Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Budownictwo > Us?ugi budowlane  

Linki
 • Budowa nowego domu
 • ocena:
 • ocena gości:
Szukasz informacji na temat budowy i wyko?czenia domu? Wortal internetowy Twoje-Budownictwo.pl to kompendium wiedzy na temat budowy i wyko?czenia domu. Z nami przejdziesz ca?y proces budowy krok, po kroku. Przydatne artyku?y, porady i opinie ekspertów z bran?y budowlanej publikowane regularnie. Budowa domu z naszymi poradami to przyjemno?? a ju? nied?ugo uruchomimy 24 godzinn? pomoc on-line dla osób buduj?cych nowy dom.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Dom Wn?trze > Remonty kompleksowe

Data dodania: Feb 4, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nagrobki - Sacrum Granity - Polska - Profesjonalne projektowanie nagrobków w Auto-CAD. Nagrobki proj
 • ocena:
 • ocena gości:
Do ka?dego zakupionego nagrobka realizujemy za darmo szczegó?owy trójwymiarowy projekt w programach CADowych. Jest to mo?liwo?? wspólnego zaprojektowania pi?knego i oryginalnego nagrobka dla Pa?stwa bliskich. Programy CADowe odwzorowuj? wszystkie wymiary nagrobka co do centymetra. Projekt mo?na b?dzie modyfikowa? a? do uzyskania satysfakcjonuj?cego Pa?stwa rezultatu a raz uchwycone poprawne proporcje zostan? zachowane i odwzorowane w rzeczywistym nagrobku . Dzi?ki projektowi 3D macie Pa?stwo pewno??, ?e nagrobek b?dzie wygl?da? dok?adnie tak jak tego chcieli?cie a ostateczny wygl?d pomnika mo?na b?dzie zobaczy? w trójwymiarowej prezentacji.
Profesjonalne projektowanie nagrobków w Auto Cad. Zaprojektuj wspólnie z nami oryginalny nagrobek i zobacz rezultat (wizualizacj?) na d?ugo przed jego monta?em.
Kategoria:   Budownictwo > Kamieniarstwo
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: Feb 8, 2009 Trafień: 39 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Popularny
 • Stolarka aluminiowa
 • ocena:
 • ocena gości:
W ramach firmy PTB Nickel prowadzi swoj? dzia?alno?? Zak?ad Aluminium posiadaj?cy w swojej ofercie m.in. lekkie ?ciany os?onowe i fasady. Us?ugi budowlane tej jednostki obejmuj? równie? takie elementy jak stolarka aluminiowa oraz szk?a mocowane punktowo. Firma swoj? siedzib? posiada w okolicach miasta Pozna?. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? szczegó?ow? ofert? znajduj?c? si? na naszej stronie internetowej.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Feb 10, 2009 Trafień: 0 Ocena: 3.00 Głosów: 2
 • Wywrotki.org
 • ocena:
 • ocena gości:
Wywrotki - Ci??arówki segmentu budowlanego. Serwis informacyjny po?wi?cony samochodom ci??arowym typu wywrotka przeznaczonych do prac w segmencie budowlanym. Aktualno?ci tematyczne, opisy pojazdów, komunikaty prawne i drogowe oraz ciekawe filmy. Du?a baza zdj?? z wywrotkami.
Witryna www.wywrotki.org powsta?a z my?l? przekazywania informacji zwi?zanych z bran?? transportow? i budowlan?. W zamierzeniu strona ma równie? pomaga? osobom posiadaj?cym owe pojazdy lub prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz? opieraj?c? si? na wykorzystaniu pojazdów ci??arowych z zabudow?.
Kategoria:   Motoryzacja > Samochody
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Biznes Ekonomia > Praca

Data dodania: Feb 20, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • TermoEnergy - ?wiadectwa energetyczne, certyfikaty energetyczne
 • ocena:
 • ocena gości:
Sporz?dzamy ?wiadectwa energetyczne dla budynków i mieszka? zgodnie z metodologi? zawart? w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury.

Dzia?amy na terenie województwa ?l?skiego.

Zgodnie z wchodz?cymi w ?ycie z dniem 1.01.2009 r. zmianami w Prawie Budowlanym mieszkania i budynki wprowadzane do obrotu powinny posiada? ?wiadectwo charakterystyki energetycznej.
Wymogi te wynikaj? z przepisów Dyrektywy Europejskiej EPBD 2002/91/WE.

?wiadectwo to wykonane w oparciu o szczegó?ow? inwentaryzacj? techniczno budowlan? okre?la poziom zu?ycia energii budynku (lokalu).

TermoEnergy
al. Armii Krajowej 1/3 pok. 314
42-200 Cz?stochowa
tel. 512 243 883; 606 216 895
e-mail: biuro@termoenergy.pl
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie
Budownictwo > Projekty domów

Data dodania: Feb 23, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Remont Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
GPBud Kraków to rzetelna firma, której specjalno?ci? s? wyko?czenia wn?trz oraz remonty, przede wszystkim instalacje elektryczne, g?adzie gipsowe, regipsy, sufity podwieszane, malowanie a tak?e flizowanie. Firm? cechuje staranno??, bezpiecze?stwo i do?wiadczenie w oferowanych us?ugach. Dzia?amy na terenie miasta Kraków, Wieliczka oraz okolicy. Mo?liwe jest tak?e wykonanie us?ugi remontowej w obszarze Ma?opolski.
Kategoria:   Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Kraje Miasta Regiony > Kraków

Data dodania: Apr 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Walbud szamba betonowe wodoszczelne oraz zbiorniki na gnojówk? i gnojowic?. Producent.
 • ocena:
 • ocena gości:
Szamba betonowe wodoszczelne oraz zbiorniki na gnojowic? i gnojówk? produkcja, sprzeda? Radom, Wsola, mo?liwo?? dowozu, najwy?szej klasy beton, najni?sze ceny w regionie. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w produkcji szamb betonowych. Sprzeda? prowadzimy na terenie ca?ego kraju. Nie boimy si? ?adnego wyzwania. Zawsze stramy si? aby klient wyszed? od nas w 100% zadowolony.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie
Firmy wg bran? > Firmy budowlane

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 12 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Taczki budowlane
 • ocena:
 • ocena gości:
Sklep z taczkami budowlanymi. Postaw na fachow? i szybk? obs?ug?. W sklepie znajdziesz izolacje, styropian, farby, kleje, tynki, zaprawy oraz inne materia?y budowlane. Sklep prowadzi firma ART-BUD obecna na rynku od wielu lat.Prosto i wygodnie zbuduj swój dom z nami. Oferujemy najwy?szej jako?ci taczki budowlane, taczki ogrodowe, spawane oraz ocynkowane.
Kategoria:   Budownictwo > Materia?y budowlane
Budownictwo > Remonty
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: May 5, 2009 Trafień: 35 Ocena: 3.67 Głosów: 3
Popularny
 • Prace wysoko?ciowe
 • ocena:
 • ocena gości:
ActivePartner to malowanie konstrukcji stalowych, prace wysoko?ciowe, prace specjalistyczne w miejscach niedost?pnych, park linowy. ActivePartner równie? organizuje imprezy integracyjne. W ofercie miedzy innymi: paintball, off-road, park linowy, nordic walking. O wynikach dzia?ania firmy ?wiadczy fakt, i? w ci?gu ca?ego okresu naszej pracy nie mieli?my ani jednej reklamacji i skargi. Jeste?my dumni z tego faktu i zrobimy wszystko aby nadal utrzyma? ten poziom.
Kategoria:   Budownictwo > Us?ugi budowlane
Internet > Strony prywatne

Data dodania: May 13, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

10. MCL EKO

 • MCL EKO
 • ocena:
 • ocena gości:
Na naszej stronie znajdziesz pe?en asortyment produktów przydatnych przy odwadnianiu domów, parkingów, ulic. S? to m.in. komory drena?owe wytrzymuj?ce nacisk 14,5 ton/o?. Systemy do zagospodarowywania wód deszczowych zbudowane z komór drena?owych SC gromadz? i infiltruj? wody deszczowe do gruntu z dróg, autostrad oraz zurbanizowanych terenów miejskich.
Wszechstronno?? ich zastosowania sprawdzi?a si? zarówno w wielkich projektach przemys?owych i sportowych, jak równie? w rozwi?zaniach indywidualnych, takich jak odwadnianie dachów domów jednorodzinnych. Komory drena?owe zapewniaj? ochron? i uzupe?nienie zasobów wód podziemnych oraz ograniczaj? zagro?enia powodziowe.
S? równie? rynny, drena? opaskowy i wiele innych.
Kategoria:   Budownictwo > Instalacje sanitarne
Budownictwo > Us?ugi budowlane

Data dodania: Mar 14, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags