Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Produkcja Przemys?  

Kategorie

Automatyka (57)

Elektronika (67)

Meble (34)

Metale (54)

Pakowanie (35)

Tabliczki znamionowe (3)

Telewizja przemys?owa (5)

Wózki wid?owe (17)


Linki
 • Materia?y lakiernicze, technologie lakiernicze - BPerfekt
 • ocena:
 • ocena gości:
Dostawca lakierów, farb i technologii lakierniczych dla przemys?u oraz klientów indywidualnych. Sprzeda? hurtowa, detaliczna oraz internetowa.
Kategoria:   Produkcja Przemys?

Data dodania: Feb 2, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • urz?dzenia peryferyjne
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my jedn? z najwi?kszych firm w Polsce zajmuj?c? si? dostaw? u?ywanych maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo wtryskarki oraz urz?dzenia peryferyjne najwi?kszych producentów w Europie. Zapraszamy do zapoznania si? z naszym asortymentem.
Kategoria:   Produkcja Przemys?

Data dodania: Feb 5, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Portal pracy
 • ocena:
 • ocena gości:
Witamy serdecznie. Zapraszamy do serwisu w którym znajdziesz oferty pracy w kraju i zagranic?, baz? CV oraz wiadomo?ci na temat kariery, edukacji, przepisów BHP i emerytur. Dowiesz si? równie? jak korzysta? z dotacji i ulg oraz jakie przys?uguj? Ci prawa w walce z nieuczciwym pracodawc? lub pracownikiem. Wiadomo?ci s? codziennie aktualizowane. To wszystko znajdziesz na naszym portalu pracy. Sprawd? to: www.wortalpraca.pl
Kategoria:   Biznes Ekonomia
Prawo Spo?ecze?stwo
Produkcja Przemys?

Data dodania: Feb 10, 2009 Trafień: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Julwik - Ko?a z?bate Bydgoszcz, Obróbka skrawaniem Bydgoszcz
 • ocena:
 • ocena gości:
Ko?a z?bate w wielu mo?liwych specyfikacjach.
Produkujemy:
- ko?a z?bate o z?bach prostych
- ko?a z?bate ze sko?nym uz?bieniem
- ko?a z?bate ?a?cuchowe
- ?limaki i ?limacznice

Obróbka skrawaniem jest wykonywana przez firm? Julwik w zakresie:
- toczenie
- frezowanie
- d?utowanie
- wiercenie
- szlifowanie powierzchni p?askich
- szlifowanie wa?ków
- szlifowanie otworów

Ponadto wykonujemy us?ugi takie jak:
- spawanie
- ?lusarstwo

Wytwarzamy detale ze stali gatunkowych, kwasoodpornych, metali kolorowych a tak?e poliamidu i teflonu.

W ramach wieloletniej kooperacji jeste?my w stanie zapewni? obróbk? ciepln? i galwaniczn? wytwarzanych produktów.
Kategoria:   Produkcja Przemys?
Produkcja Przemys? > Metale

Data dodania: Feb 19, 2009 Trafień: 29 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Cynkowanie Galwaniczne - Galwanizernia Ja?kowiak
 • ocena:
 • ocena gości:
Cynkownia Galwaniczna Ja?kowiak - Galwanizernia - Cynkowanie, Cynkowanie galwaniczne , galwanizacja, ocynk, us?ugi cynkowania na zawieszkach oraz w b?dnach obrotowych. Nasza galwanizernia dzia?a w bran?y galwanicznej przesz?o 20 lat. Pozwoli?o nam to zdoby? wystarczaj?ce do?wiadczenie potrzebne do ?wiadczenia us?ug na najwy?szym poziomie. Posiadamy nieposzlakowan? renom? , nie tylko w rejonie województwa kujawsko-pomorskiego , ale tak?e na terenie niemal?e ca?ego kraju. Wspó?pracujemy z firmami zarówno z Bydgoszczy i okolic, jak i z Gda?ska, Warszawy, Szczecina, oraz z innych odleg?ych regionów. Naszymi klientami s? zarówno du?e przedsi?biorstwa, jak i ma?e firmy rodzinne oraz hurtownie.
Kategoria:   Produkcja Przemys? > Metale
Produkcja Przemys?
Kraje Miasta Regiony > Kujawsko-pomorskie

Data dodania: Apr 16, 2009 Trafień: 11 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • ?wiece ozdobne, reklamowe - producent
 • ocena:
 • ocena gości:
Firma P.P.H.U. MAREMIL specjalizuje si? w produkcji ?wiec ozdobnych i reklamowych z parafiny oraz z naturalnego wosku pszczelego. Oferujemy zarówno gotowe wzory ?wiec jak równie? realizujemy zamówienia specjalne ze wzorów powierzonych lub tworz?c projekt od podstaw.

?wiece ozdobne stanowi? doskona?e urozmaicenie w?ród klasycznych wzorów ?wiec. S? te? doskona?ym dodatkiem reklamowym do wielu produktów.

Nasze d?ugoletnie do?wiadczenie w produkcji ?wiec, dba?o?? o szczegó?y oraz elastyczna adaptacja do wymaga? klienta gwarantuj? pe?n? satysfakcj? z dokonanego zakupu.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel
Kraje Miasta Regiony > Wielkopolskie
Produkcja Przemys?

