Katalog Stron WWW

 
 

pompa ciep?a

Opis pompa ciep?a Witamy na stronie firmy thermiaTEC - przedstawiciela i dystrybutora pomp ciep?a firmy Thermia Värme AB. thermiaTEC jest pionierem w?ród firm na ?wiecie zajmuj?cych si? ogrzewaniem. Obecnie jest wiod?cym producentem pomp ciep?a w europie. sprzeda? i monta? pomp ciep?a wykonanie kolektora gruntowego: poziomego, pionowego
projektowanie i wykonanie instalacji c.w.u (ogrzewanie pod?ogowe) i c.o. sprzeda? i monta? kolektorów s?onecznych
Url http://www.thermiatec.pl
Kategoria Budownictwo > Pompy ciep?a
Słowa kluczowe Pompy ciep?a   Kolektory gruntowe   Kolektory s?oneczne   THERMIATEC
Data dodania Jun 22, 2009
ID linku 1255
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Pompy ciep?a

Pompy zatapialne - informacje o pompach zatapialnych, Dane techniczne, wymiary, charakterystyka, budowa, cennik pomp. Zastosowanie pomp do odwodnienia wykopów, odwodnienia budów metra i tuneli. Pompy AFEC FS, BV, pompowanie cieczy ?cieraj?cych, odwadnianie wykopów. Przedstawiono tak?e pompy zatapialne przeznaczone do pompowania szlamu.Firma AFEC to producent szerokiej gamy pomp zatapialnych. Na stronie znajdziemy ofert? cenow?, dane techniczne, zastosowanie pomp, pompy do odwadniania, pompy dla budownictwa, pompy zatapialne AFEC, Tsurumi, Flygtwww.Pompyzatapialne.pl - serwis o pompach zatapialnych, pompach zanurzeniowych i niedrogich ale profesjonalnych metodach odwadniania. Na stronie znajduje si? oferta cenowa, dane techniczne i charakterystyki pomp zanurzeniowych. Zapoznaj si? z naszym cennikiem
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Jako firma Klimex dzia?aj?ca na terenie Gorzowa Wielkopolskiego od lat zajmujemy si? instalacjami pomp ciep?a. Oferowane przez nas rozwi?zania to oszcz?dno?? kosztów, komfort, mniejszy wp?yw na ?rodowisko, wygoda i estetyka. Na ?yczenie naszych klientów opracujemy i zaprojektujemy system, w którym pompy ciep?a b?d? jedynym systemem grzewczym, systemem pierwotnym lub systemem uzupe?niaj?cym. Ka?dorazowo projekt jest tworzony na podstawie ?ycze? naszych klientów, przy uwzgl?dnieniu ich potrzeb oraz mo?liwo?ci, jakie stwarza dana nieruchomo??. Omówimy wspólnie jaka powinna by? liczba zainstalowanych jednostek wewn?trznych i z?o?ono?? instalacji.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Ogrzewanie
Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Ju? na samym wst?pnie zapraszamy do zapoznania si? z naszym poradnikiem firmowym dotycz?cym instalacji urz?dze? centralnego ogrzewania.

Ka?da wentylacja czy ewentualnie klimatyzacja, aby spe?ni?a Wasze oczekiwania i pos?u?y?a Wam przez d?ugie lata musi by? wykonana przez profesjonalistów. Nie ma w?tpliwo?ci, ?e wykonuj?c centralne ogrzewanie, zw?aszcza to olejowe czy gazowe, idealnym rozwi?zaniem dla ?rodowiska b?d? niew?tpliwie instalacje grzewcze.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Dom Wn?trze
Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w bran?y wiertniczej, w której wiercenia geologiczne wykonujemy ju? od 1991 roku. Kompleksowe us?ugi, które obejmuj? odwierty pod pompy ciep?a jeste?my w stanie wykona? na terenie ca?ego kraju. Wykonujemy odwierty do pomp ciep?a z wykorzystaniem równie? wiertnicy H30G.2. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? ju? teraz!
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Firma AKM Micho? zajmuje si? tworzeniem odwiertów dla pomp ciep?a. W ofercie znajduje si? równie? projekt robót geologicznych, powykonawcza dokumentacja geologiczna, nadzór geologiczny oraz wiele innych. Wykonane us?ugi posiadaj? 24-miesi?czn? gwarancj?. Prace realizowane s? z najwy?sz? jako?ci? przy pomocy specjalistycznych sprz?tów. Zapraszamy do zapoznania si? ofert?!
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo
Firmy wg bran?