Katalog Stron WWW

 
 

Pompy ciep?a

Opis Pompy ciep?a S?o?ce i deszcz dostarczaj? wielk? ilo?? bezp?atnej i odnawialnej energii, pobieranej przez grunt i powietrze. Pompy ciep?a sta?y si? narz?dziem do idealnego jej wykorzystania, dzi?ki mo?liwo?ci przetwarzania jej w ekologiczne ogrzewanie, z którego mog? korzysta? mieszka?cy domów. Firma De Dietrich zajmuje si? tworzeniem oraz sprzeda?? najnowocze?niejszych systemów grzewczych, opartych na koncepcji ekologicznego ogrzewania oraz komfortu – urz?dze? dbaj?cych o maksymaln? wydajno?? pracy, oszcz?dno?? energii i respektuj?cych ?rodowisko naturalne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? firmy.
Url http://www.dedietrich-pompyciepla.pl
Kategoria Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Ogrzewanie
Słowa kluczowe pompy ciep?a   pompy cieplne
Data dodania Mar 23, 2010
ID linku 5303
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Budownictwo > Pompy ciep?a

Firma AKM Micho? zajmuje si? tworzeniem odwiertów dla pomp ciep?a. W ofercie znajduje si? równie? projekt robót geologicznych, powykonawcza dokumentacja geologiczna, nadzór geologiczny oraz wiele innych. Wykonane us?ugi posiadaj? 24-miesi?czn? gwarancj?. Prace realizowane s? z najwy?sz? jako?ci? przy pomocy specjalistycznych sprz?tów. Zapraszamy do zapoznania si? ofert?!
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo
Firmy wg bran?
Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w bran?y wiertniczej, w której wiercenia geologiczne wykonujemy ju? od 1991 roku. Kompleksowe us?ugi, które obejmuj? odwierty pod pompy ciep?a jeste?my w stanie wykona? na terenie ca?ego kraju. Wykonujemy odwierty do pomp ciep?a z wykorzystaniem równie? wiertnicy H30G.2. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? ju? teraz!
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Budujemy studnie dla osób indywidualnych jak równie? inwestorów. Oferujemy studnie wykopywane równie? kopane. Fachowe i krótkoterminowe zbudowanie przez fachowców. Robimy tak?e otwory do pomp. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w specjalizacji wodnej. Zajmujemy si? dostarczeniem inwestycji w niezwykle dobrych cenach - pokazuja o tym po?wiadczone z nasz? jednostk? transakcje.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Firmy wg bran? > Firmy budowlane
Kraje Miasta Regiony > ?l?skie
Zapraszamy Pa?stwa do skorzystania z wysokich dotacji unijnych (nawet 40%) na zakup oraz monta? przydomowych instalacji OZE. Mo?ecie Pa?stwo zamontowa? panele s?oneczne (tzw. fotoogniwa), ale tak?e przydomowe turbiny wiatrowe czy pompy ciep?a. Dotacje te nied?ugo zostan? zmniejszone, wi?c warto z tej propozycji skorzysta? ju? teraz. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? i kontakt z naszym ekodoradc?. Z pewno?ci? b?dziecie Pa?stwo zadowoleni ze zlecenia, które wykonamy.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Elektryczne, pomiary
Budownictwo > Kolektory s?oneczne
Jeste?my firm? dzia?aj?ca w bran?y budowlanej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Nasz? specjalno?ci? jest instalatorstwo grzewcze ze szczególnym uwzgl?dnieniem pomp ciep?a. Istniejemy na rynku od 2001 roku. Nasza siedziba wraz z punktem obs?ugi klienta i sklepem znajduje si? w miejscowo?ci Bia?e B?ota ko?o Bydgoszczy.

Specjalizujemy si? w instalacjach bazuj?cych na odnawialnych ?ród?ach energii. S? to g?ównie instalacje solarne bazuj?ce na kolektorach s?onecznych oraz instalacje pomp ciep?a. Mo?emy pochwali? si? ponad 80-cioma realizacjami opartymi na tych systemach.

Dzi?ki przoduj?cym na rynku firmom, które s? naszymi partnerami zapewniamy wysok? jako?? us?ug oraz niezawodno?? instalacji, które montujemy. Wspó?pracuj? z nami: IVT (szwedzki producent pomp ciep?a), Nibe, Buderus, Vaillant, ACV, Saunier Duval, De Dietrich, Lazar, Cichewicz, Przojprzemeko, Watt, Hewalex, Zibro, Fuji.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których znajdziecie Pa?stwo szerszy opis oferowanych przez nas us?ug. Znajda tam Pa?stwo formularz dzi?ki któremu b?d? mieli Pa?stwo mo?liwo?? z?o?enia zapytania o koszt instalacji pompy ciep?a w Pa?stwa, konkretnych warunkach siedliskowych.
Kategoria:   Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Ogrzewanie > Paliwa odnawialne
Budownictwo > Kolektory s?oneczne