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 43 Ocena: 5.00 Głosów: 6
Popularny
 • Torby z nadrukiem, foliowe, eko, papierowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Jeste?my firm? produkcyjn?, która powsta?a w 1986 roku. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom Klienta otworzyli?my lini? produkcyjn? oraz oddzia? dystrybucji. Produkujemy torby foliowe, papierowe, torby z logo i wiele innych.
Firma Visanen Sp. Z o.o. powsta?a w 1996roku. Pocz?tkowo, jako rodzinne przedsi?wzi?cie zajmowa?a si? produkcj? i dystrybucj? wy??cznie toreb foliowych.

Dzi? jako jedna z czo?owych firm z bran?y w kraju, jest w stanie sprosta? wszelkim wymogom najbardziej wyrafinowanego klienta.
Swój asortyment na dzie? dzisiejszy poszerzy?a o wszelkiego rodzaju torby papierowe, jak i najbardziej popularne ostatnio torby materia?owe. Produkcja toreb foliowych zosta?a oczywi?cie wzbogacona o lini? produkuj?c? torby biodegradowalne.
Swoje biuro handlowe z rodzinnego Gda?ska przenios?a do Warszawy, w której go?ci od 2000 roku.
Firma visanen jest laureatem presti?owej nagrody Korona Reklamy na Targach Rema Days oraz Certyfikatu Polish Produkt – Torboprzyjazny ?rodowisku.
Tutaj nale?y podkre?li?, i? popularne w ostatnim czasie torby materia?owe ekologiczne firma Visanen w odró?nieniu od firm konkurencyjnych sprowadzaj?cych torby z Chin – szyje wy??cznie w Polsce, z ,materia?ów krajowej produkcji.
Dzi? nale??c do krajowej czo?ówki obs?uguje rynek krajowy, jak i eksportuje do krajów Unii Europejskiej, USA czy Kanady. Mimo, i? firma obs?uguje du?e Agencje Reklamowe, jak i koncerny ?wiatowe, du?? uwag? przywi?zuje do wspó?pracy z ma?ymi i ?rednimi przedsi?biorstwami, dla których przygotowa?a specjaln? ofert? niskonak?adowych produkcji z zachowaniem konkurencyjnych na rynku cen. W najbli?szym czasie rusza portal firmy Visanen: WWW.szybkietorby.pl, poprzez który mo?liwy b?dzie b?yskawiczny zakup czystych toreb i opakowa? (bez nadruku) znajduj?cych si? w danym momencie na magazynie firmy. Dzia? sprzeda?y oferuje równie? swoim ma?ym klientom produkcje ju? od nak?adów 100 sztuk, przy zachowaniu niskich cen produkcji.
Szeroka gama toreb pozwala na dostosowanie asortymentu do potrzeb klienta. Atuty firmy to krótkie terminy realizacji, najwy?sza jako?? produkcji oraz atrakcyjna cena. Dlatego zaufa?y nam zarówno koncerny farmaceutyczne, stacje paliw, banki, instytucje rz?dowe, producenci samochodów jak i ma?e sklepy, biura handlowe, kwiaciarnie. W naszej ofercie posiadamy: torby, torby papierowe, torby foliowe, torby reklamowe i materia?owe. Bogata oferta, niskie ceny.
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony: www.visanen.pl
Kategoria:   Marketing Reklama
Produkcja Przemys?
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa

Data dodania: Jul 27, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Obróbka skrawaniem
 • ocena:
 • ocena gości:
?lusarstwo us?ugowe Jan Komorowski: W naszej ofercie znajd? Pa?stwo szeroki asortyment produktów: maszyny do recyklingu folii, zag?szczarki, wirówki, wanny separacyjne a tak?e podajnik ?limakowy i przeno?nik ta?mowy. Wychodz?c na przeciw Pa?stwa oczekiwaniom, oferujemy kompleksowe us?ugi ?lusarskie. Obróbka skrawaniem, ci?cie blach czy recykling folii to nasza specjalno??.
Kategoria:   Produkcja Przemys?

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

9. Cmyk

 • Cmyk
 • ocena:
 • ocena gości:
Farby drukarskie firmy Huber ch?tnie wykorzystywane s? przez dtp drukarnie, co ?wiadczy o jej wysokiej jako?ci. Poprzez ??czenie podstawowych kolorów cmyk nasze farby potrafi? pomalowa? produkt na ka?dy, nawet najbardziej wymy?lny kolor. Farbami firmy Huber interesuje si? wiele polskich czo?owych drukarni w tym Kea lub Triada. Na stronie znajdziecie Pa?stwo próbki naszych barw oraz informacje o naszej firmie.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Drukarnie
Produkcja Przemys?

Data dodania: Aug 18, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

10. Etykiety

 • Etykiety
 • ocena:
 • ocena gości:
Producent oferuje etykiety samoprzylepne na roli i w arkuszu. Na ?yczenie odbiorców robimy nadruki na etykietach. Oferujemy tak?e rolki kasowe i ta?my do metkownic. Na stronie mo?na znale?? pe?n? ofert? oraz informacje o naszej firmie (w tym tak?e dane kontaktowe). Ponadto na stronie znajduj? si? fotografie naszych wyrobów. Ponadto mamy do zaoferowania metkownice, aplikatory, drukarki termiczne i materia?y eksploatacyjne. Pozna?.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Handel
Produkcja Przemys?

Data dodania: Sep 3, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags