporoza Kobieta zdrowa preparaty CaliVita sklep internetowy kobietazdrowa.com.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Nie musisz chorowa? na osteoporoz?,mo?esz jej zapobiec.
Co to jest OSTEOPOROZA ?
Osteoporoza jest chorob? uk?adu kostnego charakteryzuj?c? si? zaburzeniem budowy tkanki kostnej oraz zmniejszeniem jej masy.W wyniku tych zmian ko?ci staj? si? s?abe i podatne na z?amania.Ka?de z?amanie, które powsta?o w wyniku niewielkiego urazu mo?e ?wiadczy? o niepe?nowarto?ciowej tkance kostnej i najcz??ciej przyczyn? jest osteoporoza.
Procesy zachodz?ce w ko?ciach u ka?dego cz?owieka przebiegaj? nieco inaczej.Wiele zale?y od jako?ci tkanki kostnej w wieku 25-30 lat a tak?e od szybko?ci procesu odwapniania ko?ci przebiegaj?cego w pó?niejszym okresie.
OSTEOPOROZA - to choroba prowadz?ca do stopniowego os?abienia ko?ci, przebiega przez wiele lat bezobjawowo.Na skutek z?ama? kr?gów lub szyjki ko?ci udowej mo?e sta? si? przyczyn? trwa?ego inwalidztwa lub nawet ?mierci.
Silne ko?ci w okresie m?odzie?czym stanowi? najlepsze zabezpieczenie przed osteoporoz?.W pó?niejszym wieku mo?liwe jest wzmocnienie ko?ci nie tylko dzi?ki zastosowaniu odpowiedniego leczenia, ale tak?e poprzez zmian? trybu ?ycia.
Kto choruje na osteoporoz??
Najbardziej zagro?one s? kobiety po menopauzie , u których w zwi?zku z brakiem hormonów dochodzi do przyspieszenia procesów odwapnienia ko?ci. 25% kobiet w wieku 60 lat i co druga w 70 roku ?ycia choruje na osteoporoz?.
Kategoria:   Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna
Zdrowie Uroda > Kobiety
Zdrowie Uroda > Suplementy diety

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nadci?nienie Cudowne noni - sklep internetowy cudownenoni.pl
 • ocena:
 • ocena gości:
Uk?ad sercowo-naczyniowy czyli uk?ad kr??enia to przede wszystkim serce,krew i naczynia krwiono?ne,ale równie? wiele innych narz?dów ,które warunkuj? ich prac? a wi?c w?troba,?ledziona,nerki,rdze? kr?gowy.Motorem nap?dowym uk?adu kr??enia jest serce.Wraz z krwi? do ca?ego organizmu docieraj? substancje od?ywcze,tlen i hormony a usuwane produkty przemiany materii.Zaburzenia kr??enia krwi mog? dotyczy? zarówno uk?adu kr??enia jak i poszczególnych naczy? krwiono?nych jak mózg,serce,p?uca,?o??dek czy w?troba.Coraz wi?cej osób cierpi z powodu zaburze? kr??enia a czynnikami ,które maj? wp?yw to stres, warunki pogodowe,zdenerwowanie, nieprawid?owa dieta,przem?czenie oraz ró?nego rodzaju choroby. Najwa?niejszym zadaniem uk?adu kr??enia jest zaopatrzenie organizmu w krew. Ka?dy z narz?dów potrzebuje odpowiedniej ilo?ci krwi w zale?no?ci od sytuacji i chwilowego zapotrzebowania organizmu. O zaburzeniach kr??enia krwi ?wiadcz? odchylenia warto?ci pulsu oraz ci?nienia krwi.
Kategoria:   Zdrowie Uroda
Zdrowie Uroda > Kobiety
Zdrowie Uroda > Medycyna naturalna

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Bilety lotnicze online tanie bilety lotnicze tanie linie rezerwacje online
 • ocena:
 • ocena gości:
Bilety lotnicze Rezerwacja bilet??w lotniczych Tanie linie lotnicze tanie latanie tanie bilety lotnicze tanie linie bilety Warszawa Londyn Tanie bilety lotnicze rezerwacja bilet??w online, Bilety lotnicze Rezerwacja biletów lotniczych Tanie linie lotnicze tanie latanie bilety lotnicze tanie linie bilety Warszawa Dublin Tanie bilety lotnicze rezerwacja biletów online tanie linie New York, Chicago, Singapur, Hongkong, Bangkok, Denpasar tanie bilety lotnicze najtaniej na trasach Warszawa Londyn Warszawa Dublin Kraków Frankfurt Wroc?aw Barcelona Londyn Katowice Rzym tanie przeloty najta?sze bilety lotnicze on-line promocje lotnicze infolinia po??czenia lotnicze lotniska Py?owice Ok?cie Balice Frankfurt Monachium Pary? Oslo
Kategoria:   Sport Turystyka

Data dodania: Feb 6, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nowo?ci promocje oraz aktualno?ci z rynku detalicznego
 • ocena:
 • ocena gości:
Rynek detaliczny nowo?ci i promocje w sklepach, prezentacje produktów, kolekcje, trendy oraz najnowsze aktualno?ci i wydarzenia z rynku tradycyjnego.W serwisie prezentujemy nowo?ci rynkowe oraz umieszczamy artyku?y opisuj?ce produkty, które s? dost?pne w sklepach. Dostarczamy informacje o bie??cych akcjach marketingowych og?aszanych na rynku w formie promocji, czy wyprzeda?y. W serwisie tak?e inne ciekawostki z ?ycia handlu detalicznego.
Kategoria:   Internet > Aktualno?ci

