Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Internet > CMS  

Linki
 • Tworzenie stron www
 • ocena:
 • ocena gości:
G?ównym przedmiotem dzia?alno?ci firmy editWEB jest projektowanie i tworzenie stron www, serwisów internetowych dla firm i osób prywatnych na platformie editWEB CMS. Nasi klienci zawsze mog? liczy? na szybkie terminy i profesjonalne wykonanie, a przy tym na ciekawe promocje i bardzo konkurencyjne ceny. Siedziba firmy znajduje si? w Iwoniczu nie daleko Krosna w województwie podkarpackim.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > CMS

Data dodania: May 19, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Projektowanie stron www
 • ocena:
 • ocena gości:
Tworzenie stron internetowych na podstawie autorskiego systemu CMS, dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta. Oferujemy projektowanie stron firmowych, stron wizytówek, aplikacji internetowych i sklepów. Wieloletnie do?wiadczenie w pracy nad stronami internetowymi pozwala nam na spe?nianie wszystkich oczekiwa? naszych klientów. W oparciu o ich opinie tworzymy designy stron oraz dodatkowe modu?y do systemu CMS wymagane do wygodnej pracy naszych klientów.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron
Internet > CMS

Data dodania: Jun 22, 2009 Trafień: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Darmowe programy
 • ocena:
 • ocena gości:
Darmowe programy dla Windows, Linux i Mac. Wszystko na licencji freeware oraz otwaretego i wolnego oprogramownia. B?dz legalny!. ?ci?gaj tylko darmowe programy b?d?ce równie dobre co komercyjne oprogrmowanie.Najpopularniejsze darmowe programy do ?ci?gni?cia podzielone na kategorie. ?ci?gnij programy antywirusowe, biurowe, internetowe, p2p, multimedialne, gry itp.
Kategoria:   Internet
Komputery
Internet > CMS

Data dodania: Oct 6, 2009 Trafień: 13 Ocena: 5.00 Głosów: 5
 • Nemez - Projektowanie stron Pozna?
 • ocena:
 • ocena gości:
Zajmujemy si? projektowaniem i tworzeniem stron internetowych, prezentacji multimedialnych w tym prezentacji flash, reklam? internetow? oraz pozycjonowaniem stron www w wyszukiwarkach. Realizujemy us?ugi z zakresu technologii IT, reklamy wizualnej - Corporate Identity, projektowanie logotypów, banerów w technologii flash, grafiki u?ytkowej oraz proponujemy doradztwo w zakresie zak?adania stron i serwisów internetowych.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Pozycjonowanie
Internet > CMS

Data dodania: Dec 28, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Simple Frame-Projektowanie stron www, systemy CMS, sklepy internetowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalne tworzenie stron www, sklepów internetowych, systemów CMS. Prezentacje multimedialne, interaktywne flash. Programowanie gier internetowych.

Projektowanie stron
Trudno dzi? wyobrazi? sobie dobrze prosperuj?c? firm?, która nie posiada w?asnej strony internetowej. Internet umo?liwia kontakt z klientami w ka?dym zak?tku kuli ziemskiej, co czyni z niego najta?szy no?nik reklamy, posiadaj?cy jednocze?nie najwi?kszy zasi?g.

My stworzymy dla Pa?stwa stron?, która stanie si? Wasz? wizytówk? w wirtualnym ?wiecie i zach?ci do korzystania z oferowanych przez Was us?ug.

Na ?yczenie zajmiemy si? te? aktualizacj? stron oraz modyfikacj? ju? istniej?cych serwisów www.

Prezentacje multimedialne
Prezentacja multimedialna jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów prezentacji dzia?alno?ci firmy. Multimedialny przekaz zast?puje tradycyjne formy reklamy i przedstawiania profilu firmy. Wykorzystanie najnowszych technologii wizualizacyjnych: flash, animacje dwu- i trój-wymiarowe, fragmenty filmów wideo, interakcyjn? nawigacj? - zwi?ksza atrakcyjno?? przekazywanych tre?ci, wp?ywa na polepszenie jako?ci i skuteczno?? przekazu tworów multimedialnych. Polepsza to tak?e efektowno?? prezentowania, co podnosi jako?? percepcji u potencjalnych odbiorców.

System zarz?dzania tre?ci?
Simple CMS - jest programem do zarz?dzania tre?ci? na Pa?stwa stronie www. Zaprojektowany specjalnie dla osób nie znaj?cych technik tworzenia i aktualizacji stron www poprzez zaawansowane edytory html.

