Katalog Stron WWW

 
 

kable internetowe

Opis kable internetowe Nasza firma oferuje Pa?stwu okablowanie sieciowe. Znajdziecie u nas nie tylko kable, ale te? mierniki i szafy. Nasz asortyment to produkty najwy?szej jako?ci. To wytrzyma?e przewody, które spe?niaj? mi?dzynarodowe standardy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z naszym katalogiem i wybrania takich produktów, które spe?niaj? Pa?stwa oczekiwania. Gwarantujemy, ?e b?d? Pa?stwo zadowoleni z jako?ci naszych produktów.
Url http://www.kable-sieciowe.pl
Kategoria Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Słowa kluczowe kable sieciowe   kable sieciowe kraków   kable internetowe
Data dodania May 21, 2010
ID linku 6732
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Elektryczne, pomiary

IWANIAK SERWIS 24 H - 501 353 001
Prowadzimy:
- Badania jako?ci energii elektrycznej zgodnie z norm? PN-EN 50160,
- przegl?d, regulacja i doradztwo w wyborze baterii kondensatorów,
- Monta? i uruchomienie uk?adu kompensacji (us?uga chwilowego pomiaru parametrów energii elektrycznej pod k?tem sprawdzenia skuteczno?ci dzia?ania uk?adu kompensacji),
- chwilowe i dobowe pomiary parametrów energii elektrycznej.
Dzia?amy na terenie ca?ego kraju, skutecznie obni?aj?c rachunki za energi? w Pa?stwa firmach. Posiadamy trzydziestoletnie do?wiadczenie dzia?aj?c wspólnie z dr in?. Andrzejem Iwaniakiem, specjalizuj?cym si? w badaniach jako?ci energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej.
Zapraszamy!
IWANIAK SERWIS 24 H- 501 353 001
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Wojnarowscy O?wietlenie Led - polski katalog online. Twój wybór to nasza oferta - zobacz wi?cej na stronie. Lampy led, halogeny, ?wietlówki, oprawy o?wietleniowe led i ?arówki. Posiadamy produkty 2 marek w?asnych: Spectrum, Carlamp. ?ród?a ?wiat?a - Zapraszamy po ?arówki energooszcz?dne, lampy wy?adowcze, ?wietlówki kompaktowe i oprawy o?wietleniowe Led. Kliknij w link i sprawd? co oferujemy - serdecznie zapraszamy dalej.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Centrum Napraw Technicznych jako firma serwisowa potrafi?ca realizowa? projekty ??cz?ce wiele bran? takich jak automatyka, instalacje elektryczne, mechanika i ch?odnictwo. Swoje do?wiadczenie budowali?my realizuj?c liczne projekty w wielu bran?ach przemys?owych. Zajmujemy si? us?ugami serwisu w szerokim zakresie. Realizujemy naprawy, diagnostyk?, monta? nowych aplikacji w nast?puj?cych bran?ach. Zajmujemy si? diagnostyk? i usuwaniem awarii instalacji klimatyzacyjnych, doborem oraz monta?em jednostek klimatyzacji, wykonywaniem okresowych przegl?dów instalacji klimatyzacji a tak?e doradztwem technicznym
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Firma Rhino jest producentem kompleksowych rozwi?za? systemowych w dziedzinie zdalnego odczytu liczników wody, ciep?a, gazu i energii elektrycznej. Transmisja danych za po?rednictwem Internetu lub GSM/GPRS, szybko i bezawaryjnie. Wielka oszcz?dno?? czasu i pieni?dzy w porównaniu ze ?mudnym manualnym odczytywaniem liczników. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony!
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Dom Wn?trze > Wyposa?enie wn?trz
Budownictwo > Instalacje sanitarne
Oferuj? Pa?stwu profesjonalne us?ugi elektryczne na terenie ca?ego ?l?ska. Zasi?giem dzia?ania obejmujemy ca?y rejon d?browsko-sosnowiecki (Zag??bie ) oraz ca?y ?l?sk. Posiadam niezb?dne uprawnienia SEP a zlecone zadania wykonuj? szybko i solidnie co po?wiadczaj? min. udzielone mi referencje. Doje?d?amy do klienta na w?asny koszt i bezp?atnie dokonujemy wyceny oraz doradzamy najlepsze rozwi?zania. Je?li nie usuniemy awarii nie pobieramy op?at. Wystawiamy faktury VAT. Wykonujemy wszelkie pomiary i badania instalacji ochrony przeciwpora?eniowej urz?dze? elektrycznych, wy??czników róznicowopr?dowych, stanu izolacji przewodów elektrycznych wraz z kompletn? dokumentacj?: monta? i konserwacja instalacji elektrycznych, pomiary i badania elektryczne maszyn budowlanych urz?dze? przemys?owych (piece piekarnicze, odkurzacze centralne, wci?gniki, itp.), monta? systemów alarmowych, domofony, wideofony, bramofony, monitoring, instalacje telefoniczne, sieci komputerowe, monta? o?wietlenia, monta? i konserwacja reklam wizualnych, o?wietlenie ogrodowe, monta? automatyki do bram gara?owych i wjazdowych. Siedziba firmy mie?ci si? w B?dzinie, ale nasze us?ugi wykonujemy na terenie nast?puj?cych miast i ich okolic: Katowice, Chorzów, Bytom, Gliwice, Czelad?, Sosnowiec, B?dzin, D?browa Górnicza, Bielsko-Bia?a, Tychy, Bieru?, ?ory, Miko?ów, Mys?owice, Jaworzno, Wojkowice, Siewierz. Zach?camy do kontaktu i korzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Budownictwo > Us?ugi budowlane