Katalog Stron WWW

 
 
Linki [Tag : Szkolenia]
Sortuj wg :
 • Kitesurfing - opinie o sklepach i o?rodkach
 • ocena:
 • ocena gości:
Kitesurfing, sklepy ze sprz?tem do uprawiania kitesurfingu, o?rodki oferuj?ce szkolenia i kursy w Polsce, system ocen, komentarze. Na stronie system newsów u?ytkowników, kalendarz imprez, dzia? z filmikami, galeria.
Kategoria:   Sport Turystyka

Data dodania: Jan 31, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Nurkowanie - Nitrox, Trimix
 • ocena:
 • ocena gości:
Baza nurkowa Diving Baltic, oferuj?ca szkolenia nurkowe w systemie CMAS, wyprawy na wraki, turystyk? nurkow?, nurkowanie nocne i zimowe. W bazie do dyspozycji sprz?t, ?ód? itp.
Kategoria:   Sport Turystyka
Hobby Rozrywka

Data dodania: Jan 31, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • O?rodek rehabilitacyjny Ko?obrzeg
 • ocena:
 • ocena gości:
Wczasy nad morzem w Ko?obrzegu - 150m od pla?y, pokoje i apartamenty, baza rehabilitacyjna, sala konferencyjna, sauna, si?ownia. O?rodek Wypoczynkowy DOZAMEL nad polskim morzem w Ko?obrzegu po?o?ony jest w cz??ci uzdrowiskowej miasta w pobli?u Alei Nadmorskiej i ko?obrzeskiego Amfiteatru, zaledwie 150m od pla?y. O?rodek dysponuje 1, 2 i 3-osobowmi pokojami oraz apartamentami w nowocze?nie wyposa?onych i urz?dzonych pawilonach. Na terenie O?rodka znajduje si? plac zabaw dla dzieci oraz boisko do siatkówki i badmintona. O?rodek posiada równie? wypo?yczalni? rowerów, saun?, si?owni?, oraz sal? bilardow?. Do dyspozycji go?ci oddana jest baza rehabilitacyjna (turnusy rehabilitacyjne) oraz 120-to osobowa sala konferencyjna, wyposa?ona w nowoczesny sprz?t audiowizualny, z mo?liwo?ci? aran?acji trzech mniejszych pomieszcze? konferencyjno-szkoleniowych.
Kategoria:   Sport Turystyka > Wczasy i wakacje
Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek
Sport Turystyka > Kwatery i pensjonaty

Data dodania: Feb 8, 2009 Trafień: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ?lub w plenerze Wroc?aw
 • ocena:
 • ocena gości:
Wroc?awski Hotel Wodnik oferuje pokoje i apartamenty, organizuje konferencje, szkolenia, catering, imprezy plenerowe. Hotel Wodnik usytu?owany jest w malowniczej cz??ci Wroc?awia - w odleg?o?ci 5 minut jazdy samochodem od Starego Miasta i 10 minut od dworców: PKP i PKS. Hotel oferuje pokoje 1, 2 i 4-osobowe oraz apartamenty. Obs?uga Hotelu Wodnik specjalizuje si? w organizowaniu dodatkowych, profesjonalnych us?ug: konferencji i szkole?, przyj?? okoliczno?ciowych, pikników firmowych, organizacji wesel, cateringu oraz imprez plenerowych po??czonych z rejsem po Odrze. Do dyspozycji go?ci oddana jest tak?e restauracja z tarasem letnim, sale konferencyjna i bankietowa. Kameralny charakter Hotelu Wodnik harmonijnie wkomponowuje si? w barwny pejza? terenów zielonych, tworz?c atmosfer? sprzyjaj?c? wypoczynkowi, spacerom i rekreacji.
Kategoria:   Hobby Rozrywka
Sport Turystyka > Hotele

Data dodania: Feb 8, 2009 Trafień: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Szkolenia Treningi Doradztwo
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy szkolenia specjalistyczne (rachunkowo?? zarz?dcza, controlling, zarz?dzanie projektem), szkolenia rozwijaj?ce umiej?tno?ci i pog??biaj?ce wiedz? pracowników (zarz?dzanie zmian?, zarz?dzanie sob? w czasie, zarz?dzanie personelem, rozwi?zywanie konfliktów w relacjach zawodowych, kreatywno?? i twórcze my?lenie, efektywna prezentacja, asertywno??, radzenie sobie ze stresem), szkolenia handlowe (techniki sprzeda?y, negocjacje, telemarketing, metody przejmowania klientów konkurencji, komunikacja niewerbalna).
Realizujemy gry strategiczne, symulacje biznesowe i gry mened?erskie.
Przygotowujemy i wdra?amy instrumenty zarz?dzania zasobami ludzkimi (system ocen okresowych, systemy motywacyjne, systemy wynagrodze?).
Szkolenia i us?ugi doradcze prowadzimy na terenie ca?ego kraju.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szkolenia

Data dodania: Mar 16, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Studio Ta?ca Styl - profesjonalna szko?a ta?ca i zespó? taneczny
 • ocena:
 • ocena gości:
Profesjonalna szko?a ta?ca oraz show taneczne, wychodz?ce na przeciw najbardziej wymagaj?cym oczekiwaniom.

STUDIO TA?CA STYL zajmuje si? ró?norodnymi formami ruchu: show dance, taniec klasyczny, towarzyski, charakterystyczny, jazz, modern, funky, break dance, hip-hop, akrobatyka i inne. W sk?ad zespo?u wchodz? tancerze i choreografowie o du?ym dorobku artystycznym i pedagogicznym.

STUDIO TA?CA STYL wspó?pracuje ze znanymi firmami w kraju i poza jego granicami, organizuj?c, wspó?organizuj?c lub uczestnicz?c w ró?nego rodzaju spektaklach, projektach, przedsi?wzi?ciach oraz eventach, z zakresu ta?ca, teatru, muzyki i sztuk wizualnych.

NASZE PROGRAMY:
Lata dwudzieste, lata trzydzieste...
Fiesta, fiesta - hiszpa?skie rytmy flamenco i corridy
Czar Wiednia - kombinacja ta?ców standardowych
Gor?ce rytmy Ameryki Po?udniowej - kombinacja ta?ców latynoameryka?skich
Techno Party - po??czenie ostrych rytmów muzyki m?odego pokolenia z ta?cem nowoczesnym
Step into the Future - program oparty na muzyce elektronicznej, elementy ta?ca wspó?czesnego po??czone z break dance, hip-hop, funky, akrobatyka
Piknik country - w rytmach Dzikiego Zachodu
Cyga?ska biesiada” - ta?ce romskie i ba?ka?skie
Magia odleg?ych krain - afro-ameryka?skie rytmy
Cudowny czas prywatek - przeboje lat 50-tych, 60-tych, 70-tych i 80-tych
Piek?o i niebo - wspó?czesne uj?cie walki dobra ze z?em
Gor?czka sobotniej nocy - niezapomniane przeboje Abby i Bee Gees skojarzone z klimatem takich musicali jak: Hair, Grease i Chorus Line
Piracka bijatyka - shanty i nie tylko.

SZKO?A TA?CA:
Zapraszamy na sta?e zaj?cia taneczne i rekreacyjne:
Show Dance
Break Dance
Rock & Roll
Taniec wspó?czesny
Taniec orientalny
Zaj?cia taneczne dla Pa? 40+
Indywidualne lekcje ta?ca dla par
Lekcje ta?ca dla singli.
Kategoria:   Kultura Sztuka > Taniec
Edukacja Nauka > Kursy
Hobby Rozrywka > Imprezy

Data dodania: Mar 26, 2009 Trafień: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Techniki sprzeda?y
 • ocena:
 • ocena gości:
Zapisz si? na szkolenia otwarte z Midwest. Jeste?my wiod?c? firm? szkoleniow? w Polsce, specjalistami w profesjonalnej edukacji doros?ych z zakresu technik sprzeda?y i profesjonalnej obs?ugi Klienta, umiej?tno?ci kierowniczych i osobistych oraz marketingu. Szkolenia otwarte z Midwest Twoj? przepustk? do kariery!
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Ciekawe szkolenie Kraków, szkolenia kadr, nowe szkolenia pracowników, kurs Kraków
 • ocena:
 • ocena gości:
Czy wiesz ?e inni pracownicy korzystaj? ze szkolenia kadr ? W dzisiejszych czasach pracodawcy potrzebuj? pracowników bogatych w praktyczne umiej?tno?ci. Nie zwlekaj zatem - szkolenie Kraków z avenhansen. Prowadzimy szkolenia, kursy dla pracowników np. z marketingu, negocjacji, finansów. Obierz kurs na Kraków i nabierz praktycznych umiej?tno?ci z nami.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szkolenia

Data dodania: Apr 14, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Szkolenia warsztaty dla nauczycieli
 • ocena:
 • ocena gości:
Organizujemy szkolenia oraz warsztaty na terenie ca?ego kraju, posiadamy najlepszych wyk?adowców. Oferujemy us?ugi na najwy?szym poziomie, z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje. Po zako?czeniu szkolenia uczestnicy otrzymuj? certyfikat potwierdzaj?cy uczestnictwo. W koszty szkolenia wliczone s? równie? materia?y szkoleniowe i catering.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Szkolenia
Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: May 15, 2009 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Szkolenia finanse
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasza firma prosperuje od 1998 roku. MASTERS Centrum zajmuje si? podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, wspieramy firmy we wdra?aniu ich strategii biznesowych. Firma zatrudnia kreatywnych, posiadaj?cych niespo?yte pok?ady energii, wiecznie m?odych ludzi. Misia naszej firmy to stwarzanie komfortowych warunków do nauki i wymiany do?wiadcze?, dba? o wysoki poziom obs?ugi klientów, pomaga? firmom rozwi?zywa? ich problemy i podnosi? ich pozycj? na rynku.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Kursy

Data dodania: May 19, 2009 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]