Dzi?ki systemowi Simple CMS mo?liwe jest zarz?dzanie artyku?ami oraz kategoriami (dzia?ami serwisu), pozwala on tak?e na aktualizacj? jednego serwisu przez wielu redaktorów, do??czanie grafik/zdj?? do artyku?ów, formatowanie tre?ci przez edytor WYSIWYG*

Simple CMS pozwoli zaoszcz?dzi? wiele czasu poprzez ?atw? i szybk? aktualizacj? Pa?stwa strony WWW.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Komputery > Programowanie
Internet > CMS

Data dodania: Jan 21, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Projektowanie stron WWW
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma avangardo to reklamowa agencja ze Szczecina. Oferujemy Klientom projektowanie stron www, Systemy Zarz?dzania Tre?ci? (CMS), marketing internetowy i pozycjonowanie w Google. Je?li doceniaj? Pa?stwo najwy?sz? jako?? oraz ciekawe kreacje - nasza oferta b?dzie najlepsza. Pomimo, ?e wiod?cym terenem funkcjonowania jest Szczecin, lecz z sukcesami projektujemy serwisy internetowe dla firm z ca?ej Polski i ?wiata - odleg?o?? nie stanowi dla naszej firmy przeszkody.
Kategoria:   Marketing Reklama > Agencje reklamowe
Internet > CMS
Internet > Projektowanie stron

Data dodania: Mar 29, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Frontnet - Strony internetowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Frontnet zajmuje si? projektowaniem stron www, projektujemy portale i wortale internetowe. Zajmujemy si? równie? tworzeniem baz danych i ró?nego rodzajem oprogramowania dedykowanego dostosowanego do konkretnych potrzeb klienta. Dzia?am g?ównie w okolicach Lublina, mo?liwa jest tak?e wspó?praca zdalna z klientami z ca?ej Polski. Ch?tnie s?u?ymy pomoc? przy ró?nych projektach zwi?zanych z internetem a tak?e przy zakupie sprz?tu komputerowego. Moje us?ugi skierowane s? do ma?ych, ?rednich i du?ych firm.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > CMS

Data dodania: Apr 19, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Projektowanie Stron Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Krakowska Agencja Interaktywna Halftone zajmuj? si? projektowaniem i budow? skutecznych stron internetowych. Projekty opieramy na badaniach, dzi?ki czemu wykonane przez nas witryny s? bardziej efektywne. Pracujemy opieraj?c si? na technologiach flash, php, asp. Wykonujemy równie? strony polegaj?ce na systemie zarz?dzania tre?ci? (cms). Ponadto zajmujemy si? pozycjonowaniem, kampaniami AdWords oraz programami partnerskimi. Dobra strona internetowa ?wiadczy o marce Twojej firmy. Zapraszamy na nasz? stron?!
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Internet > CMS
Internet > Projektowanie stron

Data dodania: Sep 3, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Strony flash
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy Pa?stwu projektowanie stron internetowych i nie tylko. W ofercie znajduj? si?: animowana strona internetowa, forum dyskusyjne, wizytówka danej formy, sklep internetowy a tak?e: administracja strony internetowej, hosting, opracowanie materia?ów dla poligrafii (DTP), projektowanie interfejsów aplikacji oraz przebudowa istniej?cych rozwi?za?. Stosuj?c nowoczesne rozwi?zania technologiczne k?adziemy nacisk na jako?? grafiki i poprawno?? oprogramowania. Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie.
Kategoria:   Internet > Projektowanie stron
Internet > Tworzenie stron
Internet > CMS

Data dodania: Sep 14, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Studio Reklamy Visual Center
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy dzia?ania z zakresu projektowania, przygotowania i przeprowadzenia dzia?a? reklamowych. Zajmujemy si? us?ugami z zakresu internetu, reklamy i grafiki. Nasze produkty przygotowujemy z dba?o?ci? o szczegó?y. Nasz zespó? tworz? m?odzi ludzie, znamy dzisiejsze trendy dlatego nasze pomys?y cechuj? si? ?wie?o?ci? i lekko?ci?. Ka?dy projekt jest przez nas szczegó?owo omawiany, wybieramy tylko te najlepsze pomys?y. Ka?dy z nas posiada do?wiadczenie w swojej dziedzinie dlatego gwarantujemy profesjonalizm i nietuzinkowe projekty .
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Internet > CMS
Internet > Projektowanie stron

Data dodania: Jan 21, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags