Katalog Stron WWW

 
 

Reknet - Agencja Reklamowa Szczecin

Opis Reknet - Agencja Reklamowa Szczecin Oferujemy szerok? ofert? produktów poligraficznych, takich jak: ulotki reklamowe we wszystkich formatach, wizytówki klasyczne, wizytówki dwustronne, teczki, plakaty, kalendarze, kalendarzyki, papiery firmowe, rozk?adane foldery reklamowe w ró?nych formatach, dyplomy, karnety, reklamy prasowe. Oferujemy druk wszystkich projektów na maszynach cyfrowych lub offsetowych. Zajmujemy si? gad?etami reklamowymi (nadruki np. na d?ugopisach, zapalniczkach, kubkach, reklamówkach, koszulkach, ubraniach roboczych (szyjemy ubrania robocze) itp.) Oferujemy reklamy ?wietlne, przestrzenne, kasetony, szyldy, banery, tablice, tabliczki, potykacze, stojaki, strza?ki kierunkowe, tablice informacyjne. Oferujemy reklamy na Roll-upy (baner najbardziej popularny na prezentacje firmowe na konferencjach, targach, wystawach czy te? spotkaniach promocyjnych, forma przeno?nej reklamy). Wykonujemy ró?nego rodzaju reklamy na pojazdach. Wycinane z folii, nadruki, magnez. Zajmujemy si? równie? reklam? witryn: oklejanie szyb (ciekawe projekty witryn), wyklejanie np. godzin otwarcia, oferty, promocji itp. Oferujemy projekt graficzny stron WWW i wizytówek WWW oraz zakodowanie projektów przy u?yciu: HTML, CSS, PHP, MySQL, Java, Flash. Podejmujemy si? równie? zlece? dotycz?cych zmian wygl?du istniej?cych ju? stron WWW, jak i aktualizacji ich tre?ci. Projektujemy równie? sklepy internetowe. Zajmujemy si? pozycjonowaniem, d?ugotrwa?ym i pracoch?onnym procesem, który przynosi wreszcie upragnione wyniki. Dok?adamy wszelkich stara? by strona zajmowa?a jak najlepsze pozycje. Pierwsze efekty s? ju? po oko?o 2-3 miesi?cach. Oferujemy równie? us?ug? serwera, która obejmuje miejsce na stron? www, konta pocztowe i ftp. Oferujemy pomoc przy wybieraniu domeny.
Url http://reknet.pl
Kategoria Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Słowa kluczowe agencja reklamowa szczecin   reklama szczecin   druk   offsetowy   cyfrowy   ulotki   promocje   wizytowki   rex-cardy   kalendarzyki   oklejanie aut   szyldy   banery   tabliczki   strony www   strony internetowe   pozycjonowanie   poligrafia   systemy cms   sitodruk   projek
Data dodania Mar 27, 2010
ID linku 5411
Napisz recenzję   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś błędny link  
Średnia ocena gości : 0.00 (z 5)
Ilość ocen: 0 Głosów
Ocena gościa
 Inne wpisy w Firmy wg bran? > Agencje reklamowe

Mapi Media to interaktywna agencja SEO trudni?ca si? marketingiem internetowym. Oferujemy profesjonalne us?ugi pozycjonowania stron oraz projektowania prostych i zaawansowanych witryn/sklepów internetowych, które zachwycaj? funkcjonalno?ci? i niebanalnym designem. Jeste?my profesjonalistami z du?? wiedz? i do?wiadczeniem, dzi?ki którym mo?emy prowadzi? efektywne dzia?ania, przynosz?ce naszym klientom mnóstwo korzy?ci. Stawiamy na innowacyjne rozwi?zania i ciekawe pomys?y. Unikamy schematyczno?ci, a zamiast tego wdra?amy w ?ycie kreatywne pomys?y. Zale?y nam na tym, by ka?dy klient by? zadowolony z proponowanych przez nas us?ug, dlatego zapewniamy wysokie standardy, przyst?pne ceny oraz zró?nicowan? ofert?.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Internet > Projektowanie stron
Decyduj?c si? na wspó?prac? z Centrum Promocji Lokalnej TIM, nasi Klienci podejmuj? decyzje o znaczeniu strategicznym i d?ugofalowym, dlatego dok?adamy wszelkich stara? aby ta decyzja przynios?a zamierzone korzy?ci. Reklama stanowi nieod??czny element naszej rzeczywisto?ci i jest przejawem post?pu cywilizacji. Najcz??ciej ma na celu sk?onienie do nabycia pewnych towarów czy us?ug, ale jej celem mo?e by? tak?e utrwalenie ?wiadomo?ci istnienia okre?lonej marki.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Reklamowe oklejanie samochodów i witryn, oznakowanie biur, kasetony i pylony reklamowe, naklejki i wiele innych pozycji znajdziesz w naszej fantastycznej ofercie. Wejd? na foliograf.pl, a na pewno si? nie zawiedziesz. Dzia?amy na rynku od wielu lat. Mamy du?e do?wiadczenie i ?wietnie rozumiemy zarówno wymogi bran?y, jak i potrzeby klientów. Skontaktuj si? z nami ju? dzi? — pomo?emy przy projekcie.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Ciecie laserem. Grawer laserowy. Grawerowanie laserowe. Znakowanie laserem gadzetów reklamowych. Firma Reklamowa wykonujaca nadruki (sitodruk, tampodruk); grawerowanie, wyciananie i znakowanie na róznych powierzchniach m.in. na metalu, drewnie. W ofercie posiadamy wyroby z drewna skrzynki, dlugopisy, olówki itp. Serdecznie Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
oferta: grafika reklamowa, tworzenie stron www, tablice reklamowe, bannery, oklejanie pojazd??w, us??ugi poligraficzne, reklama. Pracuj? w bran?y blisko 17 lat, pracowa?em na ró?nych stanowiskach i firmach co dzisiaj procentuje ogromnym do?wiadczeniem. Nauczy?em si? grafiki ze wzgl?du na potrzeb? u?atwienia pracy z finalnym produktem, przeszed?em wszystkie etapy produkcji wi?kszo?ci typów reklam aby zrozumie? ich dzia??nie, Reklama sta?a si? moim drugim ?yciem, praca w reklamie to umiej?to?? pokazania ca?ej firmy w jednym elemencie jakim s? np: tablice reklamowe, bannery, ulotki, wizytówki, druki, budowa stron www, litery zewn?trzne, oklejone pojazdy,witryny i wiele innych których tu nie sposób wymieni?. Moje umiej?tno?ci mo?na zawrze? w kilku podstawowych terminach, .

WYKLEJANIE: Pracuj? na ka?dym rodzaju pod?o?a i rodzajem folii
MONTA?: Zamontuj? ka?d? reklam? w dowolnym miejscu i wysoko?ci
GRAFIKA: Wykonuj? projekty reklam i wyrobów poligraficznych
WEB: Buduj? strony www w kilku technikach, posiadam w?asny serwer.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Internet > Strony www
Internet > Projektowanie stron