Katalog Stron WWW

 
 

Subskrybuj tę kategorię
Top > Kraje Miasta Regiony > Gda?sk  

Linki
 • Euro Gda?sk 2012
 • ocena:
 • ocena gości:
Strona o poczynaniach Gda?ska w drodze do mistrzostw europy w pi?ce no?nej w 2012 roku. Foto relacje z placu budowy Baltic Arena na Letnicy.Krótka historia Gdanska od powstania grodu a? po czasy wspó?czesne.Wykaz klubow sportowych na terenie Gda?ska; Lechia Gda?sk, Polonia Gda?sk, Wybrze?e Gda?sk.Linki do innych stron na temat mistrzostw europy w pi?ce no?nej w 2012 roku w Polsce oraz forum dla chc?cych porozmawia? na temat euro 2012 lub spraw zwi?zanych z Gda?skiem.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Gda?sk
Sport Turystyka > eSport
Sport Turystyka > Pi?ka no?na

Data dodania: Jun 8, 2009 Trafień: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Redeffect - skuteczna reklama
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasze us?ugi charakteryzuj? si? indywidualnym podej?ciem do ka?dego z prowadzonych projektów, profesjonalizmem oraz konkurencyjnymi terminami realizacji zlece?. Zajmujemy si? mi?dzy innymi obs?ug? kampanii reklamowych z wykorzystaniem eleganckich i nowoczesnych no?ników, sprzeda?? powierzchni reklamowej i informacji na tych?e no?nikach znajduj?cych si? na presti?owych uczelniach. Nowo?ci? s? z pewno?ci? kampanie z wykorzystaniem telefonów komórkowych jako no?ników reklam. Mo?emy doradzi?, zaj?? si? produkcj? spotu reklamowego – dzi?ki naszemu zaanga?owaniu Twoja firma stanie si? rozpoznawalna.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Kraje Miasta Regiony > Gda?sk
Marketing Reklama > Agencje reklamowe

Data dodania: Jan 4, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Mapa Gda?ska, mapa Gdyni, mapa Sopotu.
 • ocena:
 • ocena gości:
Zobacz mapy wszystkich ulic Trójmiasta.
Mapy ulic Gda?ska, mapy ulic Sopotu, mapy ulic Gdyni. Mo?esz wyznaczy? tras? dojazdu do poszczególnych obiektów w
Trójmie?cie.
Na naszej stronie, dzi?ki wyszukiwarce, szybko odnajdziesz interesuj?c? Ci? ulice lub obiekt.
Je?li jeste? turyst? nad morzem, szybko zorientujesz si?, jak porusza? si? po Trójmie?cie.
W razie potrzeby mo?na powi?kszy? map?.W Trójmie?cie s? tysi?ce ulic, warto skorzysta? z mapy na naszej stronie.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Gda?sk
Kraje Miasta Regiony > Gdynia
Kraje Miasta Regiony > Pomorskie

Data dodania: Feb 5, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Pokazy ?onglerki
 • ocena:
 • ocena gości:
Oferujemy Profesjonalne pokazy ?onglerskie organizowane przez Trójmiejsk? grup? Pass Factory. ?onglerzy,
szczudlarze, monocykli?ci, clowni i wiele innych. Nasze wyst?py b?d? doskona?? rozrywk? zarówno dla dzieci jak i
doros?ych. Parady, ewenty, warsztaty, imprezy firmowe i reklamowe. Wszelkiego rodzaju zdarzenia kulturalne i
masowe. Gwarantujemy wysoki poziom us?ug. Dostosowujemy si? do indywidualnych zalece? klientów.
Zapraszamy do wspó?pracy.
Kategoria:   Hobby Rozrywka > Imprezy
Kraje Miasta Regiony > Gda?sk
Hobby Rozrywka > Hobby

Data dodania: Feb 5, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Dom seniora
 • ocena:
 • ocena gości:
Dom Seniora w Baninie „D?brówka” jest nowo wybudowanym obiektem, przeznaczonym dla 45 mieszka?ców oraz dostosowanym do potrzeb osób starszych, chorych, jak i niepe?nosprawnych. Budynek wyposa?ony jest w system przywo?awczy i wind?. Dom opieki usytuowany jest w spokojnej, willowej dzielnicy w Baninie. W pobli?u domu znajduje si? przystanek komunikacji miejskiej, przy czym dojazd do Gda?ska zajmie Pa?stwu nie wi?cej ni? 20 minut.
Kategoria:   Kraje Miasta Regiony > Gda?sk
Zdrowie Uroda > Rehabilitacja
Kraje Miasta Regiony > Pomorskie