Data dodania: Mar 21, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Poradnik kredytowy
 • ocena:
 • ocena gości:
Szukasz optymalnego kredytu, skrojonego specjalnie na Twoje potrzeby? Chcesz dowiedzie? si? jaki typ kredytu b?dzie dla Ciebie najlepszy w Twojej sytuacji finansowej? Prezentujemy tylko najlepsze rozwi?zania kredytowe, finansowe, ubezpieczeniowe które recenzuj? dla nas doktorzy i magistrzy w dziedzinie ekonomii. Z Nami wybór dobrego kredytu to sprawa prosta i przyjemna.
Kategoria:   Biznes Ekonomia > Kredyty
Biznes Ekonomia > Kredyty hipoteczne
Biznes Ekonomia > Kredyty mieszkaniowe

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • AvocadoModels - Agencja Modelek
 • ocena:
 • ocena gości:
Zajmujemy si? pe?n? organizacj? pokazów mody, pokazów fryzjerskich, eventów oraz konferencji i spotka? firmowych.

Wspó?pracujemy z najlepszymi na rynku fryzjerami, wiza?ystami, stylistami oraz fotografami.

W naszej ofercie mog? znale?? pa?stwo najlepsze hostessy i modelki posiadaj?ce równie? do?wiadczenie zdobyte na najwi?kszych wybiegach w Pary?u i Mediolanie.

Wykonujemy sesje zdj?ciowe, akcje promocyjne i reklamowe oraz obs?ugujemy wszelkie targi i pokazy...

Zapraszamy!
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje modelek i hostess
Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Marketing Reklama

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0

7. Upusty

 • Upusty
 • ocena:
 • ocena gości:
Sprawd?, jakie upusty szykuj? w Twoim regionie sprzedawcy. Promosfera to pierwsza polska platforma promocyjna. Nie chcesz, ?eby omin??y Ci? najciekawsze upusty organizowane przez sprzedawców? W ?adnym innym miejscu nie otrzymasz takich informacji. Wejd? na nasz? stron? i przekonaj si? sam!
Sprawd?, jak i gdzie mo?na tanio kupi? te same rzeczy! Promosfera to pierwsza polska platforma promocyjna. Dzi?ki nam otrzymasz informacje, gdzie kupowa? to samo, ale tanio. W ?adnym innym miejscu nie otrzymasz takich informacji. Wejd? na nasz? stron? i przekonaj si? sam!
Kategoria:   Hobby Rozrywka > Hobby

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Last minute
 • ocena:
 • ocena gości:
Najwi?ksza baza ofert last minute, oferty, opinie o hotelach, wakacje, urlop, Chorwacja, W?ochy, Bu?garia, Grecja, Francja, S?owenia. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Tanie wakacje i wczasy z biurem podró?y adriatyk.com.pl. Biuro Podró?y Adriatyk dzia?a na rynku polskim od 1991 roku. Pocz?tkowo jako przedstawicielstwo chorwackiej firmy, a od 1997 roku jako Adriatyk Sp. z o.o. Jest znanym i wiarygodnym organizatorem turystyki wyjazdowej do Chorwacji, Bu?garii, Czarnogóry, S?owenii, Francji, Hiszpanii, W?och i Czech. Niekwestionowanym liderem rynku polskiego wyjazdów do Chorwacji. Posiada rekomendacj? Ambasady Chorwacji w Warszawie oraz Warszawskiej Izby Turystyki. D?ugoletnia obecno?? na rynku polskim, sta?e doskonalenie oferty i podwy?szenie standardu ?wiadczonych us?ug sprawi?y, ?e Adriatyk osi?gn?? wysok? pozycj? w bran?y turystycznej.
Kategoria:   Sport Turystyka > Wakacje
Sport Turystyka > Wczasy i wakacje
Sport Turystyka > Last minute

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ksi?garnia ksi??ek u?ywanych Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Ogromny wybór ksi??ek szybka wysy?ka i bezpiecze?stwo zakupów to po prostu nasz Antykwariat z ksi??kami. Tania ksi??ka. Obs?uga bardzo wielu form p?atno?ci. Ksi??ki u?ywane z dok?adnym opisem ich stanu i z realnym zdj?ciem. Sklep internetowy. Nie przep?acaj, kup o wiele taniej. Warto! Zakupy on-line. U nas do zakupienia m.in. Albumy, Architektura, Sztuka, Biografie, Dla dzieci, Encyklopedie, s?owniki, Fantastyka, Historia, ?redniowiecze, Horrory, thrillery, Krymina?y, sensacje, Literatura, Naukowe, akademickie, Popularnonaukowe, Poradniki, kulinarne, Przygodowe, Religie, Reprinty, Romanse, przewodniki, Wydania do 1945 roku. Promocje i zni?ki.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Ksi?garnie
Firmy wg bran? > Handel
Kraje Miasta Regiony > Ma?opolskie

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Drukarnia Petit Wroclaw
 • ocena:
 • ocena gości:
Od projektu do druku. Druk offsetowy do formatu B2. Druk cyfrowy do A3+. Drukujemy; Wizytówki, papier firmowy, listowniki, bloczki notatnikowe, bloczki samokopiuj?ce, ulotki, plakaty, broszury, foldery, teczki ofertowe, ksi??ki, etykiety, blistry, projekty graficzne.
Druk, drukarnia wroc?aw, poligrafia, Wroc?aw, wizytówki, papier firmowy, ulotki, plakaty, broszury, foldery, listowniki, teczki ofertowe, ksi??ki, etykiety, blistry, cennik, promocje, offset, druk cyfrowy, printing, business cards, letterheads.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Drukarnie
Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie > Wroc?aw
Marketing Reklama > Kalendarze

Data dodania: Nov 18, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]