Data dodania: Mar 15, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • wózki wid?owe Nissan
 • ocena:
 • ocena gości:
Nasz? dzia?alno?? datujemy od 1994 roku. Jeste?my firm? rodzinn? wy??cznie z kapita?em polskim. Znacz?c? pozycj? na rynku krajowym w zakresie sprzeda?y, serwisu i wynajmu wózków wid?owych ?wiatowej klasy producentów takich jak: Komatsu, Toyota, Mitsubishi, Nissan i inne zawdzi?czamy elastyczno?ci przy sprzeda?y oraz szerokiej gamie oferowanych wózków wid?owych. Oferujemy nowe i u?ywane wózki wid?owe, z nap?dem benzynowym, elektrycznym, diesel, gazowym oraz benzynowo-gazowym. Wszystkie wózki zakupione u nas s? po stosownych przegl?dach technicznych i posiadaj? niezb?dne certyfikaty, zezwolenia oraz gwarancj?. W ci?g?ej sprzeda?y posiadamy wózki wid?owe Nissan nowe i u?ywane. Wszystkie modele (elektryczne, magazynowe, spalinowe), cz??ci zamienne. Nasi serwisanci s? po szkoleniach z zakresu budowy i naprawy wózków wid?owych Nissan.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Maszyny
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie
Kraje Miasta Regiony > Gda?sk

Data dodania: Mar 27, 2010 Trafień: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Wydawnictwo Gda?sk
 • ocena:
 • ocena gości:
Wydawnictwo Mi?dzymorze to nowo powsta?e wydawnictwo literackie, którego zamiarem jest publikowanie dzie? literackich Europy ?rodkowej, Wschodniej i Ba?kanów. Dotychczas ukaza?y si? 2 ksi??ki: „Noc w Lublanie. Antologia wspó?czesnej krótkiej prozy s?owe?skiej” oraz hit literatury s?owe?skiej "Czefurzy raus!", który napisa? Goran Vojnovi?. Powie?? Czefurzy raus! wci?ga nas w narracj?, która w s?owe?skiej przestrzeni literackiej porusza w dotychczas najbardziej z?o?ony sposób tematyk? imigrantów.
Kategoria:   Edukacja Nauka > Wydawnictwa
Kraje Miasta Regiony > Gda?sk
Kultura Sztuka > Literatura

Data dodania: Jun 7, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • ATB Gdynia transport osób trójmiasto
 • ocena:
 • ocena gości:
Przewozy osobowe taxis na terenie trójmiasta i okolic. Spe?niaj?cy podwy?szony standard transport osób dla klientów przybywaj?cych na lotnisko w Gda?sku, transfery taxi komfortowymi autami typu sedan, van i bus, a tak?e obs?uga konferencji, spotka? biznesowych, event -ów. Negocjowane ceny dla ka?dego klienta, specjalne rabaty dla firm i instytucji. Wystawiamy faktury vat, mo?liwo?? p?atno?ci kartami p?atniczymi, dodatkowo przy sta?ej wspó?pracy mo?liwo?? przejazdów bezgotówkowych. Zapraszamy do naszego serwisu AtbGdynia.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Transport > Przewozy osobowe
Kraje Miasta Regiony > Gda?sk

Data dodania: Oct 29, 2010 Trafień: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
 • Centrum handlowe Gda?sk
 • ocena:
 • ocena gości:
Na portalu znajdziemy wiarygodne informacje na tamat zakupów w Trójmie?cie. Sklepy, centra handlowe, pasa?e - wszystko zebrane w jednym miejscu i rzetelnie opisane. Tu dowiesz si? wszystkiego na temat lokalizacji, godzin otwarcia, parkingów, us?ug i sklepów. Zasi?g serwisu: Gda?sk, Sopot, Gdynia. Co? dla tych, którzy lubi? zakupy, a nie lubi? wszystkich zwi?zanych z tym problemów. Dzi?ki nam bez trudu trafisz tam, gdzie chcesz i kupisz dok?adnie to, na czym ci najbardziej zale?y.
Kategoria:   Internet > Portale
Firmy wg bran? > Odzie?
Kraje Miasta Regiony > Gda?sk

Data dodania: Nov 24, 2010 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
 • Oferty biznesowe
 • ocena:
 • ocena gości:
Czy chcesz za darmo zdoby? warto?ciowe kontakty i oferty biznesowy dla swojej firmy? Je?eli tak, to zapraszamy Ciebie do naszego mi?dzynarodowego biznesowego Portalu e-B2B.org. Dodawaj ZA DARMO dowoln? ilo?? og?osze?, ofert biznesowych, produktów i us?ug swojej firmy w j?zykach: polski, rosyjski, angielski, niemiecki. Nasz zespó? profesjonalnych t?umaczy ?wiadczy us?ugi t?umaczenia wybranych ofert biznesowych na dowolne j?zyki europejskie. Sprawd? i przekonaj jak w ?atwy sposób mo?na osi?gn?? swój cel.
Kategoria:   Firmy wg bran? > Agencje reklamowe
Kraje Miasta Regiony > Gda?sk
Marketing Reklama > Reklama w internecie

Data dodania: Aug 29, 2012 Trafień: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Sortuj wg :

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Przejdź do kategorii:

Popular Tags